Metsä Group Uramahdollisuudet

Ura-
mahdollisuudet

Löydä urapolkusi Metsästä

 

​​Mielenkiintoisia ja monipuolisia työ​tehtäviä

Olemme kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuuskonserni. Tuotteemme valmistetaan maailman parhaasta uusiutuvasta raaka-aineesta, pohjoisesta puusta, jota hyödynnämme vastuullisesti ja tehokkaasti. Toimimme noin 30 maassa, joista tuotantolaitoksia meillä on seitsemässä.

Pystymme tarjoamaan mielenkiintoisia työtehtäviä ja monipuolisia uramahdollisuuksia eri alojen osaajille, sillä liiketoimintamme kattaa puun koko arvoketjun metsästä lopputuotteiksi.

Menestyksemme on yhteispeliä. Jokaisella toiminnolla on tärkeä rooli tuottaessamme asiakkaidemme, kuluttajien ja teollisuuden vaatimia, yhä tehokkaammin ja kestävämmin valmistettuja tuotteita. Työ meillä tarjoaa jatkuvia mahdollisuuksia oivaltamiseen ja oppimiseen. Innostus oman työn kehittämiseen takaa onnistumisen.

Liiketoiminta-alueista Metsä Forestin työtehtävissä korostuu metsänhoidon ja puukaupan osaaminen. Metsä Wood, Metsä Fibre, Metsä Board sekä Metsä Tissue työllistävät tuotantolaitoksillaan kemiallisen ja mekaanisen teollisuuden tuotantoprosessin, kunnossapidon sekä jalostustekniikan ammattilaisia.

Lisäksi tarjoamme uramahdollisuuksia muissa liiketoimintaa tukevissa tehtävissä esimerkiksi taloushallinnon, kestävän kehityksen, logistiikan, hankinnan, lakialan, henkilöstöhallinnon, viestinnän, myynnin, markkinoinnin ja ICT-alan asiantuntijoille.

Tervetuloa löytämään oma polkusi noin 9 300 ammattilaisemme joukossa!

Tee uraa uudistuvassa Metsässä

Ota paikkasi kestävän biotalouden etujoukoissa!

Fossiilittomat vaihtoehdot. Oman työn arvostus. Vaihtelevat tehtävät. Once in a lifetime –tyyppiset tilaisuudet. Muun muassa tällaisia asioita nuoret osaajamme nostivat esiin, kun heidät haastettiin kertomaan, mikä Metsän töissä motivoi. Metsä Group tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia oman uran rakentamiseen. Meillä saat tukea osaamisesi kehittämiseen ja uralla etenemiseen.

Tehtäväalueet

Klikkaamalla tehtäväaluetta voit tutustua tarkemmin tehtäväalueeseen ja sen tehtäviin.

Sulje

Hallintopalvelut

Sulje

Liiketoiminnan kehittäminen

Sulje

Viestintä

Metsä Groupin viestinnän tehtävänä on tukea Metsä Groupin ja sen liiketoiminta-alueiden strategian toteutumista, sekä parantaa Metsä Groupin yrityskuvaa yhtenäisellä ja suunnitelmallisella viestinnällä.

Metsä Groupin viestinnän ammattilaiset työskentelevät liiketoiminta-alueiden viestinnässä, konserniviestinnässä sekä tehtailla asiantuntija-, projekti- ja johtotehtävissä. Pääsääntöisesti toimipaikkana on Espoon pääkonttori. Viestintätiimejä on mm. sisäisen ja ulkoisen viestinnän, markkinoinnin, digiviestinnän ja kestävän kehityksen saralla.

Kehitämme Metsä Groupin ja liiketoiminta-alueidemme yritysilmettä ja tunnettavuutta markkinointiviestinnän keinoin, tuotamme raportteja ja julkaisuja sekä useita sidosryhmälehtiä liiketoimintojen asiakkaille ja henkilöstölle, kehitämme digitaalisia ja sosiaalisen median kanavia sekä vastaamme muusta ulkoisesta viestinnästä, johon myös talousviestintä sekä kriisi- ja poikkeustilanneviestintä lukeutuvat.

Meillä työskentelet näköalapaikalla kannattavassa ja kehittyvässä teollisessa suuryrityksessä, joka näyttää suuntaa maailmanlaajuiselle biotaloudelle. 

Sulje

Kestävä kehitys

Metsä Groupissa kestävä kehitys on mukana jokaisessa työtehtävässä ja kaikessa mitä teemme arvoketjun eri vaiheissa kestävästi hoidetuista metsistä ja tuotannosta asiakkaille saakka. Konsernin strategiset kestävän kehityksen 2030 tavoitteet ohjaavat liiketoiminta-alueiden toimintaa ja jatkuvaa kehittämistä.

 

Kestävä kehitys näkyy meillä monien, mm. näiden osa-alueiden kautta:

  • kestävä metsänhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus
  • tehtaiden tehokkuus, ympäristösuorituskyky ja päästöjen jatkuva vähentäminen
  • teknologiainvestoinnit ja energiatehokkuus
  • bio- ja kiertotalouden edistäminen ja sivuvirtojen innovatiivinen hyödyntäminen
  • toimitusketjun vastuullisuus
  • tutkimus ja tuotekehitys
  • asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vastuullisuuskyselyt
  • hygieniavaatimukset sekä kemikaali- ja tuoteturvallisuus

 

Lue lisää kestävästä kehityksestä: https://www.metsagroup.com/fi/kestava-kehitys/Pages/default.aspx

Sulje

Asiakaspalvelu

Hyvä asiakaspalvelu vaatii oikeanlaisen palveluasenteen, asiakaslähtöisen ajattelun ja hyvät vuorovaikutustaidot. Metsä Groupin liiketoiminta-alueilla on omat asiakaspalvelukokonaisuutensa.

Palvellakseen asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla teemme tiivistä yhteistyötä eri toimintojen kuten logistiikan, myynnin, teknisen markkinoinnin ja markkinoinnin kanssa.

Asiakaspalvelu hoitaa koko toimitusketjun tehtäviä, vastaa muun muassa asiakaskyselyihin sekä tekee ja varmistaa tilaukset. Lisäksi asiakaspalvelu huolehtii tavaran saatavuudesta, asiakkaalle viestimisestä ja tilausten laskuttamisesta. Myös mahdolliset varastojen seurannat sekä kehitysprojektit kuuluvat asiakaspalvelun tehtäviin.

Asiakkaita palvellaan entistä useamman kanavan avulla. Esimerkiksi Metsäverkko.fi -palvelun avulla metsänomistaja voi hoitaa metsäänsä ja tehdä puukauppoja ja Metsä palvelee -sivustolla voi kysyä metsänomistamista ja -hoitoa koskeviin kysymyksiä. ​

Sulje

Talouspalvelut

Metsä Groupin talouspalvelut tuottaa taloushallinnon palveluja konserniimme kuuluville yhtiöille. Palveluihimme kuuluvat kirjanpito, konsernilaskenta, verotus, rahoitus sekä asiakasluottoriskien hallinta. Panostamme vahvasti taloushallinnon prosessi- ja järjestelmäkehitykseen. Talouspalvelut työllistävät noin 190 henkilöä, pääosin Puolassa ja Suomessa.

Mitä tarjoamme talouden osaajalle?

Rekrytoimme sekä vastavalmistuneita että kokeneempia taloushallinnon asiantuntijoita. Tuotamme palveluita kansainvälisesti, joten kaikissa avoimissa tehtävissämme vaatimusten yhteisiä nimittäjiä ovat reipas palveluasenne ja hyvä kielitaito. Maailman digitalisoituessa taloushallinto muuttaa muotoaan ja talousinformaatiota hyödynnetään johtamisessa uusin tavoin. Olethan siis kehityksessä mukana ja avoin muutoksille!

Talouspalveluiden ammattilaistemme tehtävänimikkeitä kansainvälisessä organisaatiossamme ovat muun muassa Accountant, Process specialist, Team Leader, Process manager, Process owner, Credit Controller, Tax Manager, Dealer ja Treasury Controller.

Sulje

Työhyvinvointipalvelut

Metsä Groupin työhyvinvointipalvelut on työhyvinvoinnin ja työterveyden asiantuntijaorganisaatio.

Työhyvinvointipalveluiden tehtävänä Metsä Groupissa on tukea metsägroupilaisten hyvinvointia, terveyttä ja työkykyä yhdessä henkilöstön, johdon, henkilöstöhallinnon ja esimiesten kanssa.

Metsä Groupin työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen perustuu ennakoivaan toimintaan. Tavoitteena on tunnistaa työkyvyn uhat varhaisessa vaiheessa ja käynnistää järjestelmälliset toimenpiteet oikea-aikaisesti. Tavoitteemme on pitkäaikaisterveyden lisääminen koko työuran ajan. Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme on konsernin poissaolo- ja työkyvyttömyysriskien seuranta ja analysointi tiiviissä yhteistyössä paikallisten työterveyshuoltojen sekä muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa työntekijöiden työkyvyn säilymiseksi. Edistämme työntekijöidemme hyvinvointia pitkäjänteisesti.  Lue lisää.

Sulje

Henkilöstöhallinto

Metsä Groupin henkilöstöhallinto palvelee metsägroupilaisia kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Henkilöstöhallinnossa on maailmanlaajuisesti töissä noin 120 henkilöstöhallinnon ammattilaista.

Henkilöstöhallinto vastaa Metsä Groupin henkilöstöjohtamisen menetelmistä, välineistä ja asiantuntijapalveluista. Palvelut kattavat henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin, henkilöstön kehittämisen, työsuhde-, työmarkkina-, palkkaus- ja palkitsemisasiat sekä työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ohjauksen ja HR-raportoinnin.

Mitä tarjoamme HR:n osaajalle?

Liiketoimintamme laaja-alaisuus ja kansainvälinen toimintaympäristö tuovat haasteellisuutta työhömme. Toimimme markkinoilla, joilla kilpailu on kovaa, joten henkilöstön jatkuva osaamisen kehittäminen on keskeinen menestystekijämme.

Metsä Groupissa henkilöstöhallinto on johdolle kumppani, joka osallistuu aktiivisesti konsernin kehittämiseen ja joka tukee metsägroupilaisia työuran kaikissa vaiheissa.

Voit olla esimerkiksi työsuhdeasioiden tai osaamisen kehittämisen asiantuntija, hoitaa rekrytointeja, vastata henkilötietojärjestelmiemme ylläpidosta ja kehittämisestä, raporttien tuottamisesta tai olla mukana palkkauksen ja palkitsemisen sekä suorituksen johtamisen prosesseissa.

Henkilöstöhallinnon ammattilaistemme tehtävänimikkeitä ovat muun muassa henkilöstöasiantuntija, henkilöstöassistentti, henkilöstön kehittämisen asiantuntija, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöjohtaja.​

Sulje

Tietohallinto

Metsä Groupin tietohallinto palvelee metsägroupilaisia kaikissa ICT-asioissa niin omien asiantuntijoidensa kuin ulkoisten palveluntoimittajienkin avulla. Tietohallinnon työntekijät tekevät töitä yhdeksässä maassa.

Metsä Groupissa tietohallinto on keskitetty palvelutoiminto, joka toimittaa ja kehittää ICT-palveluita liiketoiminnan tarpeisiin konsernin laajuisesti ja tukee liiketoiminnan kehittämistä ICT-ratkaisujen avulla. Tarjoamme palveluita liiketoimintojen lisäksi myös muille konsernifunktioille. Käytössämme ovat uusimmat menetelmät, välineet sekä ratkaisut alkaen perustietotekniikan palveluista ja päättyen uusimpiin mobiili- ja digi-ratkaisuihin.

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyö konsernin liiketoimintojen kanssa on tiivistä ja sujuvaa. Liiketoiminnan jatkuvuus on ICT-palvelutoiminnan tärkein prioriteetti.

Mitä tarjoamme IT-osaajalle?
 
Metsä Group toimii kansainvälisillä markkinoilla, mikä haastaa meitä kehittämän uusia ratkaisuja Metsä Groupin liiketoimintojen tukemiseksi.

Tietohallinnon ammattilaisina tavoitteemme on palvella metsägroupilaisia kaikissa IT-asioissa. Sen vuoksi työtehtävien kirjo on monipuolinen: osa meistä toimii sovellusten käyttäjien IT-tukena, osa arkkitehteinä, osa tekee työtä palvelunhallintaan, järjestelmien kehittämiseen tai prosessikehitykseen liittyvissä tehtävissä tai asiantuntijana erilaisissa kehitysprojekteissa. Myös projektien johtaminen, toimittajahallinta, konsernin sisäinen asiakkuuden hallinta, ostotehtävät, paikallinen IT-päällikkö tuotantolaitoksilla sekä esimiestehtävät ovat osaamisalueitamme.

Tietohallinnon ammattilaistemme tehtävänimikkeitä ovat muun muassa Solution Expert, Solution Designer, Solution Owner, Service Owner, Head of ICT, Local ICT Manager, arkkitehti ja projektipäällikkö.

Sulje

Lakiasiat

Metsä Groupin lakiasiainpalvelun tehtävänä on palvella kaikkia konserniin kuuluvia yhtiöitä ja liiketoimintayksiköitä globaalisti neuvomalla ja avustamalla niitä oikeudellisissa kysymyksissä. Osallistumme myös yritysjärjestelyiden toteuttamiseen ja huolehdimme siitä, että yritystemme hallinto ja liiketoiminta on järjestetty soveltuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lakimiehemme toimivat samalla oikeudellisen riskienhallinnan takuumiehinä siten, että liiketoimintaan liittyvät olennaiset juridiset riskit kyetään tunnistamaan ja viestittämään päätöksentekijöille oikea-aikaisesti. Vastaamme myös ulkopuolisten juridisten palveluiden hankinnasta. Lakiasiainpalveluyksikössä meitä työskentelee reilut 10 henkeä.

Mitä tarjoamme yrityslakimiehelle?

Metsä Group on globaali toimija, jolla on vahvat juuret Suomessa ja suomalaisissa metsissä. Lakiasiat on arvostettu palvelutoiminto ja mukana siellä, missä päätöksiä tehdään ja strategiaa toteutetaan. Toimimme neuvonantajina niin hallituksille, johtoryhmille kuin liiketoiminnoille ja tukitoiminnoillekin.

Toiminnassamme korostuvat ehdoton luottamuksellisuus ja täsmällisyys. Toteutamme niin vaativia 
yritys- ja rahoitusjärjestelyitä kuin investointi- ja tuotekehitysprojekteja unohtamatta esimerkiksi koko joukkoa ympäristöoikeudellisia ja IPR-asioihin liittyviä toimeksiantoja. Isoja hankkeita tasapainottavat liiketoimintaa tukevat sopimusneuvottelut, yhtiö- ja työoikeudelliset kysymykset sekä kiinteistötransaktiot. Olemme ylpeitä työstämme Metsä Groupissa ja teemme mielellämme tiimityötä.

Sulje

Johto

​Metsä Groupin johtotehtävissä työskentelee noin 70 henkilöä.  Useimmat johtajistamme ovat toimineet monessa eri tehtävässä Metsä Groupissa uransa aikana. Moni heistä on diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri tai molempia. Vastuulliseen ja tulosta tuottavaan esimiestyöhön liittyy vahva halu kehittyä johtajana ja huolehtia henkilöstön toimintaedellytyksistä. Hyvän johtajan alaiset kehittyvät oman alansa huippuosaajiksi. Metsä Groupin arvot – yhteistyö, luotettavuus, uudistuminen ja vastuullinen tuloksenteko ovat vaativan mutta reilun johtamisen kivijalka.  

Sulje

Markkinointi

Metsä Groupissa jokaisella liiketoiminta-alueella on omat markkinointi- tai markkinointiviestintäorganisaationsa, jotka vastaavat liiketoimintojen tuotteiden ja palvelujen markkinoinnista. Metsä Groupin valmistamia tuotteita sekä palvelutarjontaa kohdennetaan niin kuluttajamarkkinoille kuin yritysasiakkaille, joten markkinoinnin tehtävät voivat olla hyvinkin vaihtelevia liiketoiminta-alueesta riippuen. Yhteistä kaikille on asiakaslähtöisyys.

 

Mitä tarjoamme markkinoinnin osaajalle?

Metsä Group on mielenkiintoinen työpaikka markkinoinnin ja markkinointiviestinnän osaajille. Toimimme kansainvälisissä tiimeissä ja tarjoamme sekä kansainvälisiä että paikallisia työtehtäviä.

Strateginen brändin rakentaja, markkinointikampanjoiden ja tuotekehitysprojektien läpiviennin moniosaaja, digitaalisen markkinoinnin ammattilainen, mediaviestinnän osaaja tai kaupan rajapinnassa toimiva asiantuntija voi löytää unelmatyönsä meiltä. Meillä markkinoinnin osaaja on mukana vaikuttamassa monen mielenkiintoisen vaiheen kautta lopputulokseen – samalla opit koko ajan uutta.

Markkinoinnin ammattilaistemme tehtävänimikkeitä on muun muassa brand director, trade marketing manager, digital marketing specialist, insight manager, markkinointipäällikkö, markkinointiviestintäpäällikkö ja markkinoinnin asiantuntija.

Sulje

Kunnossapito

Metsä Groupissa kunnossapito toimii tehtaiden oman henkilöstön tai ulkoisten palveluntoimittajien avulla.

Kunnossapito on tärkeä osa tehtaiden toimintaa. Kunnossapito huolehtii tuotantolaitteistojen kunnosta, käyttövarmuudesta ja parantaa koneiden käytettävyyttä. Kehitämme aktiivisesti omaa toimintaamme ja tuotamme turvallisia ratkaisuja laitteistojen huollon, korjauksien ja prosessien kehityshankkeilla. Tavoitteemme on taata laitosten häiriötön käynti ja pidentää laitteiden käyttöikää.

Mitä tarjoamme tekniikan ammattilaisille?

Tekniikan ammattilaisemme toimivat osana tuotantoa ja ratkovat yhdessä mahdollisia ongelmia. Kunnossapidon toiminnan avulla tuotantolaitteet ovat mahdollisimman käyttövarmoja. Huolto- ja kunnossapitotyöt pyrimme aina suunnittelemaan ja aikatauluttamaan niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tuotannolle.

Meillä voit toimia joko mekaanisen kunnossapidon tai sähkö-automaation tehtävissä. Kunnossapidossa painopiste on ennakkohuollossa. Lisäksi teemme prosessilaitteiden vaihto- ja korjaustöitä. Näissä tehtävissä voit työskennellä työntekijänä tai toimihenkilönä.

Kunnossapidossa ammattilaistemme tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi asentaja, kunnossapidon prosessinhoitaja, ennakkohuoltoinsinööri, automaatioinsinööri, kunnossapitoinsinööri ja kunnossapitopäällikkö.

Motivoiko sinua oppiminen ja haluatko kehittää osaamistasi? Uteliailla, omistautuneilla ja optimistisilla henkilöillä, joilla on rohkeutta kysyä vaikeita kysymyksiä on hyvät mahdollisuudet kehittyä Metsä Groupissa kunnossapidon huippuosaajaksi.

Sulje

Tuotanto

​Metsä Groupille henkilöstön ammattitaito on kilpailukyvyn tärkein edellytys ja osaaminen on avainasia.

Metsä Tissue, Metsä Board, Metsä Fibre ja Metsä Wood työllistävät kemiallisen ja mekaanisen teollisuuden tuotantoprosessin ja jalostustekniikan ammattilaisia. Työ Metsä Groupilla tarjoaa tuotannon ammattilaisille jatkuvia mahdollisuuksia oivaltamiseen ja oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Tuotannon työt vaativat yhä enemmän monitaitoisuutta. Panostamme siihen, että työntekijöillämme on moninaista osaamista, jotta tuotannon mahdollisiin haasteisiin voidaan vastata heti työvuoron aikana.

Sulje

Projektinhallinta

Teemme Metsä Groupissa paljon projektityötä, sillä haluamme kehittää ja uudistaa toimintaamme jatkuvasti.

Projektimme voivat liittyä esimerkiksi tuotannon parantamiseen, tuotekehitykseen, tutkimukseen, markkinointiin tai strategiseen kasvuun. Projektit voivat olla suuriakin hankkeita. Tästä hyvä esimerkki on Äänekoskelle rakennettu biotuotetehtaamme.

Projektipäällikön on oltava palveluhenkinen ja järjestelmällinen sekä ymmärrettävä liiketoimintaympäristöä. Projektipäälliköllä on oltava myös kykyä muuntaa projektille asetetut tavoitteet tuloksiksi. Muutoksenjohtaminen, viestintä, kokonaisuuksien nopea hahmottaminen sekä vahvat projektinhallinnan ja johtamisen kyvyt ovat hyvän projektipäällikön keskeisiä osaamisalueita.

Projektipäällikkö vastaa koko projektin elinkaaresta, alkaen projektin suunnittelusta aina sen päättämiseen. Hän laatii projektisuunnitelman ja viestii sen sisällön sidosryhmille. Projektipäällikkö huolehtii siitä, että projektiin osallistuvat ovat sitoutuneita projektin tavoitteisiin. Usein projektipäällikkö tekee yhteistyötä sekä Metsä Groupin sisäisten sidosryhmien että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Projektityön ammattilaistemme nimikkeitä ovat muun muassa projektipäällikkö ja projektijohtaja.

Projektityö tarjoaa niin projektipäällikölle kuin muissa projektin tehtävissä toimiville haastavaa, mielenkiintoista ja vaihteleva työtä, jossa jokaisella on todellinen mahdollisuus näyttää kyntensä ja kehittyä!

Sulje

Hankintatoimi

Metsä Groupin ulkoiset ostot ovat vuosittain yli kolme miljardia euroa. Kaikkien Metsä Groupin hankkimien materiaalien ja palveluiden on vastattava liiketoiminnan tarpeita kokonaiskustannuksiltaan tehokkaimmalla tavalla.

Metsä Groupin hankintatoimi on keskitetysti johdettu konsernin palvelutoiminto. Hankintatoimen tehtävänä on konsernin tuotanto- ja palvelutoiminnassa tarvittavien raaka-aineiden, kemikaalien, materiaalien, koneiden ja laitteiden, tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyinen hankinta ja toimitusvarmuuden turvaaminen sekä toimittajaverkoston kehittäminen määritellyn toimintamallin mukaisesti. Hankintatoimi palvelee kaikkia Metsä Groupiin kuuluvia yhtiöitä ja liiketoimintayksiköitä kehittämällä pitkäjänteisesti hankinnan toimintamallia, parhaita käytäntöjä ja tehokkuutta.

Metsä Groupin hankintatoimi tukee tehtaita ja konsernin palvelutoimintoja pitkän tähtäimen hankintasuunnitelmien ja -sopimusten laadinnassa. Hankintatoimi vastaa hankintaprosessin lisäksi operatiivisesta ostoprosessista. Päivittäinen ostotoiminta kuten ostotilaukset ja toimitusvalvonta on keskitetty hankinnan palvelukeskukseen ja ostolaskujen käsittely & maksatus talouden palvelukeskukseen.

Hankintatoimen tavoitteena on kehittää pitkäaikaisia yhteistyösuhteita valittujen avaintoimittajien kanssa. Hankintoja johdetaan vastuullisesti toimittajille asetettuihin eettisiin ohjeisiin perustuen. Ohje asettaa lähtökohdat toimittajille muun muassa korkean liiketoimintaetiikan, rehellisen liiketoiminnan sekä kestävään kehitykseen ja hyviin työskentelytapoihin sitoutumisen osalta.

Konsernin puunhankinnasta vastaa Metsä Forest, minkä vuoksi puunhankinta ei kuulu hankintatoimen vastuulle.

Sulje

Tutkimus ja kehitys

Metsä Groupissa on kolme tutkimuksen ja kehityksen painopistealuetta. Ensimmäinen painopistealue on kiertotalous ja resurssitehokkuus, jonka tavoitteena on kestävä, vähäpäästöinen tuotanto ilman jätteitä sekä tehdä vähemmästä enemmän. Toinen painopisteemme on uusiutuva raaka-aine kilpailuetuna, joka fokusoituu kestävään metsänhoitoon, hiilijalanjäljen alentamiseen ja uusien biopohjaisten tuotteiden kehittämiseen uusiin arvoketjuihin. Kolmanneksi pyrimme bulkista lisäarvon tuottoon uusilla kevyemmillä ja alhaisemman energiaintensiivisyyden tuotteilla sekä asiakkaillemme lisäarvoa tuottavilla palveluilla. Teemme tutkimus- ja kehitystyötä sekä parantaaksemme ja edelleen kehittääksemme nykyisiä tuotteitamme ja prosessejamme että kehittääksemme tulevaisuuden uusia, innovatiivisia tuotteita.

Puunhankinnassa panostetaan jäsenpalveluiden ja puukaupan kehittämiseen sekä korjuun, metsänhoitotöiden ja logistiikan tuottavuuden nostoon. Puunhankinnan kehityksessä tietojärjestelmien ja digitalisaation rooli on merkittävä. Puutuoteteollisuuden kehitystyö keskittyy uusien käyttökohteiden ja markkinoiden luomiseen tuotteille sekä prosessin materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseen läpi koko toimitusketjun. Myös nykyisten tuotteiden ominaisuuksia, kuten palonkestoa ja kosteuden kestoa, kehitetään jatkuvasti. Keskeisenä tavoitteena on myös löytää uusia biopohjaisia ratkaisuja tuotteiden valmistuksessa.

Kartonkiteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan keskeisenä tavoitteena on tuottaa entistä kevyempiä taive- ja lainerikartonkeja tinkimättä niiden loppukäyttöominaisuuksista. Toinen painopistealue on elintarvikepakkausten ja tarjoilukartonkien – erityisesti niiden barrier-ominaisuuksien - kehittäminen. Selluteollisuudessa  kehitetään prosesseja tuotantotehokkuuden ja ympäristösuorituskyvyn edelleen parantamiseksi  sekä tutkitaan ja kehitetään mm. uusia biomateriaaleja ja niiden liiketoimintamahdollisuuksia. Pehmopaperi- ja ruoanlaittoteollisuuden tuotekehitys perustuu vahvasti asiakkaiden tarpeisiin, ja sen tuotekehitys on keskitetty Saksassa sijaitsevaan teknologiakeskukseen.

Metsä Group on mukana alan keskeisissä tutkimusverkostoissa yhteistyökumppaneinaan huippuosaajat yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Olemme mm. omistajana CLIC Innovation Oy:ssä yhdessä muiden yritysten ja yliopistojen kanssa sekä toimimme aktiivisena partnerina eurooppalaisessa biopohjaisen teollisuuden innovaatiokumppanuudessa, BIC:issä (Bio-based Industries Consortium).

Tutkimuksen ja kehityksen ammattilaistemme tehtävänimikkeitä ovat muun muassa tutkimuspäällikkö, tutkimuslaborantti, tutkimusjohtaja, kehityspäällikkö ja kehitysjohtaja.

Sulje

Myynti

Sulje

Logistiikka

Metsä Groupin Logistiikan tavoitteena on luotettava, sujuva ja kustannustehokas toimitusketju metsästä tehtaalle ja tehtaalta asiakkaille.

Metsä Groupin Logistiikka vastaa konsernin liiketoiminta-alueiden Metsä Forestin, Metsä Fibren, Metsä Woodin, Metsä Boardin ja Metsä Tissuen välisten logististen synergiaetujen tunnistamisesta, yhteisten toimintatapojen edelleen kehittämisestä, logistiikkapalvelujen hankinnasta, toimittajahallinnasta ja logistiikkaan liittyvästä konsernitason raportoinnista.

Logistiikkapalvelujen hankinta on osa konsernin hankinta- ja logistiikkatoimea, ja se on jaettu kategorioittain maa- ja merilogistiikkaan sekä satama- ja terminaalitoimintoihin. Operatiivinen logistiikka on osa jokaisen konserniyrityksen tilaus-toimitusprosessia.

Logistiikan ammattilaistemme tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi varastotyöntekijä, kuljetussuunnittelija, logistiikkakoordinaattori ja logistiikkapäällikkö.

Sulje

Metsäpalvelut

Puukaupan ja metsänhoidon palvelut on Metsä Groupissa organisoitu Metsä Forest -toimialaksi. Palvelemme metsänomistajia koko maassa yli sadassa toimipisteessä noin 300 ammattilaisen voimin sekä sähköisesti. Metsä Forest on edelläkävijä metsänomistajille suunnattujen sähköisten palvelujen kehittäjänä.

Forestin työtehtävissä korostuvat palvelu- ja myyntiosaaminen sekä metsänhoidon ja puukaupan osaaminen. Metsäasiantuntijamme auttavat ja neuvovat metsänomistajia kaikissa metsänomistamiseen, metsän- ja luonnonhoitoon sekä metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen liittyvissä asioissa. Autamme metsänomistajia pitämään metsät terveinä ja hyväkasvuisina. Suunnittelemme ja tarvittaessa toteutamme hoitotoimet koko metsän elinkaaren ajalle. Metsäasiantuntijamme hoitavat puukaupan vaiheet leimikon suunnittelusta aina puiden kuljetukseen saakka. Neuvomme tarvittaessa myös, miten tila siirretään seuraavalle sukupolvelle.

Työssä vaaditaan sekä erinomaista metsän- ja luonnonhoidon osaamista että palveluasennetta. Meillä on asiakkaana niin metsänomistaja, puuta käyttävä teollisuus kuin suomalainen metsäkin. Haluamme olla metsänomistajan paras kumppani hänen metsänsä taloudellisen arvon kasvattamisessa.

Metsä Forestin tehtävänimikkeitä ovat muun muassa metsäasiantuntija, operaatioesimies, logistiikka-asiantuntija, operaatiopäälliikkö, palveluvneuvoja ja piiripäällikkö.