Puukauppoihin perustuva voitonjako

Myymällä puuta Metsä Groupille voit päästä osalliseksi Metsäliitto Osuuskunnan voitonjaosta, vaikket sijoittaisi euroakaan lisäosuuksiin. Puukauppoihin perustuva voitonjako lasketaan omistajajäseniltä neljän edellisen vuoden aikana vastaanotettujen teollisen ainespuun määrien perusteella.

Vastaanotettujen puumäärien mukainen voitonjako eli ylijäämänpalautus maksetaan Metsä1-lisäosuuksina. Tavoitteenamme on palkita kaikkein parhaiten sitoutuneita, aktiivisia omistajajäseniä, jotka tekevät puukauppaa kanssamme.

Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana. Jos ylijäämänpalautukseen oikeutettu jäsen eroaa osuuskunnasta ennen ylijäämänpalautuksen maksupäivää, tämä osuus ylijäämänpalautuksesta jää jakamatta.

Osuuskorkojen tai muun tuoton määrään vaikuttaa Metsäliitto Osuuskunnan ylijäämä. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää osuuskoroista ja muusta voitonjaosta vuosittain hallituksen ehdotuksesta. Aiempi voitonjako ei ole tae tulevasta voitonjaosta tai tuotosta.