Kunnioittaminen lähtee asenteesta

Meidän kaikkien tulee rakentaa kulttuuria, jossa otetaan toiset huomioon ja jossa arvostetaan erilaisia näkemyksiä, taustoja, ominaisuuksia ja osaamista.

Meille on tärkeää, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet. Rekrytointeihin ja ylennyksiin liittyviä käytäntöjä sekä muita työhön liittyviä käytäntöjä sovelletaan tasapuolisesti koko henkilöstöön perustuen työn vaatimuksiin sekä henkilön osaamiseen ja suoriutumiseen.

Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti emmekä hyväksy syrjintää. Odotamme samaa myös liikekumppaneiltamme. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen (mukaan lukien raskaus), iän, alkuperän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteiden, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vamman, seksuaalisen suuntautumisen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella eikä muista syistä, kuten osa-aikaisen tai määräaikaisen työsuhteen vuoksi.

 

Pidä nämä periaatteet mielessäsi

  • Muista, että monimuotoisuus on rikkaus.
  • Älä syrji, äläkä estä keneltäkään yhdenvertaisia mahdollisuuksia.
  • Edistä osaltasi avointa ja luottamuksellista toimintakulttuuria, jossa ihmisten erilaisia näkemyksiä ja taustoja kunnioitetaan ja hyödynnetään.

 

Muista aina tämä

Kohtelemme toisia yhdenvertaisesti.