Virkeshandelsbaserad vinstutdelning

Genom att sälja ditt virke till Metsä Group kan du bli delaktig i Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning även om du inte placerar en enda euro i tilläggsandelar. Utdelning som bygger på virkeshandeln beräknas på utifrån de volymer industriellt gagnvirke som tagits emot från ägarmedlemmar under de föregående fyra åren.

Utdelningen enligt mottagna virkesvolymer dvs. överskottsåterbäring betalas i form av Metsä1-tilläggsandelar. Vårt mål är att belöna de mest engagerade, aktiva ägarmedlemmar som handlar med oss.

Överskottsåterbäringen betalas i huvudsak ut i forma av andelslagets Metsä1-tilläggsandelar, men den förskottsinnehållning som förrättas av medlemmarna utförs i pengar. Om en medlem som är berättigad till överskottsåterbäring avgår från andelslagets medlemskap före överskottsåterbäringens utbetalningsdag, fördelas inte överskottsåterbäringen inte till denna del.

Beloppet av andelsräntorna eller annan avkastning påverkas av Metsäliitto Osuuskuntas överskott. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige beslutar årligen om andelsräntor och annan vinstutdelning på förslag av styrelsen. Tidigare vinstutdelning är ingen garanti för framtida vinstutdelning eller intäkt.