Lisäämme hankintapuun ostoa – syksyn toimituksille lisähintaa

Puun käyttömme kasvaa ja haluamme ostaa lisääntyvät määrät omistajajäseniltämme. Olemme kiinnostuneita lisäämään yhteistyötä hankintapuuta säännöllisesti tekevien omistajajäsentemme kanssa.

Maksamme omistajajäseniltä 15.9.-15.12.2022 välisenä aikana hankintapuuna vastaanottamillemme tukki- ja kuitupuille aikaisuuslisän. Aikaisuuslisä maksetaan sekä aiemmin sovituille että kampanjan aikana sovittaville hankintakaupoille. Ratkaisevaa on, että vastaanotamme puut omistajajäseniltä kampanjan aikana.

Hankintakaupassa metsänomistaja kaataa puut

Hankintakaupassa metsänomistaja itse vastaa puiden kaatamisesta ja niiden toimittamisesta tienvarteen, josta Metsä Groupin sopimusyrittäjä noutaa ne puutavara-autolla.

Pystykauppa on Suomessa yleisin kauppatapa. Pystykaupassa puunostaja eli Metsä Group huolehtii puiden kaatamisesta ja kuljettamisesta metsästä tehtaalle. Osa metsänomistajista haluaa itse kaataa puut ja toimittaa ne tienvarteen, tällöin puhutaan hankintakaupasta.

Metsä Group on Suomen suurin hankintapuun ostaja. Ostamme hankintapuuta ennen kaikkea omistajajäseniltämme. Jos haluat myydä meille hankintapuuta, ota ehdottomasti yhteys metsäasiantuntijaamme hyvissä ajoin ennen hakkuiden aloittamista. Hankintahakkaajan kanssa sovitaan etukäteen muun muassa puumäärät ja mitat, hinnat, varastopaikat sekä aikataulu, jolloin puut ovat tienvarressa valmiina kuljetusta varten.

Mittaamme hankintapuina ostetut tukit yleensä sahalla tukkimittarilla ja kuitupuut kuormainvaa'alla. On tärkeää, että hankintapuut varastoidaan oikein, jotta puiden noutaminen on turvallista, joten tutustuthan huolellisesti varastointiohjeisiimme. Erityisen tärkeää on huolehtia riittävästä turvaetäisyydestä sähkölinjoihin. Jos puut on varastoitu vastoin ohjeitamme, emme voi vastaanottaa niitä.

Jäsenetuja myös hankintapuun myyjälle

Yksi osa Metsäliitto Osuuskunnan voitonjakoa omistajajäsenille on puukauppoihin perustuva voitonjako, joka lasketaan omistajajäseniltä neljän edellisen vuoden aikana vastaanotettujen teollisen ainespuun määrien perusteella.* Vastaanotettuihin puumääriin lasketaan myös hankintapuu. Lue lisää voitonjaosta täältä.

Omistajajäsenenä saat puukauppahinnan päälle myös bonusta. Lue lisää eduista täältä.

*Osuuskorkojen tai muun tuoton määrään vaikuttaa Metsäliitto Osuuskunnan ylijäämä. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää osuuskoroista ja muusta voitonjaosta vuosittain hallituksen ehdotuksesta. Aiempi voitonjako ei ole tae tulevasta voitonjaosta tai tuotosta.