Puun alkuperä , sertifikaatit ja johtamisjärjestelmät

Noudatamme toiminnassamme aina lainsäädäntöä. Metsä Groupin hankkima puu tulee kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Sertifioitu puu on meillä puunhankinnassa etusijalla. Vuonna 2021 hankkimastamme puusta 88 prosenttia oli sertifoitu. Tunnemme puun alkuperän kaikissa maissa, joista puuta hankimme.

Puunhankintamme ei aiheuta metsäkatoa. Kaikissa maissa, joista hankimme puuta, on velvollisuus huolehtia metsän uudistumisesta hakkuun jälkeen.

Metsäsertifiointi on kansainvälisesti tunnustettu tapa kertoa, että metsien hoito on vastuullista. Metsänomistaja päättää, haluaako hän sertifioida metsänsä ja millä järjestelmällä. Puunhankinta-alueellamme on käytössä PEFC- ja FSC® -metsäsertifiointijärjestelmät.

Metsäsertifioinnissa on kaksi keskeistä osaa: metsien vastuullinen hoito ja puun toimitusketju (Chain of Custody, CoC).

Metsäsertifiointijärjestelmät määrittävät, miten metsää pitää hoitaa ja miten puun toimitusketjun pitää toimia, jotta ne täyttävät sertifioinnin vaatimukset. Sertifioitu toimitusketju varmistaa, että tieto puun alkuperästä kulkee luotettavasti puun mukana toimitusketjun läpi.

Kaikki hankkimamme puu tulee joko sertifioiduista metsistä tai kontrolloidun alkuperän vaatimukset täyttävistä lähteistä (PEFC controlled sources, FSC Controlled Wood). Meillä ei ole omia metsiä, joilta hankkimisimme puuta.

Puun toimitusketjussamme on PEFC ja FSC alkuperän seurantajärjestelmät (CoC) käytössä.Toimintamme on European Timber Regulation (EUTR), Lacey Act ja UK Timber Regulation (UKTR) -säännöstön mukaista. 

Laadunhallintajärjestelmä (ISO 9001), ympäristönhallintajärjestelmä (ISO 14001) sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä (ISO 45001) ovat johtamisjärjestelmämme perusta.

Metsäliitto Osuuskunnan FSC logolisenssi: FSC-C014476
Metsäliitto Osuuskunnan PEFC logolisenssi: PEFC/02-31-03

  Laatu: ISO 9001 Ympäristö: ISO 14001 Turvallisuus: ISO 45001 PEFC Chain of Custody FSC Chain of Custody
Metsä Forest Eesti AS x x   x x
Metsä Forest Suomi x x x x x
Metsä Forest AB, Ruotsi x x   x x
OOO Metsä Forest Saint Petersburg, Venäjä x x   x (x)*
OOO Metsä Forest Podporozhye, Venäjä x x   x (x)*
SIA Metsä Forest Latvia, Latvia x x   x x

*Keskeytimme maaliskuussa 2022 puunhankinnan ja tuonnin Venäjältä. Metsäliitto Osuuuskunnan Venäjän toimipaikoilta on 8.4.2022 alkaen toistaikseksi keskeytetty Chain of Custody -sertifikaatti kansainvälisen FSC:n linjauksen mukaisesti.