Puolessatoista vuodessa metsäteollisuuden ammattilaiseksi.

50 uutta osaajaa haussa!

Oppisopimuksella Metsä-uralle

Oppisopimuskoulutus Metsä Groupissa - hae jo tänään!

Tänä syksynä rekrytoimme kaikkiaan noin 50 uutta osaajaa oppisopimuskoulutukseen liiketoiminta-alueillemme. Tänä vuonna haussa ovat mukana Metsä Fibren sellutehtaat Joutsenossa, Raumalla ja Äänekoskella, Metsä Boardin kartonkitehtaat Simpeleellä, Kaskisissa ja Äänekoskella, Metsä Tissuen pehmopaperitehdas Mäntässä sekä Metsä Woodin vaneri- ja kertotehdas Punkaharjulla. 

Tutkintotavoitteinen oppisopimuskoulutus kestää noin 1,5 vuotta, jonka aikana perehdyt vastuullisiin ja vaativiin tuotannon tai kunnossapidon tehtäviin. Samalla suoritat jonkun seuraavista tutkintovaihtoehdoista: prosessiteollisuuden ammattitutkinnon, puutuoteteollisuuden ammattitutkinnon, koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon tai sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon. 

Metsä Groupilla tuotannon toimintamalli perustuu moniosaamiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen satsataan meillä paljon. Tärkeässä roolissa ovat muun muassa operaattoreiden kunnossapitotaidot. On tärkeää, että tehtailla työskentelevät henkilöt osaavat huoltaa ja kunnostaa laitteita ja tämän vuoksi kunnossapito-osaaminen on eduksi oppisopimushaussa. 

Koulutusohjelman ajaksi osallistujille tehdään määräaikainen työsopimus, jonka ajalta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Lähtökohtaisesti opiskelijat työllistyvät koulutuksen jälkeen Metsä Groupin tuotantolaitoksille eri tehtäviin. 

Tutustuthan alla olevien laatikoiden kautta tarkemmin liiketoiminnoissa tarjolla oleviin mahdollisuuksiin sekä työtehtäviin.
Close

Oppisopimuskoulutus Metsä Woodin vaneritehtaalla

Metsä Woodin Punkaharjun tehtaalle haetaan operaattoreita tuotannon työtehtäviin. Tarjoamme mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen, jonka aikana tulet suorittamaan puuteollisuuden ammattitutkinnon (puulevyteollisuus).  

Tuotannon tehtävissä koivuvaneri- ja kertopuutehtaalla sinulle on hyötyä prosessi- ja kunnossapito-osaamisesta. Soveltuva koulutustausta oppisopimuskoulutukseen valittaville on ammattiopistotasoinen perustutkinto tai insinööri (AMK).  

Tuotannon työtehtävien kuvaus: 

 • Tuotannon työtehtävät pitävät sisällään viilutuotteiden tuotantoprosessin työvaiheiden seurantaa sekä työtehtäviä tuotantolinjalla. Työtä tehdään pääasiassa työpareina tai ryhmässä. Kukin työryhmä vastaa omalta osaltaan tuotteen ja prosessin laadusta ja sujuvuudesta. 

 • Tuotannon operaattori liikkuu tehdashallissa omalla työpisteellään tai osastollaan työvuoron aikana paljon 

 • Kunnossapidon työtehtäviin osallistutaan tarpeen mukaan  

 • Työ on kolmivuorotyötä 

Lisätietoja työtehtäviin liittyen antaa Punkaharjun henkilöstöpäällikkö Paula Kääriä, jonka tavoitat puhelimitse tiistaina 21.9. klo 10-11 ja torstaina 23.9. klo 10-11 (puh. 050 336 2809). Muuna aikana tiedustelut sähköpostitse paula.kaaria@metsagroup.com.  

Metsä Woodin koivuvanerituotteet valmistetaan parhaasta mahdollisesta suomalaisesta raaka-aineesta, jonka alkuperä on aina jäljitettävissä. Koivuvanerilla on erinomaiset lujuus- ja jäykkyysominaisuudet, joten se sopii mainiosti käyttökohteisiin, joissa materiaaleilta vaaditaan vahvuutta ja kestävyyttä. 

Koivuvaneri on kevyt ja mittatarkka tuote, jonka pinta kestää hyvin iskuja. Koivuvanerilevyjä on helppo työstää ja kiinnittää tavanomaisilla työkaluilla ja kiinnikkeillä. Tuotteet ovat myös ympäristöystävällisiä. 


 Kerto® LVL on havupuuviiluista liimaamalla valmistettu järeä palkki- ja puulevytuote. Kertopuu on jäykkyytensä ja mittatarkkuutensa ansiosta ihanteellinen ratkaisu erittäin suurta lujuutta vaativiin kantaviin rakenteisiin sekä kohteisiin, joissa ei haluta tinkiä kestävyydestä eikä keveydestä. 


TutustuMetsä Woodin liiketoimintaan ja tuotteisiin: 
Tutustu Metsä Woodiin
Close

Oppisopimuskoulutus Metsä Fibren sellutehtailla

Metsä Fibren sellutehtaille Joutsenoon, Raumalle ja Äänekoskelle haetaan käynnissäpitäjiä eri osastoille tuotannon työtehtäviin. Osana oppisopimuskoulutusta tulet suorittamaan prosessiteollisuuden ammattitutkinnon (selluteollisuuden osaamisala).  


Tuotannon työtehtävissä sinulle on hyötyä prosessi- ja kunnossapito-osaaminsesta. Soveltuva koulutustausta oppisopimuskoulutukseen valittaville on prosessi-, konetekniikan- tai sähköautomaation perustutkinto tai insinööri (AMK). 

Tuotannon työtehtävien kuvaus:
 • Käynnissäpitäjän tehtävä sisältää tuotantoprosessin valvontaa ja ohjausta, laadun tarkkailua, siisteydestä huolehtimista sekä vikojen ja häiriöiden poistoa yhteistyössä muun henkilöstön kanssa 

 • Vuorossa tehtävät pienimuotoiset kunnossapitotyöt ovat osa käynnissäpitäjän työtehtäviä 

 • Tehtaalla työskennellään kolmivuorotyössä  

Lisätietoja työtehtäviin liittyen antavat seuraavat henkilöt:  

 • Joutseno: Henkilöstöpäällikkö Anu Nikkilä, jonka tavoitat puhelimitse perjantaina 17.9. ja keskiviikkona 22.9. klo 10-11 (p. 040 685 7096). Muuna aikana tiedustelut sähköpostitse anu.nikkila@metsagroup.com   

 • Rauma: Prosessi-insinööri Juha Honkanen, jonka tavoitat puhelimitse hakuajan aikana arkisin klo 07.00-15.30 välillä (p. 050 598 8607). Voit laittaa tiedustelut myös sähköpostitse juha.honkanen@metsagroup.com   

 • Äänekoski: HR-asiantuntija Eija Tuomainen, jonka tavoitat sähköpostitse eija.tuomainen@metsagroup.com   

Joutsenon sellutehdas valmistaa havusellua, biokemikaaleja ja bioenergiaa. Tehdas sijaitsee Saimaan rannalla Joutsenossa, 20 kilometriä Lappeenrannasta. Tehtaalla on pitkä historia - selluntuotanto alkoi jo vuonna 1909. Tehdas toimii energiatehokkaasti ja sen prosessissa syntyy bioenergiaa enemmän kuin tehdas itse tarvitsee. 

Rauman tehdas valmistaa ECF-valkaistua (elementally chlorine free) havusellua, biokemikaaleja ja bioenergiaa. Rauman sellutehtaamme käynnistyi vuonna 1996. Metsä rakentaa Rauman sellutehtaan viereen uuden mäntysahan, joka tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Sahan ja sellutehtaan muodostaman integraatin synergioita hyödynnetään energiatuotannossa, sivuvirtojen hyödyntämisessä, logistiikassa ja palveluissa. 

Äänekosken biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Tehdas käynnistettiin elokuussa 2017, ja se saavutti täyden tuotantokapasiteettinsa elokuussa 2018. Biotuotetehdas valmistaa havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Valtaosa sellusta myydään Suomen ulkopuolelle, pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi paljon muitakin biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeen, eikä käytä fossiilisia polttoaineita. 

Tutustu Metsä Fibren liiketoimintaan ja tuotteisiin: Laatuselluja ja kilpailukykyä asiakkaalle
Lue lisää Metsä Fibren toiminnasta.
Close

Oppisopimuskoulutus Metsä Boardin kartonkitehtailla

Metsä Boardin kartonki- ja kemihierretehtaille Kaskisiin, Simpeleelle ja Äänekoskelle hetaan käynnissäpito-operaattoreita sekä tuotannon että kunnossapidon työtehtäviin. Osana oppisopimuskoulutusta tulet suorittamaan joko prosessiteollisuuden- (paperi), koneasennuksen ja kunnossapidon- tai sähköautomaation ammattitutkinnon.  

Tarjolla olevat tehtävät paikkakunnittain:

 • Kaskinen: käynnissäpito-operaattorin tehtäviä monipuolisissa tuotannon tehtävissä  

 • Simpele: käynnissäpito-operaattorin tehtäviä monipuolisissa tuotannon sekä mekaanisen ja sähkö-automaation kunnossapidon tehtävissä 

 • Äänekoski: käynnissäpito-operaattorin tehtäviä monipuolisissa tuotannon ja sähkö-automaatio kunnossapidon tehtävissä 

Työllistyt sitten tuotannon tai kunnossapidon tehtäviin, sinulle on hyötyä kunnossapito- ja/tai prosessiosaamisesta. Soveltuva koulutustausta oppisopimuskoulutukseen valittaville on konetekniikan, prosessitekniikan tai sähköautomaation perustutkinto tai insinööri (AMK).  

Tuotannon työtehtävien kuvaus: 

 • Tuotannon työtehtävät pitävät sisällään prosessin valvomista, laadun tarkkailua, siisteydestä huolehtimista sekä vikojen ja häiriöiden poistoa yhteistyössä muun henkilöstön kanssa 

 • Toimit myös kunnossapidon tehtävissä kulloisenkin tarpeen mukaan  

 • Tehtaalla työskennellään kolmivuorotyössä  

Kunnossapidon työtehtävien kuvaus: 

 • Metsä Boardin tehtailla on sekä mekaanisen, että sähkö-automaatio kunnossapidon tehtäviä 

 • Mekaanisen kunnossapidon tehtävät ovat prosesseihin liittyvien mekaanisten laitteiden, kuten pumppujen ja telojen asentamista, korjausta ja huoltoa 

 • Sähkö- ja automaatiokunnossapidon työtehtäviin kuuluu mm. sähkölaitteiden, mittareiden, valaisimien, muuntajien ja sähkökeskusten asentamista, korjaamista ja huoltoa 

Lisätietoja työtehtäviin liittyen antavat seuraavat henkilöt:  

Kaskinen: Tuotantopäällikkö Kimmo Lähdes, jonka tavoitat puhelimitse tiistaina 21.9. ja 28.9. klo 12-14 (p. 044 288 6004. Muuna aikana tiedustelut sähköpostitse kimmo.lahdes@metsagroup.com   

Simpele: Tuotantomestari Jari Joronen, jonka tavoitat puhelimitse hakuajan aikana arkisin klo 8-15 (p. 050 502 2302). Voit laittaa tiedustelut myös sähköpostitse  jari.joronen@metsagroup.com   

Äänekoski: Tuotantopäällikkö Aleksi Kyllästinen, jonka tavoitat puhelimitse perjantaina 17.9. klo 12-14 ja keskiviikkona 22.9. klo 12-15 (p. 040 704 2847). Muuna aikana tiedustelut sähköpostitse aleksi.kyllastinen@metsagroup.com   

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa.  

Tutustu Metsä Boardin liiketoimintaan ja tuotteisiin: Kevyitä, ekologisia ja turvallisia kartonkeja
Lue lisää Metsä Boardista.
Close

Oppisopimuskoulutus Metsä Tissuen pehmopaperitehtaalla

Metsä Tissuen pehmopaperitehtaalla Mäntässä haetaan prosessinhoitajia tuotannon työtehtäviin sekä käynnissäpitäjiä kunnossapidon työtehtäviin. Osana oppisopimuskoulutusta tulet suorittamaan joko prosessiteollisuuden (paperi), sähkö- ja automaatioalan tai koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon.  


Työllistyt sitten tuotannon tai kunnossapidon tehtäviin, sinulle on hyötyä kunnossapito-osaamisesta ja/tai prosessiosaamisesta. Soveltuva koulutustausta oppisopimuskoulutukseen valittaville on ammattiopistotasoinen konetekniikan-, prosessi- tai sähköautomaation perustutkinto tai insinööri (AMK).  

Työaikamuodot vaihtelevat riippuen siitä, missä työtehtävissä työskentelee. Mäntässä on käytössä mm. jatkuva kaksi- ja kolmivuorotyö sekä keskeytyvä kolmivuorotyö.  

Tuotannon työtehtävien kuvaus: 

 • Tuotannon työtehtävät pitävät sisällään paperintuotannon, paperinjalostuksen ja uusiomassatuotannon tehtäviä. 

 • Tuotannon prosessinhoitaja vastaa osaltaan tehtaan tehokkaan käyntiasteen saavuttamisesta. 

Kunnossapidon työtehtävien kuvaus: 

 • Mäntän tehtaalla on sekä mekaanisen että sähköautomaation kunnossapidon tehtäviä. 

 • Mekaanisen kunnossapidon tehtävät ovat prosesseihin liittyvien mekaanisten laitteiden, kuten pumppujen ja telojen asentamista, korjausta ja huoltoa. 

 • Sähkö- ja automaatiokunnossapidon työtehtäviin kuuluu mm. sähkölaitteiden, mittareiden, valaisimien, muuntajien ja sähkökeskusten asentamista, korjaamista ja huoltoa. 

Lisätietoja työtehtäviin liittyen antavat seuraavat henkilöt:  

Tuotannon tehtävät: Tuotantoinsinööri Jere Viljakainen, jonka tavoitat puhelimitse hakuajan aikana arkisin klo 8-15 (p. 040 702 6992). Voit laittaa tiedustelut myös sähköpostitse jere.viljakainen@metsagroup.com.  

Kunnossapidon tehtävät: Kunnossapitoinsinööri Rami Tuunainen, jonka tavoitat puhelimitse hakuajan aikana arkisin klo 8-15 (p. 040 717 6064). Voit laittaa tiedustelut myös sähköpostitse rami.tuunainen@metsagroup.com. 

Mäntän tehtaalla valmistetaan wc- ja talouspaperia, käsipyyhkeitä, nenäliinoja, teollisuuspyyhkeitä sekä ruoanlaittopapereita. Mäntässä työskentelee n. 400 työntekijää tuotannon, kunnossapidon, logistiikan, tuote- ja prosessikehityksen, liiketoiminnan sekä hallinnon tehtävissä. Mäntän tehtaalla on kolme pehmopaperikonetta, 11 jalostuslinjaa, yksi tiivispaperikone sekä yksi uusiomassalaitos.  

Metsä Tissuen brändejä ovat:  

 

Lue lisää Metsä Tissuesta.

Ammattilaistemme ajatuksia oppisopimuskoulutuksesta

”Opiskeluun kuuluu lähiopetusta aina pari päivää kerrallaan ja niiden väleissä suoritetaan välitehtäviä työssä oppimalla. Mukavaa opiskelusta tekee myös se, että kotitehtävätkin hoituvat työajalla, eli arki jatkuvassa kolmivuorotyössä on sujunut aika normaaliin malliin. Virallinen ammattipätevyys avaa ovia, ja kun osaamisalueita alkaa kertyä, voi aidosti todeta olevansa moniosaaja ja ylpeä roolistaan huippuammattilaisten tiimissä”, kertoo Mika Viitakoski Kyröskosken kartonkitehtaalta. 

Sähköautomaatioasentaja Niko Einola valittiin Mäntän tehtaalle oppisopimusrekrytoinnin kautta ja hän aloitti oppisopimuskoulutuksen tammikuussa 2020. "Tiesin Metsän hyvin, koska olin tehnyt työharjoittelun ammattikouluopintoihini Kyrön tehtaalla. Ykköstoiveeni haussa oli Mänttä ja tänne myös pääsin. Ajattelin, että olen valmis muuttamaan kiinnostavan työn perässä – tehdasympäristö ja kaikenlainen kunnossapito on enemmän oma juttuni kuin varsinaiset sähköasentajan työt", Einola sanoo. 

"Työssä on päässyt kokeilemaan kaikenlaista. Moottorin vaihteistojen asennuksia, hiilien katsomista, pakettien saumaajien vaihdoksia ja monenlaista muuta. Viihdyn näissä hommissa erittäin hyvin! Työ on joka päivä erilaista ja tehtävät monipuolisia." 


Koulutuksen sisältö
 
 • Monipuolinen ammatillinen osaaminen työopastuksen ja itsenäisen työharjoittelun avulla
 • Ammattitutkinnon suorittaminen
 • Oppimisen pääpaino on monipuolisissa käytännön tuotantotehtävissä
 • Teoriakoulutukset järjestetään pääosin tuotantolaitoksilla
 • Jokaiselle koulutukseen osallistuvalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, ja osallistujat perehdytetään valitsemansa yksikön toimintoihin

Kiinnostuitko? Täytä hakemus viimeistään  3.10. 

 
 

Hakuohjeet

Soveltuva koulutustausta oppisopimuskoulutukseen on konetekniikan, sähkö-automaation tai prosessitekniikan perustutkinto tai insinööri (AMK).

Sinulta odotamme hyviä tiimityötaitoja, oma-aloitteista ja ratkaisukeskeistä työskentelytapaa sekä vahvaa halua kehittää omaa ja organisaation osaamista. Työkokemus kunnossapidon tai prosessiteollisuuden tehtävistä on eduksi. Työ on vuorotyötä.

Metsägroupilaisia yhdistää paitsi ura Metsässä, myös aito ylpeys omasta työstä ja arvot, jotka on helppo allekirjoittaa. Uskomme arjen luovuuteen, vanhojen toimintatapojen haastamiseen ja rajat ylittävään ajatteluun. Metsä tarjoaa sinulle loistavat mahdollisuudet kasvaa oman alasi huippuosaajaksi. 
 
HakuaikaHaastattelutKoulutus alkaa
​13.9.–3.10.2021
​Syys-lokakuu 2021
​Tammikuu 2022


Hae mukaan oppisopimuskoulutukseen sivun ylälaidassa olevien linkkien kautta! 

Täytä hakemus ohjeiden mukaan. Huomaathan, että saat sähköpostiisi vahvistuksen hakemuksesi vastaanottamisesta seuraavana päivänä otsikolla "Workday Inbox - Your Daily Digest".

Lisätietoja oppisopimusrekrytointiin sekä hakemiseen liittyen antaa HRD Manager Marianne Oksanen, jonka tavoitat puhelimitse torstaina 16.9. klo 9-11 ja tiistaina 28.9. klo 15-17 (p. 040 763 2985). Muuna aikana tiedustelut sähköpostitse marianne.oksanen@metsagroup.com.   

Menestystä koulutushakuun – toivottavasti kuulemme sinusta pian!