Metsä Groupin kannattavan kasvun strategia

Metsä Groupin strategia

Maailman väestö kasvaa ja kilpailu energiasta ja luonnonvaroista kiristyy, minkä vuoksi resursseja on käytettävä entistä tehokkaammin. Biotalouden edelläkävijänä toimintaympäristön muutokset luovat Metsä Groupille moninaisia mahdollisuuksia.

Metsä Groupissa eletään nyt vahvaa, kannattavan kasvun aikaa. Liiketoimintamme perustuu uusiutuviin raaka-aineisiin ja kierrätettäviin tuotteisiin, joiden valmistuksessa vastuullisesti hoidettujen pohjoisten metsien puu ja syvällinen osaamisemme tarjoavat kilpailuetua. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun, kartonkiin sekä pehmo ja tiivispapereihin. 

Kehitämme toimintaamme vastuullisesti huomioiden aina sekä taloudelliset, sosiaaliset että ekologiset näkökulmat. Parannamme metsien kasvua, laajennamme teollisuutta kestävästi ja korvaamme fossiilisia tuotteita uusiutuvilla. Näemme, että puu on ratkaisu moniin tulevaisuuden haasteisiin. 

Pohjoinen puu

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, ja tulevaisuutemme on perustuttava uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Pohjoinen puu on maailman paras uusiutuva raaka-aine ja liiketoimintamme ydin. Huolehdimme, että kaikki käyttämämme puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, jotka kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Suurin osa käyttämästämme puusta tulee suomalaisten omistajajäsentemme metsistä.

Tuotteet ja uudet innovaatiot

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut, hiiltä sitovat ja kierrätettävät tuotteemme tarjoavat kestäviä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Markkinamme ovat maailmanlaajuiset. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme ensiluokkainen asiakaskokemus tekemällä tiivistä yhteistyötä ja hyödyntämällä parhaita digitaalisia työkaluja.

Keskitymme markkinaehtoiseen tuotekehitykseen laajentamalla nykyistä tuotevalikoimaamme ja investoimalla uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, esimerkiksi innovaatioyhtiömme Metsä Springin kautta.

Kilpailukykyinen tuotanto

Tuotantolaitoksemme ovat suunnitelmallisten investointien ansiosta alansa kärkeä, oli mittarina sitten ympäristösuorituskyky, energiatehokkuus tai kannattavuus. Investoimme fossiilittomiin tehtaisiin ja maailmanluokan resurssitehokkuuteen. Kehitämme toimintaamme tehokkaasti yhtenäisenä eri liiketoiminnat yhdistävänä konsernina.

Ihmiset

Toimintamme perustuu jatkuvaan parantamiseen, mikä luo henkilöstöllemme mahdollisuuksia oman osaamisensa kasvattamiseen ja uusien vahvuuksien löytämiseen. Suuri osa henkilöstömme kehittymisestä on työssäoppimista, jota tuemme työnkierrolla ja kannustamalla moniosaajuuteen. Hyvä johtaminen on menestyksemme kulmakivi.

Tarkoitus

Edistää bio- ja kiertotaloutta jalostamalla pohjoisesta puusta tehokkaasti ensiluokkaisia tuotteita.

Visio

Olla halutuin kumppani vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Arvot

Luotettavuus 

Yhteistyö 

Uudistuminen 

Vastuullinen tuloksenteko