Virkeshandelsbaserad vinstutdelning

Genom att sälja ditt virke till Metsä Group kan du bli delaktig i Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning även om du inte placerar en enda euro i tilläggsandelar. Utdelning som bygger på virkeshandeln beräknas på utifrån de volymer industriellt gagnvirke som tagits emot från ägarmedlemmar under fyra föregående, avslutade räkenskapsperioder.

Vårt mål är belöna våra mest engagerade och aktiva ägarmedlemmar som bedriver virkeshandel med oss. Den vinstutdelning som betalas ut på basen av mottagen virkesvolym dvs. överskottsåterbäringen betalas ut i Metsä1-tilläggsandelar, men dock i pengar till den del det är fråga medlemmens förskottsinnehållning.

För 2022 är överskottsåterbäringen 0,30 euro per kubikmeter industriellt gagnvirke som har mottagits av medlemmen under fyra föregående räkenskapsperioder.

Om medlem som har rätt till överskottsåterbäring avgår som medlem före överskottsåterbäringens utbetalningsdag, fördelas inte överskottsåterbäringen till denna del.

Metsäliitto Osuuskuntas överskott påverkar andelsräntorna och annan avkastning. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar årligen beslut om andelsräntor och annan vinstutdelning på förslag av styrelsen. Tidigare vinstutdelning är inte en garanti för kommande vinstutdelning eller avkastning.