Näin ilmoitat muutoksista jäsentiedoissasi

Kun jäsenyydessäsi tapahtuu muutoksia esimerkiksi metsäpinta-alassa tai yhteystiedoissa, voit ilmoittaa niistä asiakaspalveluumme tai suoraan omalle metsäasiantuntijallesi. Asiakaspalveluumme tavoitat sähköpostitse jasenpalvelut[at]metsagroup.com, puhelimitse 010 7770 tai osoitteella Metsäliitto Osuuskunta, Asiakaspalveluryhmä, PL 10, 02020 METSÄ. Useimmat muutokset voit myös tehdä Metsäverkossa.

Pankkitietojen muuttamisesta on ilmoitettava aina kirjallisesti muutoslomakkeella. Jos jäsenyys on yhteisomistuksessa, tarvitaan muutoslomakkeella kaikkien osakkaiden allekirjoitus. Kuolinpesän tulee lisäksi lähettää kopio perunkirjasta.

Jäsensijoitusten siirto

Metsäliitto Osuuskunnan perusosuudet ja lisäosuudet voidaan siirtää toiselle Metsäliitto Osuuskunnan jäsenelle. Täytä siirtoa varten muutoslomake, jossa ilmoitat tiedot siirrettävistä osuuksista. Jos siirron saaja ei vielä ole Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, tulee hänen lisäksi liittyä jäseneksi sähköisesti tai jäsenlomakkeella.

Jos siirron antaja on kuolinpesä, liitteeksi jäsensijoitusten siirtoon tarvitaan kopio perinnönjakokirjasta, josta käy ilmi osuuksien saanto. Voit palauttaa lomakkeet liitteineen asiakaspalveluumme.

Jäsenyyden irtisanominen

Ero osuuskunnasta tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla ilmoituksella asiakaspalveluumme. Jäsenoikeutesi (esimerkiksi oikeus osuuskorkoon) päättyvät vastaanotettuamme vapaamuotoisen eroilmoituksesi.

Jos eroava jäsen on aviopuolisoiden yhteisjäsenyys, yhtymä tai kuolinpesä, eroilmoituksessa tulee olla kaikkien osakkaiden allekirjoitus. Kuolinpesän on liitettävä mukaan kopio perunkirjasta. Jos eroat, palautamme sääntömääräisiin perusosuuksiin sijoittamasi rahat nopeutetusti eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden lopulla, ellei sääntöjen 16 § sitä estä.

Jäsenyys jatkuu jakamattoman kuolinpesän nimellä

Jos Metsäliitto Osuuskunnan henkilöjäsen kuolee ja kuolinpesä säilyy jakamattomana, jäsenyys osuuskunnassa siirtyy kuolinpesälle ja jäsenedut jatkuvat automaattisesti. Esimerkiksi osuuskorko maksetaan kuolinpesälle normaaliin tapaan, joten jäsenyyttä ei kannata irtisanoa. Kuolinpesän on kuitenkin tärkeä ilmoittaa meille, kuka toimii kuolinpesän asioidenhoitajana.

Perunkirjoitusta varten voit pyytää tiliotteen asiakaspalvelustamme. Tiliotteeseen on merkitty osuuskuntaan sijoitetut osuudet kuolinpäivänä. Lähimmältä metsäasiantuntijaltamme voit tilata myös perunkirjoitusta varten tarvittavan metsätila-arvion eli selvitämme metsätilan rahallisen arvon.

Jos kuolinpesän omistamat osuudet Metsäliitto Osuuskunnassa halutaan siirtää yhdelle tai useammalle henkilölle, tulee hänen/heidän liittyä myös itse osuuskunnan jäseneksi. Tämän jälkeen siirto onnistuu vaivattomasti siirtolomakkeella, jonka saa lähimmästä toimistostamme tai asiakaspalvelustamme. Jos siirtoilmoitus on tehty viimeistään 31.3., edellisvuoden osuuskorko maksetaan osuuksien uudelle omistajalle. Autamme metsätilan jatkajia mielellämme kaikissa metsän omistamiseen ja metsänhoitoon liittyvissä asioissa.