Vastuullisesti tuotetut puupohjaiset biokemikaalimme

Tuotamme vastuullisesti puupohjaisia biokemikaaleja monenlaisiin käyttökohteisiin eri toimialoille. Metsä Fibrellä mitään ei mene hukkaan, sillä hyödynnämme puun kaikki osat mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti. Sellutuotannon sivuvirrat tarjoavat laajalti mahdollisuuksia innovatiivisten biotuotteiden kehittämiseen ja muuntamiseen. Yksi esimerkki selluntuotannon biotuotteista ovat, Metsä CTO -raakamäntyöljy ja Metsä CST -raakasulfaattitärpätti. Nämä tuotetaan kaikilla Metsän Suomen ja Ruotsin sellu- ja biotuotetehtaillamme.

Biokemikaalit korvaavat fossiilipohjaisia tuotteita

Laadukkaasta pohjoisesta puusta saatavat biokemikaalit ovat tärkeitä luonnollisia raaka-aineita, joilla voidaan korvata fossiilipohjaisia tuotteita monissa teollisissa prosesseissa. Mäntyöljyä ja tärpättiä voidaan käyttää monissa käyttökohteissa kuten teollisessa tuotannossa, puhdistusaineissa ja jopa elintarviketeollisuudessa. Nämä orgaaniset ainesosat voidaan jalostaa ja tislata useiksi tuotteiksi moniin jakeisiin eri käyttökohteisiin aina teollisuuslaatuisista kemikaaleista pesuaineisiin ja jopa elintarvikkeisiin.

Metsän puupohjaiset biokemikaalit täyttävät laatua ja vastuullisuutta koskevat standardit erittäin hyvin, erityisesti verrattaessa erilaisiin biopohjaisiin raaka-aineisiin. Vastuullisen metsänhoidon avulla varmistamme metsien uusiutumisen ja biodiversiteetin säilymisen. Käyttämämme puun alkuperä on jäljitettävissä. Takaamme tuotteidemme turvallisuuden, laadun ja vastuullisuuden.