Hannu Yli-Rahko, Metsäasiantuntija

Metsäasiantuntija Hannu Yli-Rahko tarjoaa metsänomistajille metsäistä ammattitaitoaan. Tyytyväiset omistaja-asiakkaat, mielenkiintoiset työtehtävät ja puuhankinnan hyvä työilmapiiri ovat pitäneet Hannun motivoituneena jo yli 40 vuoden ajan.

’’Mikään ei ole yhtä palkitsevaa, kuin tyytyväinen asiakas! Saamme kiitosta asiakkailta ammattitaidostamme ja palveluhenkisyydestämme – se jos mikä motivoi. Vaikka esihenkilöni on ehdottanut minulle urakiertoa, minulle ei ole koskaan tullut mieleenkään tehdä mitään muuta. Kyllä tämä asiakaspalvelutyö on ehdottomasti minun juttuni!’’

Ensiluokkaista palvelua

Hannulle uravalinta oli itsestäänselvyys alusta alkaen, sillä hän tiesi jo 10-vuotiaana haluavansa ”metsämieheksi”. Vahva metsäsuhde ja lapsuuden haaveammatti kuljettivat Hannun kouluttautumaan metsätalousteknikoksi metsäopistossa, minkä jälkeen hän on edennyt urallaan hankintapalveluista metsäasiantuntijaksi Metsä Groupin puunhankintaan.

’’Työpäiväni käynnistyy toimistohommilla, minkä jälkeen seuraa yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä asiakas- ja maastokäyntejä. Käynneillä teen suunnitelmia metsänhoitoon ja hakkuisiin liittyvistä toimenpiteistä sekä niistä syntyvistä tuloista ja menoista. Jokainen asiakas on kohdattava ihmisenä ja kuunneltava hänen tarpeitaan. Työ on hyvin vapaamuotoista – suunnittelemme työpäivämme itse’’, Hannu avaa.

Saamme kiitosta asiakkailta ammattitaidostamme ja palveluhenkisyydestämme – se jos mikä motivoi.

Hannu korostaa, että asiakastyössä tärkeintä on luottamussuhteen rakentaminen – asiakkaiden on pystyttävä luottamaan siihen, että sovitut asiat myös toteutetaan.

’’Meillä on puunhankinnassa erinomainen henki, vaikka joukossamme on hyvin erilaisia persoonia. Työyhteisöömme kuuluu metsäasiantuntijoita, logistiikan työntekijöitä ja metsähoidon operaattoreita. Tiedon on kuljettava jouhevasti sekä yrityksen sisällä että asiakkaiden suuntaan, siksi soittelemme ja viestittelemme jatkuvasti keskenämme. Jokaisen työntekijän panos on yhtä tärkeä koko arvoketjun kannalta’’, Hannu pohtii.

Uudistuvat metsäpalvelut

Hannu kertoo metsäasiantuntijan työn muuttuneen 40 vuoden aikana puun ostosta kokonaisvaltaiseen omistaja-asiakkaiden palvelemiseen. Hän on ylpeä siitä, että on päässyt mukaan kehittämään jäsenpalveluita; Hannun mukaan osuuskuntaomisteisuus on Metsä Groupille selkeä kilpailuetu.

’’Metsäomistajilta tulee kysymyksiä laidasta laitaan, ja tehtävämme on neuvoa ja auttaa heitä metsäomaisuuden arvon kasvattamisessa. Metsällä on erinomaiset kouluttautumismahdollisuudet – vuosikymmenten aikana onkin tullut osallistuttua monenlaisille kursseille. Ylläpidän metsäosaamistani myös lukemalla metsäalan julkaisuja, esimerkiksi koneurakoitsijan lehteä. Kotimaisuus on meille iso etu, olemme läsnä siellä, missä asiakkaammekin ovat’’, Hannu toteaa.

Myös metsäasiantuntijan ja metsäomistajien suhteen luonne on muuttunut vuosien varrella, sillä asiat hoidetaan enenevissä määrin digitaalisesti.

Puukaupan sähköistyminen on yksi parhaimmista edistysaskelista viimeisten vuosien aikana.

’’Uudistuminen on merkinnyt myös digitaalisten palveluiden, kuten Metsäverkon, käyttöönottoa. Puukaupan sähköistyminen on yksi parhaimmista edistysaskelista viimeisten vuosien aikana – myös asiakkaat ovat olleet iloisia tästä ilmiöstä. Kaiken uudistumisen keskellä suhteemme luontoon on pysynyt samana – arvostamme metsää ja käsittelemme sitä aina vastuullisesti’’, Hannu toteaa.