Puun alkuperä , sertifikaatit ja johtamisjärjestelmät

Noudatamme toiminnassamme aina lainsäädäntöä. Metsä Groupin hankkima puu tulee kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Sertifioitu puu on meillä puunhankinnassa etusijalla. Vuonna 2023 hankkimastamme puusta 93 prosenttia oli sertifioitu. Tunnemme puun alkuperän kaikissa maissa, joista puuta hankimme. Toimintamme perustuu jatkuvaan parantamiseen ja johtamisjärjestelmiin.

Puunhankintamme ei aiheuta metsäkatoa. Kaikissa maissa, joista hankimme puuta, on velvollisuus huolehtia metsän uudistumisesta hakkuun jälkeen.

Metsäsertifiointi on kansainvälisesti tunnustettu tapa kertoa, että metsien hoito on vastuullista. Metsänomistaja päättää, haluaako hän sertifioida metsänsä ja millä järjestelmällä. Puunhankinta-alueellamme on käytössä PEFC- ja FSC® -metsäsertifiointijärjestelmät.

Metsäsertifioinnissa on kaksi keskeistä osaa: metsien vastuullinen hoito ja puun toimitusketju (Chain of Custody, CoC).

Metsäsertifiointijärjestelmät määrittävät, miten metsää pitää hoitaa ja miten puun toimitusketjun pitää toimia, jotta ne täyttävät sertifioinnin vaatimukset. Sertifioitu toimitusketju varmistaa, että tieto puun alkuperästä kulkee luotettavasti puun mukana toimitusketjun läpi.

Kaikki hankkimamme puu tulee joko sertifioiduista metsistä tai kontrolloidun alkuperän vaatimukset täyttävistä lähteistä (PEFC controlled sources, FSC Controlled Wood). Meillä ei ole omia metsiä, joilta hankkimisimme puuta.

Puun toimitusketjussamme on PEFC ja FSC alkuperän seurantajärjestelmät (CoC) käytössä. Toimintamme on European Timber Regulation (EUTR), Lacey Act ja UK Timber Regulation (UKTR) -säännöstön mukaista. 

Laadunhallintajärjestelmä (ISO 9001), ympäristönhallintajärjestelmä (ISO 14001) sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä (ISO 45001) ovat johtamisjärjestelmämme perusta. Hyödynnämme toimintamme jatkuvassa parantamisessa EFQM-viitekehystä ja osallistumme EFQM:n ulkoisiin arviointeihin. Vuonna 2024 saimme kuuden tähden Outstanding organisation -tunnustuksen arvioinnista.

Metsäliitto Osuuskunnan FSC logolisenssi: FSC-C014476
Metsäliitto Osuuskunnan PEFC logolisenssi: PEFC/02-31-03

  Laatu: ISO 9001 Ympäristö: ISO 14001 Turvallisuus: ISO 45001 PEFC Chain of Custody FSC Chain of Custody
Metsä Forest Suomi x x x x x
Metsä Forest AB, Ruotsi x x x x x
SIA Metsä Forest Latvia, Latvia x x x x x