Kompletterande samråd avseende utfyllnad av vattenområde m.m.

Metsä Board Sverige AB genomförde under 2021 samråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Husums fabrik i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Metsä genomför nu kompletterande samråd avseende anläggning av ny kaj och annan verksamhetsyta genom utfyllnad av ett område som idag är vatten (del av Husumbukten). Området som ska fyllas ut är ca 65 000 kvadratmeter stort.

Ett kompletterande samrådsunderlag har tagits fram och finns tillgängligt för nedladdning på Metsäs hemsida. Underlaget finns även att hämta i Vaktstugan på Husums fabrik, Bruksvägen 86 i Husum.

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 22 augusti 2022 via e-post till miljo.husum@metsagroup.com alternativt brev till Metsä Board Sverige AB, Husums fabrik, 896 80 Husum. Ange ”Samråd Husum” i ämnesraden eller på kuvertet. Till dessa adresser kan även frågor om samrådet ställas.

Synpunkter som lämnats i tidigare samråd behöver inte lämnas på nytt.