On keskustelun aika

Keskustelunavaus metsien hoidosta ja käytöstä

Suomen metsien hoito ja käyttö ovat muotoutuneet eri sidosryhmien vuorovaikutuksen tuloksena. Nyt vuoropuhelua tarvitaan enemmän kuin koskaan. Siksi haastamme alan asiantuntijoita keskustelemaan luonnon, metsäalan ja samalla koko yhteiskunnan tulevaisuudesta. Keskustelusarjassamme perehdytään mm. mahdollisimman innovatiiviseen ja kestävään metsien käyttöön sekä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Jaksot voit joko katsoa tai kuunnella podcasteina.

Mihin metsiä tulisi käyttää?

Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. Puulla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita, mutta miten sitä tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla – niin ihmisten arjen, luonnon kuin yhteiskunnankin kannalta? Baba Lybeckin vieraina puun käytön nykytilasta ja tulevaisuuden innovaatioista puhumassa ovat professori Ali Harlin, toimitusjohtaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Leo Stranius sekä Metsä Groupin tutkimusjohtaja Katariina Kemppainen.

Miten metsiä pitäisi hoitaa?

Alla olevissa jaksoissa syvennytään ilmastonmuutoksen torjuntaan, metsien monimuotoisuuden turvaamiseen sekä metsien kestävään käyttöön. Kolmessa ensimmäisessä jaksossa Baba Lybeckin vieraina ovat Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri, professori Petteri Taalas, Suomen luontopaneelin puheenjohtaja, ekologian professori Janne Kotiaho sekä Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Mistä löytyy metsien käytön ja luontoarvojen tasapaino?

Jaksoissa neljä ja viisi sukellamme metsänhoidon jokapäiväiseen arkeen. Kuinka lämpenevä ilmasto ja luontokato tulisi ottaa huomioon metsänhoidossa? Studiossa keskustelevat metsänomistajat Katariina Latva ja Mikko Alhainen. Tukea ja vastaväitteitä tarjoavat Luontoratkaisut-yksikön johtaja Aino Juslén Suomen ympäristökeskuksesta ja johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta Metsä Groupista.