Metsä Groupin strategia

Vastuullinen toimija

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka liiketoiminnan ytimessä ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut. Strategiamme mukaisesti keskitämme toimintamme, investointimme ja voimavaramme alueille, joissa meillä on selkeää kilpailuetua ja joiden kasvunäkymät ovat hyvät. Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan noin 104 000 suomalaista omistajajäsentä tuovat toimintaamme jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Korkealaatuiset tuotteet ja palvelut

Valmistamme tuotteita, joita miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa tarvitsevat ja joissa uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus ja kestävä kehitys yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Korkealaatuiset tuotteemme on kehitetty yritysasiakkaiden ja kuluttajien tarpeita vastaaviksi, edistämään ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tuotteemme ovat ekologisia, turvallisia ja kierrätettäviä, ja ne voidaan elinkaarensa lopussa hyödyntää esimerkiksi polttamalla.

Uusiutuva raaka-aine

Liiketoimintamme perustuu uusiutuvaan puuraaka-aineeseen, jota kasvatetaan, hankitaan ja jalostetaan vastuullisesti. Tunnemme käyttämämme puun ominaisuudet ja tiedämme aina, mistä puu on peräisin. Hankimme valtaosan käyttämästämme puusta suomalaisilta omistajajäseniltämme. Metsä Groupin liiketoiminta-alueet muodostavat vahvan arvoketjun, jonka eri vaiheissa hyödynnämme puun aina mahdollisimman tarkkaan selluna, puutuotteina, paperina, kartonkina, valmiina lopputuotteina tai bioenergiana.

Toimimme globaalisti

Metsä Groupilla on toimintaa lähes 30 maassa ja tuotantoa seitsemässä. Tuotantolaitoksemme ovat suunnitelmallisten investointien ansiosta alan kärkeä, olipa mittarina ympäristösuorituskyky, energiatehokkuus tai kannattavuus. Päämarkkina-alueemme on Eurooppa, mutta haemme kasvua erityisesti Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta.