Den säljfrämjande avgiften finansierar åtgärder som främjar skogsnäringen

Finlands Skogsstiftelse är skogsägarnas, virkesköparnas och andra skogsaktörers gemensamma, allmännyttiga stiftelse och en viktig förespråkare för finländskt trä och skogsbruk. Skogsstiftelsens mål är att trygga skogsbrukets och -industrins verksamhetsförutsättningar, öka användningen av trä och träbaserade produkter samt att finansiera social och ekonomisk forskning inom branschen.

Skogsstiftelsens finansiering insamlas genom en frivillig säljfrämjande avgift som bärs upp i samband med virkesaffärer. Som skogsägare kan också du delta i understödandet av Skogsstiftelsens verksamhet genom att betala en säljfrämjande avgift då du gör en virkesaffär. Valet görs i virkeshandelskontraktet. Om du betalar den säljfrämjande avgiften, förbinder vi oss vid att betala ett lika stort belopp till Skogsstiftelsen. Stiftelsen får alltså det dubbla beloppet.

Den säljfrämjande avgiften är 0,2 procent av virkesaffärens värde vid rotköp och 0,1 procent vid leveransköp, dock minst 8 euro. Metsä Group bär upp den säljfrämjande avgiften av säljaren på virkesaffärens sista mätbesked och girerar pengarna till Finlands Skogsstiftelse. Den säljfrämjande avgiften är avdragbar vid inkomstbeskattningen av virkesförsäljning, varvid den antecknas som övrig utgift i bokföringen.

Skogsstiftelsen delar årligen ut cirka 1,5 miljoner euro. Beloppet används för att stöda forskning som stöder skogsbranschen, projekt för barn och unga samt förverkligandet av olika exportprojekt. Dessutom används medel från den säljfrämjande avgiften för att täcka kostnader som möjliggör Skogsstiftelsens verksamhet.

Skogsstiftelsen har beviljats penninginsamlingstillstånd av Polisstyrelsen (RA/2023/1002).

Mera information om Skogsstiftelsens verksamhet finns att läsa på Skogsstiftelsens webbplats.

X 
Facebook 
Instagram