Huolehdimme metsien monimuotoisuudesta

Luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on olennainen osa kestävää metsienhoitoa ja puunhankintaa.
 • 34

  miljoonaa

  tainta toimitettu metsänomistajille

 • 15,6

  säästöpuuta

  hehtaarilla hakkuun jälkeen

 • 4

  tainta

  istutettu jokaisen kaadetun puun tilalle

Luonnon biodiversiteetti on vaalimisen arvoinen rikkaus.  Biodiversiteetin eli monimuotoisuuden turvaaminen kuuluu Metsä Groupin strategisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin vuodelle 2030 ja on keskeinen osa kaikkien metsänhoidon toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Suomen metsillä on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä, koska niiden erilaisissa elinympäristöissä elää yli 20 000 eri lajia.

Lahopuun määrän kasvattaminen metsissä

Lahopuun määrän kasvattaminen metsissä on yksi toimista, jotka tukevat Metsä Groupin tavoitetta turvata luonnon biodiversiteetti. Lahopuun määrää lisätään aktiivisesti sekä metsissä jo olevien lahoavien puiden säilyttämisellä että uusien luomisella. Tärkein ja näkyvin osa tätä prosessia on säästöpuuryhmän jättäminen pystyyn hakkuun jälkeen. Ainakin kymmenen puuta jätetään pystyyn jokaiselle hehtaarille, mieluiten pienissä ryhmissä. Säästöpuilla on kaksi pääasiallista tarkoitusta: metsiin jää toisaalta eri-ikäistä puustoa ja toisaalta lahopuuta.

Neljä tekopökkelöä hehtaarilla

Kaikkiin Metsä Groupin tekemiin hakkuutöihin kuuluu myös tekopökkelöiden luominen. Tekopökkelöt saadaan aikaan katkaisemalla puun runko 2–4 metrin korkeudelta. Korkealta katkaistu runko alkaa lahota muutamassa vuodessa, mistä on hyötyä sienille, hyönteisille ja monille metsissä eläville linnuille. Tekopökkelöt ovat metsänomistajan vapaaehtoinen panostus metsäluonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Vuoden 2020 alusta alkaen tavoitteena on ollut neljän tekopökkelön jättäminen hehtaaria kohti.

Metsänuudistamispalvelu

Lisäksi on tärkeää edistää sekametsien kasvua aina, kun alueen hedelmällisyys sallii sen. Vuoden 2019 syksyllä Metsä Group julkisti uuden metsänuudistamispalvelun, jonka tavoitteena on kasvattaa sekametsien osuutta. Purot, lammet ja muut metsien kosteat alueet ovat myös tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä vesiensuojelun alalla on puskurivyöhykkeen jättäminen vesistöjen viereen.