Metsän vuosi

Metsän vuosi 2017

Metsä Groupin kasvuvaihe saavutti monta tärkeää virstanpylvästä. 

Pohjoisia biotuotteita maailmalle

Hyvät kasvu- ja kannattavuusnäkymät 

Sulje

Metsän vuosi 2017

Sulje

Metsän talous

Sulje

Metsä hallinnointi

Sulje

Metsän kestävä kehitys

Avainluvut

Metsä group
Liikevaihto
5.0 mrd.
Eur
Henkilöstöä
9 100

 

​Metsä forest

puunhankinta ja metsäpalvelut

​METSÄ wood

                     
puutuotteet

​Metsä Fibre


Sellu- ja sahateollisuus

metsä board


kartonki

​metsä tissue

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit

LIIKEVAIHTO
1,6 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
850

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

LIIKEVAIHTO
0,5​​ MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
1 400​

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

LIIKEVAIHTO
1,9 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
1 200

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 50,1%, METSÄ BOARD 24,9%, ITOCHU CORPORATION 25,0%

​LIIKEVAIHTO
1,8 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
2 350​​​

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 42,53% (OSUUS ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ 62,15%)         

​LIIKEVAIHTO
1,0 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
2 800

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

                                                                     
​METSÄLIITTO OSUUSKUNTA​KONSERNIN EMOYRITYS​OMISTAJINA 104 000 SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA​

Metsä Group menestyy tällä hetkellä hyvin. Liikevaihtoon suhteutettu vertailukelpoinen liiketuloksemme oli vuonna 2017 ennätystasolla. Kannattavuuttamme viime vuonna paransivat lähinnä kartonkiliiketoiminnan positiivinen kehitys ja sellun hinnan nousu. Kasvuvaiheemme saavutti vuonna 2017 monta tärkeää virstanpylvästä.

 

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas käynnistettiin Äänekoskella elokuussa 2017. Pysyimme tarkasti budjetissa ja aikataulussa. Biotuotetehdas osoitti, että Suomessa pystytään laadukkaasti ja kilpailukykyisesti toteuttamaan suuren mittakaavan investointihankkeita. Sen mahdollistivat huolellinen suunnittelu, avoin ja rakentava yhteistyö hankkeeseen osallistuneiden tahojen kanssa sekä sitoutunut henkilöstö.

Kari Jordan  

Biotuotetehtaan rakennusvaihe oli menestyksekäs ja sen käynnistysvaihe on sujunut odotuksiamme paremmin. Hankkeen arvo oli noin 1,2 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Havu- ja koivusellun yhteenlaskettu tuotanto nousee Äänekoskella 1,3 miljoonaan tonniin vuoden 2018 kesään mennessä.

 

Muiden biotuotteiden kuin sellun osuus tehtaan liikevaihdosta on heti alussa noin viidennes ja myöhemmin vielä enemmän. Sellutehdas on tehdasintegraatissa tai sitä lähellä olevien yritysten sydän, jonka ekosysteemissä biotuotteita valmistetaan tehtaan sivuvirroista tai sellua jatkojalostamalla.

 

Uusia biotuotteita ovat tehtaalla käytettävät tuotekaasu ja rikkihappo sekä esimerkiksi liikennepolttoaineena hyödynnettävä biokaasu ja mahdollisesti seuraavassa vaiheessa muovia korvaava biokomposiitti. Sellupohjaisen tekstiilikuidun sekä ligniinijalosteen kehitystyöt ovat koelaitosvaiheessa.

 

Vuonna 2017 muurattiin myös kesällä 2018 valmistuvan Viron vaneritehtaan peruskivi ja käynnistettiin uusi Kerto® LVL-linja Lohjalla sekä ekstruusiopäällystyslinja Husumin kartonkitehtaalla. Äänekosken vanhan paperikonehallin muutostyöt koivuviilutehtaaksi sekä Dürenin tehtaan leivinpaperikoneen uudistaminen edistyivät hyvin. Joulukuussa 2017 teimme päätöksen kasvattaa myös Punkaharjun tehtaan Kerto® LVL-tuotantoa. Uusi linja käynnistyy Punkaharjulla vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

 

Investoimme vuosien 2015–2017 aikana yhteensä noin 2 miljardia euroa. Nyt on aika ottaa kaikki irti näistä panostuksista. Toteutetut ja käynnissä olevat toimet mahdollistavat tulevien vuosien aikana vuotuisen liikevaihtomme noin 20 prosentin kannattavan kasvattamisen. Kasvua haetaan maailmanlaajuisesti – kotimarkkinoillamme Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Oseaniassa.

Lue pääjohtaja Kari Jordanin katsaus kokonaisuudessaan vuoden 2017 tilinpäätöksestä.

BIOTUOTETEHTAAN RAKENNUSVAIHE OLI MENESTYKSEKÄS JA SEN KÄYNNISTYSVAIHE ON SUJUNUT ODOTUKSIAMME PAREMMIN.


Kohokohdat

Close

Huippuluokan ympäristösuorituskyky

Huippuluokan ympäristösuorituskyky

​Metsä Groupin tuotantolaitoksilla käytetään parasta saatavilla olevaa teknologiaa. Laitosten ympäristösuorituskyky on maailman kärkeä ja sitä pyritään parantamaan jatkuvasti. Esimerkiksi fossiiliset hiilidioksidipäästömme tuotetonnia kohden ovat vähentyneet 38 prosenttia vuoden 2009 tasosta.

Close

Digipalveluiden kehittämisen edelläkävijä

Digipalveluiden kehittämisen edelläkävijä

​Metsä Groupin puunhankinnan puukaupasta yli 25 prosenttia ja metsänhoitopalveluiden myynnistä 35 prosenttia tehtiin sähköisesti vuonna 2017. Metsä Groupin sähköisessä Metsäverkko-palvelussa on noin kahdessa vuodessa tehty puukauppaa yhteensä yli 200 miljoonan euron arvosta. Uudessa virtuaalimetsädemossa metsänomistaja pystyy vertailemaan hakkuuvaihtoehtojen vaikutuksia tuloihin ja metsämaisemaan.

Close

Nopeampaa, kevyempää ja vihreämpää

Nopeampaa, kevyempää ja vihreämpää

​Puurakentamisen hyödyt, kuten nopea rakentaminen, materiaalin keveys ja pienempi ympäristökuormitus tarjoavat rakentamiselle loistavia mahdollisuuksia esimerkiksi kaupunkiympäristöissä. Metsä Wood investoi Kerto® LVL -tuotantonsa kilpailukyvyn parantamiseen. Vuonna 2017 uusi Kerto LVL -tuotantolinja aloitti toimintansa Lohjalla ja Punkaharjun tehtaalle päätettiin rakentaa uusi tuotantolinja, joka käynnistyy vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana.

Close

Uuden sukupolven biotuotetehdas

Uuden sukupolven biotuotetehdas Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehdas valmistui tarkasti aikataulussa ja budjetissa. Tehtaan kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Toimitukset alkoivat syyskuun alussa vuonna 2017 ja tehdas saavuttaa nimellistuotannon noin vuoden kuluttua käynnistymisestä. Sellun lisäksi tehdas tuottaa muita biotuotteita, muun muassa mäntyöljyä, tärpättiä ja rikkihappoa. Uusia biotuotetehtaalla tai sen teollisessa ekosysteemissä syntyviä biotuotteita ovat kuoresta saatava tuotekaasu, tehtaan hajukaasuista valmistettu rikkihappo sekä lietteistä jalostettu biokaasu ja biopolttoainepelletit. Metsä Fibre tutkii useita eri prosesseja ja tuotepolkuja, jotka toteutuvat tulevaisuudessa vaiheittain. Mahdollisia uusia biotuotteita ovat esimerkiksi tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet.
Close

Ekstruusiopäällystyslinja käynnistyi Husumissa

Ekstruusiopäällystyslinja käynnistyi Husumissa

​Metsä Boardin vuonna 2017 käynnistämä ekstruusiopäällystyslinja laajensi tuotevalikoimaa PE-päällystetyllä tarjoilupakkauskartongilla. Husumin tehtaalla Ruotsissa sijaitsevan linjan tuotantokapasiteetti on 100 000 tonnia vuodessa. Kartongit täyttävät ruoka- ja tarjoilupakkausten tiukat vaatimukset muun muassa tuoteturvallisuudessa, puhtaudessa ja tuotteen suojauksessa. PE on yleisimmin käytetty suoja kosteutta ja vettä vastaan ruoka- ja tarjoilupakkauksissa.

Close

Asiakaslähtöistä tuotekehitystä

Asiakaslähtöistä tuotekehitystä

​Metsä Tissue toi vuoden aikana markkinoille runsaasti uusia kuluttaja- ja suurkuluttajatuotteita. Lambi jatkaa Pohjoismaiden suosituimpana pehmopaperimerkkinä. Sen vahvaa asemaa tuettiin tuotelanseerauksin. Serla uudisti talouspaperikategoriaa tuomalla useita eri käyttökohteisiin tarkoitettuja tuotteita. Molalla ja Tentolla on vahva asema Itäisen Keski-Euroopan markkinoilla ja tätä vahvistettiin useilla lanseerauksilla. Suurkuluttajamarkkinoilla Katrin-käsipyyhkeisiin otettiin käyttöön uusi puristekuvio, joka parantaa tuotteen pehmeyttä ja imukykyä. SAGA lanseerasi uuden, erityisesti kylmävalmistukseen soveltuvan tuotteen Suomessa ammattipuolen markkinoille.

Close

Lisää uusiutuvaa energiaa

Lisää uusiutuvaa energiaa

​Metsä Group hyödyntää tuotantonsa sivuvirrat mahdollisimman tehokkaasti joko materiaalina tai energiana. Olemme järjestelmällisesti investoineet uusiutuvan energian käyttöä tukeviin teknologioihin ja vuonna 2017 tuotannossamme käytetyistä polttoaineista 88 prosenttia oli biopohjaisia. Tuotimme myös 15 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta.