Merkitse puukauppatuloja Metsä1-lisäosuuksiin 15 % edullisemmin

Kun sijoitat Metsä1-lisäosuuksiin, saat samalla oikeuden pääomabonukseen. Pääomabonus tarkoittaa, että voit merkitä Metsä1-lisäosuuksien merkintävuotta seuraavien kahden kalenterivuoden aikana (ns. käyttöjakso) puukauppatuloilla uusia Metsä1-lisäosuuksia edullisemmin eli maksat niistä vain 85 % merkintähinnasta.

Loput 15 % maksaa Metsäliitto Osuuskunta. Saat siis jokaista merkitsemääsi Metsä1-lisäosuutta kohden yhden pääomabonuksen eli oikeuden merkitä käyttöjakson aikana yhden uuden Metsä1-lisäosuuden alennetulla merkintähinnalla.

Parhaimpaan tuottoon pääset pitkäjänteisellä vähintään viiden vuoden sijoitusjaksolla. Edullisemmin merkityt Metsä1-lisäosuudet kannattaa pitää sijoitettuna kaksi täyttä kalenterivuotta käyttöjakson päättymisen jälkeen. Jos irtisanot Metsä1-lisäosuudet aiemmin, menetät Metsäliitto Osuuskunnan maksaman osuuden (15 % merkintähinnasta).

Katso kuvasta, miten pääset mukaan

Pääomabonus antaa pitkäaikaisesta sijoittamisesta kiinnostuneille omistajajäsenille mahdollisuuden maksimoida metsärahansa tuoton.

pääomabonus 2022.jpg

  1. 1. vuosi: Ansaintajakso

    Ensimmäisenä kalenterivuonna sijoitat puukaupasta tai osuuskoroista kertyneitä varoja normaalihintaisiin Metsä1-lisäosuuksiin. Näin pääset mukaan hyödyntämään Pääomabonusta.

  2. 2. ja 3. vuosi: Käyttöjakso

    Kaksi seuraavaa kalenterivuotta kestävän käyttöjakson aikana voit merkitä puukauppatuloillasi lisää Metsä1-lisäosuuksia alennettuun hintaan enintään saman verran kuin ansaintajakson aikana. Maksat Metsä1-lisäosuuksien nimellisarvosta 85 prosenttia ja me maksamme loput 15 prosenttia. Saat ne siis hyvällä alennuksella, ja korkoa sijoitukselle kertyy normaaliin tapaan edustajiston kulloisenkin korkopäätöksen mukaisesti.

  3. 4. ja 5. vuosi: Sitouttamisjakso

    Kahden seuraavan vuoden ajan Metsä1-lisäosuutesi kasvavat korkoa. Jos irtisanot pääomabonukseen sidotut osuutesi ennen sitouttamisjakson loppumista, menetät Metsäliitto Osuuskunnan maksaman osan lisäosuuksista – korot ja itse merkitsemäsi osuudet saat takaisin Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Sitouttamisjakson päätyttyä voit nostaa Metsä1-lisäosuutesi korkoineen tai jatkaa sijoittamista normaalien Metsä1-lisäosuusehtojen mukaisesti.

Tehdessään osuussijoituksen Metsäliitto Osuuskuntaan jäsen vahvistaa tutustuneensa Metsäliitto Osuuskunnan sääntöihin, Metsäliitto Osuuskuntaa ja sen lisäosuuksia koskevaan esittelyasiakirjaan, lisäosuuksien yleisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskuehtoihin, sekä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien yleisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskuehtoihin ja hyväksyy ne. Lisätietoa sekä edellä mainitut dokumentit löytyvät sivun oikeasta reunasta.
Aiempi voitonjako ei ole tae tulevasta voitonjaosta tai tuotosta. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää vuosittain osuuskoroista ja muusta voitonjaosta hallituksen ehdotuksesta.