Kemin biotuotetehdas

 • 1 020

  tuhatta tonnia

  Havupuusellua

 • 300

  tuhatta tonnia

  Lehtipuusellua

 • 180

  tuhatta tonnia

  Valkaisematonta sellua

 • 250

  ammattilaista

  Henkilöstö

 • 250

  %

  Sähköenergian omavaraisuus

Kemin biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 2,02 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita.

Kemin biotuotetehdas valmistaa täysin ilman fossiilisia polttoaineita sellun lisäksi myös paljon muita erilaisia biotuotteita ja tuottaa biopohjaista sähköenergiaa selkeästi enemmän verrattuna perinteiseen sellutehtaaseen.

Biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaa Kemin vanhan sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat. Tehtaan ja tehdasalueen aiheuttama melu ei ylitä ohjearvoja.

Biotuotetehtaassa keskeistä on pitkälle viety suljettu kemikaalikierto, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi. Hajukaasuista jalostetaan rikkihappoa, jota tehdas tarvitsee muun muassa mäntyöljyn valmistuksessa. Rikkihappolaitoksen ansiosta sulfaattipäästöt vesistöihin voidaan minimoida.

Tehdas tuottaa vuosittain uusiutuvaa sähköä 2,0 TWh. Uuden tehtaan sähköenergian omavaraisuusaste on 250 prosenttia ja ylijäävä sähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon. Kemin uusi tehdas tuleekin tuottamaan uusiutuvaa sähköä 2,5 % koko Suomen sähköntuotannosta! Koko maassa Metsä Group tuottaa noin 15 prosenttia Suomessa tuotetusta uusiutuvasta energiasta.

Tehdas työllistää koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia työpaikkoja on noin 1 500. Kemin biotuotetehdas lisää Suomen viennin arvoa puolella miljardilla eurolla vuosittain ja positiivinen tulovaikutus Suomeen on samoin puoli miljardia euroa vuosittain.

Teemme myös tiivistä yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa, ja tuemme vuosittain lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä kohteita. Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa on monipuolista ja aktiivista. Tarjoamme muun muassa kesätyö-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja sekä osallistumme paikallisten korkeakoulujen rekrytointitapahtumiin.

Kemin biotuotetehtaalle pääsee tutustumaan virtuaalisesti 360-näkymällä.

Yhteystiedot

Metsä Fibre
Kemin biotuotetehdas

Postiosoite:
Tehdastie 94 B
94200 Kemi

Käyntiosoite:
Tehdastie 94 B

Puhelin: 010 466 1999
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]metsagroup.com
Yhteydenottolomake

Tehtaanjohtaja
Pekka Kittilä

Kemin biotuotetehtaan biotuotteet

 • Havu- ja koivusellu

  Havu- ja koivusellu

 • Mäntyöljy

  Mäntyöljy

 • Tärpätti

  Tärpätti

 • Bioenergia

  Bioenergia

 • Tuotekaasu

  Tuotekaasu

 • Rikkihappo

  Rikkihappo

 • Biopelletit

  Biopelletit