Tarinoita kesältä 2019

Tarinoita kesältä 2019

Tarinoita kesältä 2019

 
 

Lähes 1 000 tulevaisuuden osaajaa

Kesällä 2019 Metsä Group työllisti lähes 1 000 tulevaisuuden osaajaa. Kesätyöntekijöitä oli niin eri maissa, paikkakunnilla, tuotantolaitoksilla, kuin työtehtävissäkin. Kesä Metsä Groupissa antaa hyviä oppeja tulevaisuuteen ja mahdollisuuden nähdä puun koko arvoketjun vastuullisesti tuotetusta raaka-aineesta maailman markkinoilla myytäviksi huippuluokan tuotteiksi. Katso alta kesäkuulumisia eri työntekijöiltämme.


Communications Trainee, Leo

"Teen Metsä Boardilla erilaisia viestinnän tehtäviä, joihin kuuluu muun muassa tapahtumatuotantoon liittyvää koordinointia, verkkosivujen päivittämistä, video- ja kuvamateriaalin tuottamista sekä tiedotteiden julkaisua. On kiva, että työtehtäviä on laaja-alaisesti niin pääsee näkemään ja oppimaan paljon. Opiskelen markkinointia kauppakorkeakoulussa ja koen, että opintojen kautta on rakentunut oikeanlainen ajatusmaailma – pystyy hahmottamaan kokonaisuuksia, on visuaalista silmää ja yleisesti tietoinen tämän hetken trendeistä ja vetotekijöistä. Näitä puolestaan pystyn viemään työssäni konkretian tasolle. Työtehtävissäni on tärkeää  osata priorisoida ja organisoida asioita, sillä paljon tapahtuu yhtä aikaa. Lisäksi tarvitaan rohkeaa, uteliasta ja oma-aloitteista asennetta. On ollut  hienoa huomata, että Metsässä kehitetään koko ajan jotain uutta ja yrityksen arvot ovat vahvasti arjessa esillä. On kiva työskennellä yrityksessä, joka rakentaa parempaa huomista. Sen eteen haluan tehdä töitä." Sustainability Trainee, Rosa

 

"Minulla on laaja työnkuva, joka painottuu kestävän kehityksen ja tuoteturvallisuuden teemoihin Metsä Tissuella. Lasken kemikaaleihin liittyviä biosidirajoituksia, muodostan niistä taulukoita ja vertailen rajoitusten kanssa. Teen paljon myös erilaista selvitystyötä järjestelmissä varmistaakseni, että data on oikeanlaista ja päivitettyä. Ehdottomasti yksi kesätyöni kohokohdista oli erään markkina-analyysin teko, minkä tulokset pääsin esittelemään workshopissa. Oli hienoa saada vastuuta ja päästä näyttämään oman työn tuloksia. Työssäni matemaattisuudesta on ollut hyötyä. Lisäksi oma-aloitteisuudella, uskalluksella kysyä ja nopealla tiedon omaksumisella pääsee pitkälle. Täällä on mahdollisuuksia moneen –  ei tarvitse lähteä konsernista mihinkään, jos haluaa monipuolisuutta työnkuvaan. Se on kyllä iso etu." Laboratory Trainees, Roosa & Julia

 
"Olemme Metsä Fibrellä laboratoriossa kesätöissä. Vastuullamme on näytteiden analysointi – Julialla jätevesien ja Roosalla kuitulinjan. Haemme näytteet itse tuotannosta tai ne tuodaan meille suoraan analysoitavaksi. Jätevesissä analysoidaan muun muassa kiintoaineita ja aineiden pH-mittauksia ja kuitulinjalla puolestaan tehdään pH-mittauksia ja massanäytteistä kappa-analyysejä. Labrassa pääsee näkemään tehtaan toimintaa todella laajasti, sillä pienessä tilassa analysoidaan koko tehtaan näytteet. Olemme yllättyneitä siitä, kuinka paljon kesän aikana on oikeasti oppinut uutta. Olemme päässeet näkemään tosi laajasti puun koko elinkaaren siitä, kun se tulee junalla lastausalueelle ja päätyy lopulta selluksi. Meillä oli todella kattava perehdytys, minkä jälkeen vastuuta on saanut tasaisesti ajan myötä. Ylipäätään täällä luotetaan paljon myös kesätyöntekijöiden tekemiseen, koska vastaamme yksin omista pisteistämme. Täällä on huikea työporukka ja avoin ilmapiiri – meillä on hauskaa ja joka päivä tulee kyllä naurettua. Metsä Groupista on syntynyt kesän aikana erittäin positiivinen kuva."Business Finance Trainee, Albert

 

 ”Työskentelen Metsä Forestilla taloushallinnossa. Hoidan metsänhoitoon liittyviä laskutuksia eli käytännössä korjaan ja muodostan erilaisia laskuja. Tykkään erityisesti siitä, että näen konkreettisesti työni tuloksen ja tiedän täsmälleen, mihin tekemäni asiat vaikuttavat. On myös mielenkiintoista nähdä, miten laskutus isossa yrityksessä hoituu, ja millaisia työtehtäviä taloushallinnossa on. Opiskelen kauppatieteitä ja kaupallinen ala on auttanut hahmottamaan työtehtäviäni kokonaisuudessaan. Lisäksi järjestelmällisyys ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä piirteitä. Metsällä parasta on ystävällinen ilmapiiri – ihmisille on helppo puhua ja kaikilta voi kysyä apua. Täällä ei myöskään luoda turhia suoriutumispaineita, mutta hommat hoidetaan parhaan osaamisen mukaan ja kaikkia autetaan tarvittaessa.”Production Trainee, Severi

 

 "Tämä on toinen kesäni Metsä Woodilla. Olen kotoisin Lohjalta, joten Woodin tehdas oli tuttu ennestään. Olen kumpanakin kesänä työskennellyt pakkaajana. Pakkauksessa sahalta tulee valmis puupaketti, johon vedän pakkauskääreet päälle ja vien nosturilla varastoon. Pakkaus on siis tuotantoprosessin viimeinen vaihe. Opiskelen tuotantotalouden insinööriksi, joten on motivoivaa nähdä tuotantonäkökulmaa käytännössä. Ahkeruudesta ja oma-aloitteisesta asenteesta on etua täällä. Meillä on tosi hyvä työporukka ja se vaikuttaa positiivisesti työskentelyyn. Täällä on myös hyvä työympäristö ja ihmiset ovat avuliaita. Opiskelijoille Metsällä on todella hyvät etenemismahdollisuudet jatkoa ajatellen, ja kesätyö onkin hyvä keino saada jalkaa ison yrityksen oven väliin. " Accounts Payable Intern (Puola), Liisa

 

"Opiskelen parhaillaan kauppatieteitä Suomessa, mutta olen aina tiennyt haluavani kansainvälisen uran. Erityisesti minua kiinnosti Suomessa olevat kansainväliset yritykset, joilla on hyvät tulevaisuuden näkymät. Metsäala kiinnosti ja huomasinkin, että Metsä Groupilla oli tarjota myös ulkomailla kesätöitä. Työskentelen ostoreskontrassa osana kymmenen hengen tiimiä. Päivittäisiin työtehtäviini kuuluu laskujen käsittelyä ja raportointitehtäviä. Taloushallinnossa mennään paljon kuukausisyklin mukaan, joten työpäivät vaihtelevat. Tarkkuus ja huolellisuus on työssäni ehdoton edellytys, sillä olemme numeroiden kanssa tekemisissä. Muut taidot ovat aika pitkälti opittavissa. Parasta täällä on mahtavat työkaverit. On ollut tosi tervetullut olo ja olen tullut työkavereideni kanssa läheiseksi. Tietysti myös kulttuurillinen oppiminen siinä sivussa on motivoinut. Metsästä on jäänyt kaiken kaikkiaan erittäin positiivinen kuva. Päällimmäisenä jatkuva halu kehittää asioita ja se, että työntekijästä pidetään huolta ja välitetään." ICT Trainee, Juho

"Pääasiallinen työtehtäväni Metsä Groupin tietohallinnossa on Masterdatan ylläpitäminen, virheiden korjaaminen ja päivittäminen sekä uusien nimikkeiden luominen. Näiden rutiinitehtävien lisäksi olen kesän aikana päässyt  kehitystehtäviin, päässyt osallistumaan kehitystehtäviin, kun olemme automatisoineet Masterdataan liittyviä prosesseja. Lisäksi olen ollut vastuussa Metsä Wood Online -verkkokaupan ylläpidosta ja tuesta. Opiskelen tuotantotaloutta ja sitä kautta olen käynyt kursseja ohjelmointiin ja tuotantoprosesseihin liittyen. Ne ovat auttaneet kokonaiskuvan hahmottamisessa. Täällä olen sitten kerryttänyt niiden päälle spesifimpiä taitoja. Jos on yleisesti perillä tietoteknisistä ohjelmistoista, niin täällä oppii kyllä paljon uusia taitoja ja nopeasti. Metsällä on hyvä meininki ja rento ilmapiiri, mutta toisaalta hommia tehdään tehokkaasti ja oikein. Siitä pidän erityisesti."Customer Service Coordinators, Pauliina & Melina

"Toimimme Metsä Boardin asiakaspalvelussa. Käytännössä hoidamme tilauksia aina alkukyselystä siihen asti, että ne ovat lähteneet asiakkaalle. Teemme paljon arkistointia, varastolistojen seuraamista, laskutusta, datan ylläpitoa, dokumenttipapereiden valmistelua jne. Parasta työssämme on ehdottomasti se, että pääsemme olemaan mukana koko tilauksen elinkaaressa ja näemme paljon eri toimintoja. Täällä saa paljon vastuuta ja omaan tekemiseen luotetaan. Työtehtävien suorittaminen edellyttää hyvää priorisointi- ja stressinsietokykyä – täällä kun päivät voivat olla välillä todella hektisiä. Palveluhenkisyys ja ongelmanratkaisukyky ovat myös keskiössä ja kielitaito on ehdoton plussa, sillä työkielemme on pitkälti englanti.  Metsä Group on joustava työnantaja, joka panostaa kesätyöntekijöihin. Täällä halutaan kasvattaa nuorista ammattilaisia. Ihmiset ovat ottaneet todella lämpimästi vastaan ja on hienoa nähdä ison yrityksen meininkiä." Sourcing and Logistics Trainee, Emila

 

"Toimin kesän ajan Metsä Groupin hankinnan ja logistiikan tiimissä. Pääasiassa siirrän erilaisten dokumenttien ja sopimusten tietoja sähköiseen muotoon. Työssäni motivoi se, että pääsen koko ajan oppimaan uutta. Minulla on vuoden verran kauppatieteiden opintoja takana ja on hienoa, että täällä saan oppia konkreettisia asioita teorian päälle. Näin ymmärrän myös paljon paremmin, mitä erilaiset käsitteet todellisuudessa tarkoittavat. Työni on projektiluontoista, joten se vaatii taitoa omaksua asiat nopeasti. Lisäksi käsittelen isoja tietomääriä kerrallaan, joten hyvä organisointikyky on oleellista. Meillä on täällä todella hyvä yhteishenki ja onkin ollut kiva päästä tekemään erilaisia projekteja monen eri työkaverin kanssa. Metsässä on hyvä työilmapiiri ja tarjolla paljon erilaisia mahdollisuuksia monella osa-alueella. Tämä on työpaikka, jossa ollaan joustavia ja ymmärtäväisiä, mutta samalla sopivalla tavalla haastavia. Siitä olen tykännyt paljon." Supply and Production Planning Trainee, Joonas

 
 

"Alun perin tuotannonsuunnittelu alkoi kiinnostaa koulussa. Tällä hetkellä olen töissä Metsä Tissuella ja vastaan kuudesta jalostuskoneesta. Katson, että saadaan tuotettua oikeaa tavaraa oikea määrä ja oikeaan aikaan. Pikkuhiljaa olen saanut lisää vastuuta ja lomien alettua pyörimään olen ollut aikalailla omillani. Parasta työssäni onkin ollut vastuun saaminen. Järjestelmistä SAP on tullut tutuksi, sen käyttämisen opin työn ohella nopeasti. Työni edellyttää kykyä suoriutua tehtävistä yksin sekä taitoa hahmottaa, mitkä asiat vaikuttavat toisiinsa. Pitää myös osata soveltaa yllättävissä työtilanteissa. Vaikka tämä on itsenäistä työskentelyä, työkavereilta voi kyllä aina kysyä apua. Metsässä annetaan tilaisuuksia osoittaa kykynsä pärjätä vaativissakin työtehtävissä. Kun hommat hoituvat, on tyyli vapaa – täällä luotto on kova." Marketing Trainee, Lotta

 

 "Kesätyöni Metsä Tissuella on sisältänyt paljon erilaisia tehtäviä markkinoinnin parissa. Olen esimerkiksi päivittänyt brändeihin liittyvää materiaalia, vastaillut asiakaspalautteisiin sekä osallistunut kansainvälisiin projekteihin. Työssäni yhdistyy moni asia, mikä tekee työstä mielekästä: on viestintää, markkinointia ja tiimityöskentelyä. Tärkeintä työssäni on oma-aloitteisuus. Pitää uskaltaa ottaa vastuuta ja tehdä asioita itsenäisesti, mutta myös tunnistaa ne tilanteet, jolloin on hyvä pyytää apua. On hienoa, että Metsällä pääsee saman katon alla näkemään paljon erilaisia ihmisiä. Täällä olen huomannut, että asiat hoidetaan hyvin ja organisaation arvoja vaalitaan. Suosittelen tänne hakemista, mikäli haluaa päästä kokemaan, millaista on työskentely isossa yrityksessä, jossa linkittyvät monet eri taidot ja ihmiset."Energy Reporting Trainee, Antti

 

 "Teen Metsä Groupin energiaraportoinnin kehittämiseen liittyvää projektia. Tarkoituksena on automatisoida raportointia ja sitä kautta helpottaa manuaalista työtaakkaa. Järjestelmien tuntemisesta ja tietoteknisistä taidoista on ehdottomasti etua. Parasta työssäni on se, että pääsen näkemään hyvin läheltä, miten isossa yrityksessä toimitaan. Opiskelen tuotantotaloutta, joka on aika laaja ala. Onkin ollut kiva, että työssäni olen pystynyt näkemään ja oppimaan paljon kokonaisvaltaisesti. Tehdasvierailut ovat olleet kesän ajalta mieleenpainuvimpia kokemuksia. Ne ovat piristäneet ja tuoneet vaihtelua toimistoarkeen. Volyymit täällä on suuria, joten päätöksillä ja kehitystoimenpiteillä, on rahallista arvoa. Toiminnalla on siis merkitystä. Erittäin positiiviset fiilikset on kesätöistä jäänyt." Transportation Planner, Topias

 
 

"Hoidan työssäni Metsä Boardin Euroopan linjaliikennettä eli teen meriliikenteen suunnittelua ja varauksia. Käytännössä työtehtäväni ovat aika pitkälti sisäistä asiakaspalvelua – olen yhteydessä tehtaisiin ja satamiin sekä Metsän asiakaspalveluun. Vastaan erilaisiin pyyntöihin ja toteutan niitä tarpeiden mukaan. Työtehtävät ovat hyvinkin vaihtelevia, mutta keskeistä on nopea reagoiminen. Työskentely täällä on ajoittain aika hektistä, joten kyky priorisoida ja sietää stressiä on tärkeää. Tiimityöskentelytaidot ovat tietenkin myös oleelliset. Suosittelen ehdottomasti tänne hakemista, sillä Metsä on suuri talo ja täältä löytyy monenlaisia tehtäviä. Itse näen kesän Metsä Groupissa arvokkaana kokemuksena tulevaisuuteni kannalta." Payroll Services Trainee, Hanna

 

 "Työskentelen kesän Metsä Groupin palkanlaskennassa. Työnkuvaani liittyy lisäksi raportointia ja palkansaajien neuvontaa. Työ on todella monipuolista ja koko ajan tulee eteen uutta ja erilaista. Palkanlaskenta on tietyllä tavalla tuttu meille kaikille palkansaajille, mutta se onkin sitten ihan toinen juttu nähdä, mitä palkkalaskelmapaperin takaa oikeasti löytyy ja mitä sen eteen tehdään. Koen, että työni edellyttää tietynlaista maalaisjärkeä ja tarkkuutta – meillä on palkanmaksuille määräajat, joissa pitää pysyä. On myös tärkeää, että kaikki asiat tulee huomioitua ja käsiteltyä huolellisesti. Olen oppinut kesän aikana paljon uutta ja saanut kokemusta yhdestä hr-puolen tärkeästä osa-alueesta. Metsässä on paljon uramahdollisuuksia ja sisäistä työkiertoa. Täällä on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa ja kokeilla erilaisia tehtäviä."