Tehokasta vedenkäyttöä

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat runsaiden makeiden vesivarojen äärellä, ja meillä onkin kunnianhimoinen tavoite vähentää vedenkäyttöä vuoteen 2030 mennessä. Käytämme makeaa pintavettä erityisesti sellun ja kartongin valmistuksessa. Noin puolet vedestä ohjautuu tuotannon tarpeisiin ja loput jäähdytykseen.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Vastuullisuus

Tehokas vedenkäyttö on vastuullista ja taloudellisesti kannattavaa. Prosessiveden käytön tehostaminen on yksi kestävän kehityksen tavoitteistamme.

”Veden tehokas kierrättäminen vähentää energiankulutusta ja jäteveden määrää, mikä taas vähentää tehtaan ympäristövaikutuksia. Käyttämämme veden palautamme vesistöön joko puhtaana jäähdytysvetenä tai nykyaikaisen puhdistusprosessin jälkeen”, Metsä Groupin ympäristöjohtaja Mika Leino kertoo.

Vesi siirtyy prosessista toiseen

Vedenkäyttöä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Yksi on veden määrä, joka otetaan vesistöistä, ja toinen on jäteveden määrä, joka johdetaan jätevedenpuhdistamon kautta vesistöön. Näiden molempien vähentäminen erilaisin keinoin edistää tavoitteemme saavuttamista.

Suljetut kierrot ovat avainasemassa prosessiveden käytön tehostamisessa. Puhdistamme ja kierrätämme ottamaamme prosessivettä, mikä vähentää tuoreen veden tarvetta.

Kertaalleen käytettyä vettä voi käyttää tuotannon eri vaiheissa. Sellaisenaan tai prosessin sisäisesti puhdistettuna se kelpaa edelleen hyödynnettäväksi. Esimerkiksi Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan vedenkäyttö tulee olemaan huomattavasti keskimääräistä pienempi tuotettua sellutonnia kohden.

”Jäähdytysvedelle ei tänä päivänä ole puhdistustarvetta. Vesistöön palautettava jäähdytysvesi lisää ainoastaan veden lämpökuormaa. Liian lämmintä vettä ei saa johtaa vesistöön, esimerkiksi Kemin ympäristöluvassa on luparaja vesistöön johdettavalle lämpökuormalle”, Leino kertoo.

Liiketoiminnoilla ja tehtailla on tavoitteet vedenkäytölle

Päivittäisessä tekemisessä huolellinen tuotantoprosessin ohjaaminen tehostaa vedenkäyttöä. Sen lisäksi on kehitysprojekteja, joissa mietitään taloudellisia veden ja energian käyttötapoja esimerkiksi prosessikytkentöjen muutoksilla.

”Tarkastelemme liiketoimintojemme vedenkäyttöä neljännesvuosittain. Lähestymme 2030-tavoitetta systemaattisen tuotannon prosessien kehittämisen ja uusimisen sekä uusien tekniikoiden käyttöönoton avulla”, Leino summaa.

Kemin biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Kemin biotuotetehdas – pihi vedenkäyttäjä

Kemiin valmistuvan biotuotetehtaan tuotanto tulee olemaan noin 2,5 x suurempi kuin nykyisen sellutehtaan. Silti valmistuvan tehtaan käyttämä vesimäärä ei kasva verrattuna nykyiseen tehtaaseen. Suljettu jäähdytysvesikierto vähentää veden kulutusta ja vesistön lämpökuormaa.
​​​​​​​
Osa suljetun jäähdytysvesikierron vedestä käytetään prosessissa, josta se päätyy jäteveden puhdistamon kautta mereen. Kierrosta poistuva vesi korvataan puhdistetulla tuorevedellä, joka varmistaa kierron puhtauden. Jätevedenpuhdistamolle päätyvän jäteveden määrä sellutonnia kohden vähenee merkittävästi. Jäähdytysveden ylijäämälämpö siirtyy jäähdytystorneilla ilmaan.

**************************
Metsä Groupin strategiset kestävän kehityksen 2030 -tavoitteet rakentavat tietä kohti kestävää, ilmastoneutraalia tulevaisuutta. Tässä Valintana vastuullisuus -juttusarjassa tutustumme tarkemmin tavoitteisiimme ja siihen, miten edistämme niitä päivittäisessä työssämme.