God skogsvård bidrar till att bevara skogarna som kolsänkor

Hindrande av klimatförändringen förutsätter att utsläppen av växthusgaser är så små, att de helt kompenseras av kolsänkor. Skogarnas kolsänka kan upprätthållas genom att använda trä på ett hållbart sätt, genom att främja skogarnas tillväxt och undvika skogsskador.

I Finland har en aktiv skogsvård ökat skogarnas kolsänka och kollager. Kollagret har ökat, eftersom det nu finns mera virke i skogarna än för hundra år sedan. Kolsänkan är också större än tidigare, eftersom skogarna växer bättre och är tätare än tidigare.

Som skogsägare kan du bevara skogens kolsänka genom att sköta väl om din skog. Genom de åtgärder som presenteras på dessa sidor kan du värna om kolsänkan i din skog också framdeles.

Tips till skogsägare för att bevara kolsänkor

 • Förnya snabbt

  Förnya snabbt

 • Använd förädlade plantor och frön

  Använd förädlade plantor och frön

 • Utför eller låt utföra plantskogsvårdsarbetena i tid

  Utför eller låt utföra plantskogsvårdsarbetena i tid

 • Lämna kvar minst 10 % lövträd på figuren

  Lämna kvar minst 10 % lövträd på figuren

 • Gallra i tid

  Gallra i tid

 • Överväg höggallring

  Överväg höggallring

 • Gödsla

  Gödsla

 • Försiktighet vid iståndsättningsdikning av torvmark

  Försiktighet vid iståndsättningsdikning av torvmark

 • Beskoga trädlösa områden

  Beskoga trädlösa områden

 • Ta hand om skogens mångfald i alla skeden av skogsvården

  Ta hand om skogens mångfald i alla skeden av skogsvården