Aloita metsätilan sukupolvenvaihdos ajoissa

Metsätilan sukupolvenvaihdoksessa kannattaa lähteä liikkeelle ajoissa, vaikka omasta metsästä luopuminen tuntuisi vaikealta. Myös asiantuntija-apua on saatavilla.
  • Blogit
  • |
  • |
  • Metsänomistus
Metsäasiantuntija, sukupolvenvaihdos

Paras aika siirtää tilat nuoremmalle polvelle olisi silloin, kun heillä vielä on intoa ja energiaa kehittää metsätilaa. Kun luopuminen viivästyy, tilan jatkajatkin alkavat usein olla aika iäkkäitä. Lisäksi metsät saattavat kärsiä metsänhoidollisesti, jos luopuvalla sukupolvella ei ole enää potkua ja halua siihen, että hoitaa metsiä aktiivisesti.

Luopumisen vaikeus näkyy ihan jo siinäkin, että metsänomistajien keski-ikä on korkea. Olen työssäni huomannut, että luopumista voivat viivyttää useat eri syyt. Moni on saattanut saada tilan kauan sitten ja ehkä laittanut sen omalla työllä hyvään kuntoon. Sen jälkeen luopuminen ei olekaan niin helppoa, kun kyseessä on oma elämäntyö.

Vanhempaa sukupolvea saattaa myös arveluttaa se, miten taloudellisesti pärjätään, kun metsät luovutetaan lapsille. Luopujan toimeentulon varmistamiseen löytyy kuitenkin keinoja. Esimerkiksi tilakaupasta voi saada tasaisesti tuloja, kun lapset maksavat kauppasummaa vähitellen vanhemmilleen. Metsätilakauppa on verotuksellisestikin järkevä ratkaisu, sillä jatkaja saa käyttöönsä metsävähennyksen.

Viimeistään eläkeikään tultaessa olisi hyvä pysähtyä miettimään metsätilan siirtoa seuraavalle sukupolvelle. Asia kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi lasten kanssa. Voi kysyä, mikä on heidän tuntemuksensa siitä, onko heillä halua ottaa tilaa vastaan ja milloin olisi heidän mielestään hyvä aika tehdä siirto.

Metsä Groupilla on koko maan kattava verkosto sukupolvenvaihdoksen asiantuntijoita, joihin kannattaa olla yhteydessä heti, kun tulee se tunne, että nyt alkaa olla oikea aika luopua metsätilasta. Sukupolvenvaihdoksen asiantuntijan työnä on tehdä sukupolvenvaihdos asiakkaalle niin helpoksi kuin mahdollista, joten senkään puolesta asiaa ei kannata pitkittää turhaan.

Useissa tapauksissa olen huomannut, että sukupolvenvaihdos on luopujalle lopulta helpotus. Tilasta luopuminen on iso asia, mutta moni kokee helpotuksena sen, ettei enää tarvitse kantaa vastuuta metsäasioista.

Nuorempaa sukupolvea haluan kannustaa ottamaan rohkeasti perheen metsätila haltuun. Moni ehkä miettii, osaavatko he ja uskaltaako tilaa ottaa vastaan, mutta metsäasiantuntijoilta saa niin hyvää apua, että sitä ei kannata pelätä.

Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että kun sukupolvenvaihdos tehdään hyvissä ajoin ja vanhempi polvi on vielä elossa ja hyvässä kunnossa, heiltä saa yleensä apua ja neuvoja. Usein he ovat ihan mielellään tukena ja puuhastelevat metsässä auttamassa.

Metsäasiantuntija, sukupolvenvaihdos
Marko Jurvanen on tehnyt pitkän uran Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden eri tehtävissä ja työskentelee nykyisin sukupolvenvaihdosasiantuntijana. Metsässä mies viihtyy myös työn ulkopuolella niin hirvi- kuin marja- ja sienimetsällä, mutta aikaa jää lisäksi kuntoliikunnalle ja kulttuuriharrastuksille.