Metsän vuosi

Metsän vuosi 2018

Vahva tulosvuosi 


Pohjoisia biotuotteita maailmalle

Sulje

Metsän vuosi 2018

Sulje

Metsän talous

Sulje

Metsän kestävä kehitys

Avainluvut

Metsä group
Liikevaihto
5.7  mrd.
Eur
Henkilöstöä
9 300

 

​Metsä forest

puunhankinta ja metsäpalvelut

​METSÄ wood

                     
puutuotteet

​Metsä Fibre


Sellu- ja sahateollisuus

metsä board


kartonki

​metsä tissue

Pehmo- ja tiivispaperit

LIIKEVAIHTO
2,0 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
840

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

LIIKEVAIHTO
0,4​​ MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
1 500​

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

LIIKEVAIHTO
2,5 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
1 200

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 50,1%, METSÄ BOARD 24,9%, ITOCHU CORPORATION 25,0%

​LIIKEVAIHTO
1,9 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
2 400​​​

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 41,17% (OSUUS ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ 61,87%)         

​LIIKEVAIHTO
1,0 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
2 800

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

                                                                     
​METSÄLIITTO OSUUSKUNTA ​KONSERNIN EMOYRITYS ​OMISTAJINA 103 000 SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA​

Metsä Group on toteuttanut vuosina 2015–2018 merkittävän kehitysinvestointivaiheen. Noin kahden miljardin euron investointiohjelmassa toteutetusta uudesta tuotantokapasiteetista valtaosa oli käytössä vuonna 2018. Vallinnut hyvä suhdannevaihe mahdollisti kaikkien liiketoimintojen osalta kasvavan kapasiteetin myynnin markkinoille. Tämä yhdessä parantuneiden tuotehintojen kanssa johti vuoden 2018 erinomaiseen taloudelliseen tulokseen.

 

Liiketoimintaportfoliomme kaikilla alueilla maailmanlaajuinen kysynnän kasvu jatkuu. Meidän tehtävämme on tukea kasvua omilla aktiivisilla kehitystoimillamme. Puutuotteissa, sellussa, kartongeissa sekä pehmo- ja tiivispapereissa koko arvoketjun vastuullisuus korostuu. Metsä Groupin vahvuus konsernin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan kautta on se, että meillä kestävä perhemetsätalous on suorassa yhteydessä teollisiin liiketoimintoihimme ja tuotteisiimme. Metsä Group on Suomen suurin metsäpalvelujen tuottaja, joten meillä on vahva rooli myös kestävän metsätalouden kehittäjänä.

 

Vuonna 2018 Äänekosken biotuotetehdas saavutti mitoituskapasiteettinsa suunnitellusti elokuussa. Metsä Fibre julkaisi suunnitteluhankkeen Kemin sellutehtaan uudistusvaihtoehdoista toukokuussa.

Ilkka Hämälä  

Samoin elokuussa siirtyi Pärnun koivuvaneritehdas koekäyttövaiheesta tuotantoon. Äänekoskelle perustettu koivuviilutehdas aloitti viilutuotannon jo aiemmin keväällä. Lohjan vuonna 2017 startannut kertopuulinja saavutti mitoitustuotantotason. Punkaharjun kertopuulinjan investointi eteni suunnitellusti kohti vuoden 2019 keväällä olevaa valmistumistaan. Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Metsä Tissue otti käyttöön Dürenin tehtaan tiivispaperikapasiteetin laajennuksen sekä uudet pehmopaperin jalostuslinjat Raubachin ja Žilinan tehtailla. Metsä Board kasvatti edelleen tuotantoaan eritysesti Husumin tehtaalla perustuen vuonna 2016 käynnistettyyn taivekartonkikoneeseen ja vuonna 2017 käyttöön otettuun ekstruusiopäällystyslinjaan. Kaskisten kemihierretehtaalla investoitiin massan kuivauskapasiteetin lisäykseen, jonka tuloksena tehtaan tuotantotaso kasvoi 10 prosenttia.

 

Nykyisten liiketoimintojen kehittämisen ohella Metsä Group tehosti vuonna 2018 työtään biotalouden uusien mahdollisuuksien edistäjänä. Toukokuussa perustettiin innovaatioyhtiö Metsä Spring, joka toimii uusien tuotteiden teollistamishankkeiden kehittäjänä ja pääomasijoittajana. Ensimmäinen hankeyhtiö perustettiin rakentamaan uuden tekstiilikuidun koetehdasta Äänekoskelle yhdessä Itochu Corporationin kanssa.

 

PUUNHANKINTAMME ON KASVANUT MERKITTÄVÄSTI

Puun vuotuinen käyttömme on lisääntynyt investointiohjelmamme seurauksena noin viidellä miljoonalla kuutiometrillä. Lisäys on kohdistunut sekä tukki- että kuitupuuhun. Eri puujakeiden jalostuksen tasapaino on suomalaisessa metsätaloudessa ja sen kannattavuudessa oleellinen asia. Kunkin puujakeen on markkinaehtoisesti ohjauduttava parhaiten lisäarvoa tuottavaan käyttöön.

 

Puukauppa on käynyt Suomessa hyvin ja erityisesti omistajajäsenemme ovat olleet aktiivisia ja vastanneet kasvavaan kysyntään. Hyvä puun kysyntätilanne nosti vuoden 2018 aikana kaikkien puutavaralajien hintoja.

 

Metsänomistajat ovat jatkaneet sähköisten palvelujemme aktiivista käyttöönottoa. Vuonna 2018 puukaupasta jo yli kolmannes, ja metsänhoitotöiden tilauksista vielä tuotakin suurempi osuus, tehtiin sähköisesti. Metsäverkko-palvelumme käyttäjät saavat käyttöönsä myös virtuaalimetsäsovelluksen, jossa voi ajasta ja paikasta riippumatta tarkastella metsiään ja tarvittavia toimenpiteitä.

 

METSÄ GROUPIN AKTIIVINEN KEHITYSTYÖ JATKUU

Hyvän ja vakaan suhdannevaiheen jälkeen vuoden päättyessä markkinoilla alkoi ilmetä epävarmuutta ja kysynnän heikkenemistä ainakin osittain johtuen maailmankaupan esteiden lisääntymisestä. Liiketoiminta-alueidemme tuotteiden kysyntä kuitenkin jatkaa pidemmällä aikavälillä kasvukäyrällä uusiutuvien materiaalien kysynnän kasvaessa ja kehittyvien talouksien talouskasvun ja kaupungistumisen edetessä.

 

Metsä Group on vakaassa taloudellisessa asemassa ja voimme jatkaa kehityshankkeitamme markkinaheilahtelujen niitä keskeyttämättä. Siirryin konsernin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajaksi vuoden 2018 alussa ja edelleen konsernin pääjohtajaksi 1.4.2018. Edeltäjäni Kari Jordanin johdolla Metsä Group kehittyi vahvaksi maailman mittakaavassa merkittäväksi metsäteollisuuden toimijaksi. Me kaikki noin 9 300 metsägroupilaista haluamme jatkaa kehitystä uudistuvana ja vastuullisena toimijana. Juuremme ovat Suomen metsissä, kilpailijamme ja asiakkaamme maailman markkinoilla. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa menestymme tässä tehtävässämme.

 

Ilkka Hämälä

Pääjohtaja 

METSÄ GROUP ON VAKAASSA TALOUDELLISESSA ASEMASSA JA VOIMME JATKAA KEHITYS-HANKKEITAMME.


Kohokohdat

Close

Kemin sellutehtaan esiselvitys käyntiin

Kemin sellutehtaan esiselvitys käyntiin Metsä Fibre käynnisti esiselvityksen merkittävästä biotalousinvestoinnista, Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Selvityksessä arvioidaan sekä täysin uuden biotuotetehtaan rakentamista että nykyisen tehtaan modernisointia. Täysin uusi biotuotetehdas tuottaisi nykyistä enemmän uusiutuvia biotuotteita ja olisi kooltaan, työllisyysvaikutuksiltaan sekä puunkulutukseltaan nykyistä suurempi. Kesään 2019 mennessä valmistuva esiselvitys keskittyy erityisesti puun saatavuuteen, Kemin tehdasalueen infrastruktuuriin sekä liikenneyhteyksiin. Mikäli päädymme uuteen biotuotetehtaaseen, lopullinen investointipäätös tehdään aikaisintaan vuonna 2020.
Close

Investointeja pehmo- ja tiivispapereihin

Investointeja pehmo- ja tiivispapereihin Metsä Tissuessa valmistui useita investointihankkeita, jotka parantavat pehmo- ja tiivispapereidemme kilpailuasemaa ja toimintamme kannattavuutta. Saksassa sijaitsevan Raubachin tehtaalle rakennettiin uusi jalostuslinja, joka vastaa kysynnän kasvuun Länsi-Euroopan markkinoilla. Uudistimme myös leivinpaperikoneen Dürenin tehtaalla Saksassa ja rakensimme uuden pehmopaperin jalostuslinjan Slovakian Žilinan tehtaalle.
Close

Ecobarrier - Muoviton päällyste kartongille

Ecobarrier - Muoviton päällyste kartongille Metsä Board lanseerasi ecobarrier-kartongin, jonka pinnassa on muoviton barrier-käsittely, joka parantaa rasvankestoa. Kartonki on ekologinen vaihtoehto take away -ruoan ja muiden elintarvikkeiden pakkausmateriaaliksi. Päällyste sisältää biopohjaisia ainesosia ja luonnonmineraaleja, ja kartonki on kierrätettävä, kompostoituva sekä biohajoava. Kevyt kartonki on turvallinen suorassa elintarvikekontaktissa. Ympäristöystävällisyyden lisäksi uudella kartongilla on merkittäviä hyötyjä tuotantotehokkuudessa.
Close

Älykäs kuitu - Biotalous on ratkaisu

Älykäs kuitu - Biotalous on ratkaisu

​Älykäs ja vastuullinen puukuitu on Suomen merkittävin uusiutuva luonnonvara. Puupohjaisista biomateriaaleista valmistetaan jo nyt – ja tulevaisuudessa vielä paremmin – kilpailukykyisiä tuotteita ympäristöä säästäen. Tästä ajatuksesta sai alkunsa maailman ensimmäinen biohajoava videotuotanto, Älykäs kuitu. Lue lisää

Close

Pro Nemus - Uudenlainen vierailukokemus

Pro Nemus - Uudenlainen vierailukokemus

​Metsä Group avasi Pro Nemus -vierailukeskuksen Äänekosken biotuotehtaan yhteyteen. Pro Nemus kertoo, kuinka suomalainen puu muuntuu erilaisiksi tuotteiksi. Vierailukseskus yhdistää virtuaalitodellisuutta, teollisuutta ja aitoa luontoa.

Close

Ennätyksellisen paljon puukauppoja

Ennätyksellisen paljon puukauppoja Metsä Groupilla on Suomessa kattava puunhankintaorganisaatio, jossa yli 300 metsäasiantuntijaa ostaa puuta ja tarjoaa metsänhoitopalveluita. Puuta tarvittiin vuonna 2018 selvästi aiempia vuosia enemmän ja puukauppaa tehtiinkin ennätystahtia. Puunhankintamäärien kasvu 32 miljoonasta kuutiosta 36:een osoittaa, että puunhankinnan ammattilaisemme pärjäävät isoissakin haasteissa.
Close

Mittavia investointeja puutuotteisiin

Mittavia investointeja puutuotteisiin

​Metsä Woodin Pärnun koivuvaneritehtaan käyntiinlähtö vuoden 2018 syksyllä oli tärkeä merkkipaalu yhtiön investointiohjelmassa. Koivuvanerin käyttökohteita ovat kuljetusväline- ja valumuottiteollisuus, joiden markkinoita kiihtyvä kaupungistuminen kasvattaa. Noin 200 henkilöä työllistävän vaneritehtaan lisäksi Metsä Wood investoi Kerto® LVL:n tuotantoon Punkaharjulla. Kerto LVL:n kysyntää kasvattaa puun käytön yleistyminen rakentamisessa. Nopeus, keveys ja ympäristöystävällisyys tarjoavat loistavia mahdollisuuksia rakentamisessa.

Close

Uudenlaisia tekstiilejä puusta

Uudenlaisia tekstiilejä puusta

​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy rakentaa uudenlaista puupohjaista tekstiilikuitua valmistavan koetehtaan Äänekosken biotuotetehtaalle yhdessä japanilaisen Itochu Corporationin kanssa. Tarkoituksena on testata uutta teknologiaa, jolla sellua jalostetaan esimerkiksi vaatetuksessa käytettäviksi, ympäristöystävällisiksi kuiduiksi. Tehtaan käynnistyttyä vuoden 2019 lopussa tutkitaan, minkälaiset edellytykset on rakentaa Suomeen suurempi tekstiilikuitutehdas tuomaan ekologisia vaihtoehtoja puuvillalle ja öljypohjaisille materiaaleille.