Metsä Group työnantajana

Metsä Group työnantajana

Palveluksessamme on 9 300 ammattilaista monilta eri aloilta. Yhdessä tekemällä saavutamme huippuluokan tuloksia. 

​​​​​Vastuullinen työnantaja 

Menestymme kehittämällä toimintaamme jatkuvasti. Arvomme – uudistuminen, yhteistyö, luotettavuus ja vastuullinen tuloksenteko – ovat meille tärkeitä. Niihin perustuvat vastuulliset johtamiskäytännöt luovat perustan kaikelle toiminnallemme. Uskomme, että arvoihin sitoutunut henkilöstömme on yksi menestystekijöistämme.

Metsägroupilaisena pääset mukaan työyhteisöön, jonka kivijalkoja ovat luottamus ja yhteistyö. Toisten huomioiminen ja huumori tuovat iloa työpäiviin – meillä tehdään töitä tosissaan mutta ei totisina. Arvostamme työntekijöitämme ja panostamme ammatilliseen kehittymiseen, työhyvinvointiin ja turvallisuuteen. Vastavuoroisesti edellytämme, että jokainen metsägroupilainen kehittää omaa työtään ja miettii, mitä voisi tehdä paremmin ja miten toimia yhteisten tavoitteiden hyväksi – joka päivä.

Työnantajana meitä ohjaavat useat toimintapolitiikat, joiden opiskelua ja noudattamista edellytämme jokaiselta työntekijältämme. Metsä Groupilla on käytössään palkitsemisjärjestelmä, joka tukee strategian toteutumista ja motivoi meitä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Vastuullisesta raaka-aineesta valmistetut korkealaatuiset tuotteet ja monipuoliset työtehtävät tekevät työstämme mielekästä. Tarjoamme monenlaisia urapolkuja ja työllistämme monien alojen ammattilaisia. Metsä Forestin työtehtävissä tarvitaan erityisesti metsänhoidon ja puukaupan osaamista. Metsä Wood , Metsä Fibre, Metsä Board ja Metsä Tissue työllistävät kemiallisen ja mekaanisen teollisuuden tuotannon, kunnossapidon ja puunjalostustekniikan ammattilaisia.

Myös esimerkiksi taloushallinnon, kestävän kehityksen, logistiikan, hankinnan, lakialan, henkilöstöhallinnon, viestinnän ja ICT-alan osaaja voi löytää oman urapolkunsa Metsä Groupista.

Metsä-asenteella saavutamme huippuluokan tuloksia.

Ammatillinen kehittyminen

Mielenkiintoinen työ 
 

Lukuisia mahdollisuuksia kehittyä

Kannustamme jokaista jatkuvan parantamisen toimintatapaan ja tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamista.

Lue lisää siitä, miten edistämme ammatillista kehittymistä.

Työhyvinvointi ja työturvallisuus

Metsä Groupissa jokaisella on oikeus lähteä terveenä töistä 
 

Jokaisella on oikeus lähte​ä terveenä töistä

Uskomme, että hyvinvoiva, motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö on yksi menestystekijöistämme. Meillä työturvallisuus on kiinteä osa toiminnan päivittäistä johtamista ja ennakoiva toiminta on olennaisessa roolissa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämisessä.

Lue lisää työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta Metsä Groupissa.

Metsä Groupin blogi

Values guide Metsä Group's operations 
 

Tervetuloa Metsän blogin lukijaksi!

Blogi päivittyy kerran kuussa ja siihen kirjoittavat metsägroupilaiset oman tehtävänsä näkökulmasta.

Meitä Metsä Groupissa ohjaa pyrkimys toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen. Tämä koskee niin tuotteita, tuotantoprosesseja kuin toimintatapoja.

15.12.2017Jarmo Toikka
Yhteistyö, luottamus, yhteisöllisyys ja toisten kunnioittaminen. Ne ovat sanoja, joissa on vahva arvolataus, ja joista jokaista tarvitsemme hyvän yhteistyön rakentamiseksi. Ne ovat johtamisen avainteemoja omassa ajattelussani ja toiminnassani. Yhteistyö rakentuu luottamuksesta, toisten kunnioittamisesta ja yhteisistä tavoitteista – olipa kyseessä sitten oma tiimi, ulkoinen kumppani tai oma liiketoimintajohto. Ulkoisen kumppaniverkoston johtaminen on taitolaji. Metsä Groupin on pärjättävä kovassa...
15.11.2017Ilkka Hämälä
Metsä Groupissa on, kuten yrityksissä yleensäkin, tiukat tulostavoitteet. Meidän kaikkien on osaltamme edistettävä yhteisten tavoitteiden saavuttamista omassa työssämme ja siten toimittava vastuullisesti. Tämä on varmasti kaikille selvää, mutta kun pohdimme mitä kaikkea vastuullisuus on, aiheesta tuleekin monitahoisempi. Näen vastuullisuuden ennen kaikkea pitkäjänteisenä ja suunnitelmallisena toimintana. Vastuullinen tuloksenteko on yksi konsernimme arvoista. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että...
Anneli Karhula, Metsä Group
13.10.2017Anneli Karhula
​Kilpailu kiristyy, tehokkuusvaatimukset kasvavat. Rima on korkealla. Kun tulevaisuutta on entistä vaikeampi ennustaa, toimintaedellytykset onnistumiseen luodaan hyvällä johtamisella. Selkeä strategia ja tavoitteet ohjaavat ajattelua oikeaan suuntaan. Muuttuviin vaatimuksiin vastaaminen on helpompaa kun tietää, mihin keskittyä ja voi pureutua oleelliseen. Turhaan puuhasteluun ei tuhraudu aikaa ja energiaa jää myös ajatteluun ja uudistumiseen. Kun kaikkien työpanosta arvostetaan, motivoi keskinäi...

Vaativaa mutta reilua johtamista