Hankintakaupassa metsänomistaja kaataa puut

Hankintakaupassa metsänomistaja itse vastaa puiden kaatamisesta ja niiden toimittamisesta tienvarteen, josta Metsä Groupin sopimusyrittäjä noutaa ne puutavara-autolla. Ostamme hankintapuuta lähinnä omistajajäseniltämme. Jos haluat myydä meille hankintapuuta, ota ehdottomasti yhteys metsäasiantuntijaamme hyvissä ajoin ennen kuin aloitat hakkuut.

Pystykauppa on Suomessa yleisin kauppatapa. Pystykaupassa puunostaja eli Metsä Group huolehtii puiden kaatamisesta ja kuljettamisesta metsästä tehtaalle. Osa metsänomistajista haluaa itse kaataa puut ja toimittaa ne tienvarteen, tällöin puhutaan hankintakaupasta.

Metsä Group on Suomen suurin hankintapuun ostaja. Ostamme hankintapuuta ennen kaikkea omistajajäseniltämme. Jos haluat myydä meille hankintapuuta, ota ehdottomasti yhteys metsäasiantuntijaamme hyvissä ajoin ennen hakkuiden aloittamista. Hankintahakkaajan kanssa sovitaan etukäteen muun muassa puumäärät ja mitat, hinnat, varastopaikat sekä aikataulu, jolloin puut ovat tienvarressa valmiina kuljetusta varten.

Metsä Groupin jäsenetuasiakkaat saavat joulukuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana tehdylle kaupalle hintatakuun. Lue lisää eduista täältä.

Talvella on usein ylitarjontaa katkotusta puusta, joten oman puuerän vastaanoton voi varmistaa vain ottamalla paikalliseen metsäasiantuntijaamme yhteyttä etukäteen.

Mittaamme hankintapuina ostetut tukit yleensä sahalla tukkimittarilla ja kuitupuut kuormainvaa'alla. On tärkeää, että hankintapuut varastoidaan oikein, jotta puiden noutaminen on turvallista. Erityisen tärkeää on huolehtia riittävästä turvaetäisyydestä sähkölinjoihin. Lataa tästä varastointiohjeet hankintapuulle.