Den säljfrämjande avgiften finansierar åtgärder som främjar skogsnäringen

Finlands Skogsstiftelse är skogsägarnas, virkesköparnas och andra skogsaktörers samarbetsaktör, som arbetar för finländskt trä och skogsbruk. Skogsstiftelsens mål är att trygga skogsbrukets och -industrins verksamhetsförutsättningar, öka användningen av trä och träbaserade produkter samt att finansiera social och ekonomisk forskning inom branschen.

Skogsstiftelsens finansiering insamlas genom en frivillig säljfrämjande avgift som bärs upp i samband med virkesaffärer. Som skogsägare kan också du delta i understödandet av Skogsstiftelsens verksamhet genom att betala en säljfrämjande avgift då du gör en virkesaffär. Valet görs i virkeshandelskontraktet. Om du betalar den säljfrämjande avgiften, förbinder vi oss vid att betala ett lika stort belopp till Skogsstiftelsen. Stiftelsen får alltså det dubbla beloppet.

Den säljfrämjande avgiften är 0,2 procent av virkesaffärens värde vid rotköp och 0,1 procent vid leveransköp, dock minst 8 euro. Metsä Group bär upp den säljfrämjande avgiften av säljaren på virkesaffärens sista mätbesked och girerar pengarna till Finlands Skogsstiftelse. Den säljfrämjande avgiften är avdragbar vid inkomstbeskattningen av virkesförsäljning, varvid den antecknas som övrig utgift i bokföringen.

Skogsstiftelsen delar årligen ut cirka 1,5 miljoner euro. Pengarna används bland annat för att understöda skoglig fostran för barn och unga, forskning i träbyggande samt forskningsprojekt med anknytning till skogsnäringen.

Mera information om forskningsprojekt och Skogsstiftelsens verksamhet finns att läsa på Skogsstiftelsens webbplats.

Twitter 
Facebook 
Instagram