Kemin biotuotetehdasprojekti

 • 1,5

  milj. tonnia

  kapasiteetti

 • 2,0

  TWh

  uusiutuvaa sähköä vuosittain

 • 250

  %

  sähköenergian omavaraisuus

 • 2,02

  miljardin euron

  sijoitus

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 2,02 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita.

Tehdas tulee työllistämään koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500. Kemin biotuotetehdas lisää Suomen viennin arvoa puolella miljardilla eurolla vuosittain ja positiivinen tulovaikutus Suomeen on samoin puoli miljardia euroa vuosittain.

Kemin tehdasalueella, Pajusaaressa ja Sahansaaressa, sijaitseva Metsä Fibren moderni biotuotetehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Biotuotetehdas tuottaa Metsä-tuotemerkin havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi.

Kemin biotuotetehdas valmistaa täysin ilman fossiilisia polttoaineita sellun lisäksi myös paljon muita erilaisia biotuotteita ja tuottaa biopohjaista sähköenergiaa selkeästi enemmän verrattuna perinteiseen sellutehtaaseen.

Biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas tulee alittamaan Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat. Tehtaan ja tehdasalueen aiheuttama melu ei ylitä ohjearvoja.

Biotuotetehtaassa keskeistä on pitkälle viety suljettu kemikaalikierto, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi. Hajukaasuista jalostetaan rikkihappoa, jota tehdas tarvitsee muun muassa mäntyöljyn valmistuksessa. Tämä vähentää kemikaalien kuljetustarvetta rautateillä ja maanteillä. Rikkihappolaitoksen ansiosta sulfaattipäästöt vesistöihin voidaan minimoida. 

Tehdas tuottaa vuosittain uusiutuvaa sähköä 2,0 TWh. Uuden tehtaan sähköenergian omavaraisuusaste on 250 prosenttia ja ylijäävä sähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon. Kemin uusi tehdas tuleekin tuottamaan uusiutuvaa sähköä 2,5 % koko Suomen sähköntuotannosta! Koko maassa Metsä Group tuottaa noin 15 prosenttia Suomessa tuotetusta uusiutuvasta energiasta.

Ota yhteyttä liittyen Kemin biotuotetehtaaseen

Yhteystiedot