Puukauppoihin perustuva voitonjako

Myymällä puuta Metsä Groupille voit päästä osalliseksi Metsäliitto Osuuskunnan voitonjaosta, vaikket sijoittaisi euroakaan lisäosuuksiin. Puukauppoihin perustuva voitonjako lasketaan omistajajäseniltä edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana vastaanotettujen teollisen ainespuun määrien perusteella.

Tavoitteenamme on palkita kaikkein parhaiten sitoutuneita, aktiivisia omistajajäseniä, jotka tekevät puukauppaa kanssamme. Vastaanotettujen puumäärien mukainen voitonjako eli ylijäämänpalautus maksetaan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana.

Vuodelta 2022 ylijäämänpalautuksena jaetaan 0,30 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. 

Jos ylijäämänpalautukseen oikeutettu jäsen eroaa osuuskunnasta ennen ylijäämänpalautuksen maksupäivää, tämä osuus ylijäämänpalautuksesta jää jakamatta.

Osuuskorkojen tai muun tuoton määrään vaikuttaa Metsäliitto Osuuskunnan ylijäämä. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää osuuskoroista ja muusta voitonjaosta vuosittain hallituksen ehdotuksesta. Aiempi voitonjako ei ole tae tulevasta voitonjaosta tai tuotosta.