Vaula Raassina, Projektipäällikkö

Vaula Raassina työskentelee projektipäällikkönä Metsä Groupin liiketoiminnan prosessien kehitystiimissä. Hän liputtaa yhtenäisen Metsä-konsernin puolesta – vahva yritystarina inspiroi kehittämään osaamistaan.

’'Hienointa tässä firmassa ovat kaikki ne mahtavat onnistumistarinat, joita meillä on. Jatkuva kehitys pitää meidät aallon harjalla ja Metsä Groupilla on aivan huikea tarina – siitä saa olla ylpeä!’’

Kehitysprojekteja yli liiketoimintarajojen

Vaula Raassina on hankkinut kannuksensa Metsän liiketoiminnan kehittämiseen urakierron kautta. Hän on ehtinyt toimia asiakaspalvelupäällikkönä ja liiketoiminnan kehityspäällikkönä Metsällä. Tällä hetkellä projektipäällikkönä Vaulan vastuulla on johtaa konsernitasoista Sales & Operations Planning -projektia, joka kattaa kaikki Metsän liiketoiminnot. Projektin tavoitteena on kehittää operatiivista suunnittelua, ja sitä kautta parantaa liiketoiminnan tuottavuutta. Käytännössä Vaula pitää huolen siitä, että projekti rullaa aikataulussaan sovitun budjetin ja tavoitteiden mukaisesti.

Verkostoituminen antaa tukea omaan tekemiseen – aina löytyy joku, jolta saa apua päivänpolttavaan ongelmaan.

’’Projektipäällikkönä olen koko ajan projektien ja hankkeiden pyörteissä – ne ovat tekemiseni ydin. Tiivis yhteistyö ihmisten kanssa on toimintani tärkeä tukipilari. Verkostoituminen monenlaisten osaajien kanssa kannattaa, sillä se antaa tukea omaan tekemiseen – aina löytyy joku, jolta saa apua päivänpolttavaan ongelmaan.”

Vaulan erityisosaamista on projektienhallinta ja muutosjohtaminen.

’’Meillä tehdään laajoja kehitysprojekteja kaikille liiketoiminta-alueille, joten on tärkeää pystyä hallitsemaan isoja kokonaisuuksia, ja silti ymmärtää myös pienten asioiden merkitys liiketoiminnoille ja henkilöstölle. Uutta pitää ja saa oppia jatkuvasti. Tässä työssä on oltava myös joustavuutta ja mukautumiskykyä vaihtuviin tilanteisiin’’, Vaula avaa.

Yhtenäinen ja uudistuva Metsä

Vaulan mielestä on hienoa, että koko Metsän henkilöstöä ohjaavat yhteisesti jaetut arvot.

’’On mahtavaa olla sellaisessa yrityksessä töissä, jossa vastuulliset arvot ovat kohdillaan ja niiden mukaisesti myös toimitaan. Vastuullisuus ei ole meille pelkkää markkinointipuhetta – osallistumme ilmastonmuutoksen torjuntaan, otamme kantaa yhteiskunnallisiin teemoihin ja toiminnallamme on merkitystä Suomen talouteen ja työllisyyteen”, Vaula toteaa.

”Meillä toimitaan vastuullisesti myös yrityksen sisällä. Epäkohtiin tartutaan asiallisesti ja työntekijöitä kunnioitetaan, mikä on minulle erityisen tärkeää.”

Metsän organisaatioon mahtuu hyvin monenlaisia osaajia eri puolilta maailmaa, mutta silti Metsä on Vaulan mukaan hyvin yhtenäinen ja uudistumismentaliteetti näkyy kaikkialla.

Hienointa tässä firmassa ovat kaikki ne mahtavat onnistumistarinat, mitä meillä on.

’’Meillä on selkeät tavoitteet jotka auttavat metsägroupilaisia toimimaan yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Jokaisen ammattilaisen osaaminen saa näkyä ja henkilöstöä kannustetaan aidosti kehittämään toimintaa ja laajentamaan osaamistaan esimerkiksi urakierron kautta.’’