Hankinnat Metsä Groupissa

Metsä Groupin hankintatoimi tuottaa hankintapalveluita kaikille Metsä Groupin liiketoiminta-alueille: Metsä Tissuelle, Metsä Boardille, Metsä Fibrelle, Metsä Woodille ja Metsä Forestille.

Konsernin hankinnat on organisoitu 17 pääkategoriaan. Hankinnat sisältävät muun muassa kuituja, kemikaaleja ja muita materiaaleja, koneita ja tarvikkeita sekä palveluita. Puunhankinnasta ja metsänhoitopalveluista vastaa Metsä Forest.

Metsä Groupin ulkoiset ostot ovat vuosittain yli kaksi miljardia euroa. Konsernin hankintatoimea johtaa Metsä Groupin hankintajohtaja Jarmo Toikka.

Toimittajaksi Metsä Groupille

Metsä Groupin hankintoja johdetaan systemaattisesti jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Kaikkien hankkimiemme materiaalien ja palveluiden on vastattava liiketoiminnan tarpeita kokonaiskustannuksiltaan tehokkaimmalla tavalla. Tavoitteenamme on kehittää pitkäaikaisia yhteistyösuhteita valittujen avaintoimittajiemme kanssa. Edellytämme avaintoimittajiltamme vahvaa sitoutumista yhteistyöhön.

Metsä Groupin hankintoja johdetaan vastuullisesti toimittajille asettamiimme eettisiin ohjeisiin perustuen. Ohje asettaa lähtökohdat toimittajillemme muun muassa korkean liiketoimintaetiikan, rehellisen liiketoiminnan sekä kestävään kehitykseen ja hyviin työskentelytapoihin sitoutumisen osalta.

Metsä Groupin toimintatapaohje esittelee yhteiset eettiset periaatteet, joita noudatetaan koko konsernissa. Lue lisää kestävästä kehityksestä Metsä Groupissa.

Ostamamme materiaalit ja palvelut

Mitä hankimme

Metsä Groupin hankintatoimi on keskitetysti johdettu, mutta toiminnallisesti hajautettu palvelutoiminto. Hankinnat on jaettu 17 pääkategoriaan.

Sulje

Suorat ostot

Sellu

Lehti- ja havupuusellu, BCTMP.

Kierrätyspaperi

Konttorikeräyspaperi ja muut puuvapaat laadut, kotikeräyspaperi, pahvi ja kartonki.

Peruskemikaalit

Lipeä, natriumkloraatti, vetyperoksidi, rikkikemikaalit, teollisuuskaasut, kalkki.

Prosessikemikaalit

Liimat ja retentioaineet, OBA, värit, muut prosessikemikaalit.

Pigmentit

Karbonaatit, kaoliini, talkki, muovipigmentit.

Sideaineet ja päällysteet

Tärkki, lateksi, PVA, stearaatit ja kovetteet, CMC, synteettiset paksuntajat, muut sideaineet, barrier päällysteet.

Pakkausmateriaalit

Painetut ja painamattomat muovikalvot ja huput, kutiste- ja kiristekalvot, aaltopahvilaatikot, rullapakkausmateriaalit, kartonkilaatikot, hylsykartonki, hylsyt, lavat, etiketit, paalauslangat.

Sulje

Epäsuorat ostot

Tuotannon tarvikkeet

Koneiden kudokset, terät, telat ja telahuollot, jauhinten terät, köydet, sizereiden sauvat ja sauvakehdot ja puuhiomakivet.

Kunnossapidon tarvikkeet ja palvelut

Tarvikkeet ja palvelut, joita tarvitaan kunnossapidossa.

Hallinnolliset palvelut

Matkustuspalvelut, kiinteistöjen tukipalvelut (esim. siivous, kopiointi, autot), asiantuntijapalvelut (esim. vakuutukset, konsultointi), toimistotarvikkeet.

Tehtaiden tukipalvelut

Tehdasalueiden kunnossapitopalvelut ja tehdasalueiden kiinteistöjen ja niihin liittyvien teknisten järjestelmien yllä- ja kunnossapitopalvelut, siivouspalvelut (toimisto- ja prosessisiivous), jätehuoltopalvelut, alue- ja toimitilaturvallisuuden palvelut, trukit ja materiaalien käsittelyyn liittyvät palvelut, konsultointipalvelut.

Energia

Sähkö, kaasu (maakaasu, nesteytetty maakaasu, nestekaasu), muut polttoaineet (polttoöljy, kivihiili, turve).

Logistiikka

Rauta- ja maantiekuljetukset, laivaukset, varastointi (satama- ja sisämaan terminaalit).

ICT

Palvelut kuten IT infrastruktuuri, laitteistot ja palvelinten käyttöpalvelut, telekommunikaatiopalvelut, sovellus- ja lähituki, ICT konsultointi ja projektitoimitukset sekä ohjelmistolisenssit.

Viestintä

Palvelut liittyen esim. yrityskuvan kehittämiseen, lehtiin ja muihin julkaisuihin, digitaaliseen viestintään, median seurantaan sekä kääntämiseen.

HR

Palvelut liittyen rekrytointiin, suorituksen johtamiseen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, koulutukseen ja kehittämiseen sekä työhyvinvointiin.

Investointihankinnat sekä asennus- ja rakennuspalvelut

Tarvikkeet ja tuotteet, joita tarvitaan investoinneissa

Toimittajaksi Metsä Groupille 

Mitä odotamme toimittajiltamme

Olemme aina kiinnostuneita uusista toimittajista. Metsä Groupin toimittajat valitaan sen perusteella, että he noudattavat konsernin toimintatapaohjetta, toimittajien eettisiä ohjeita ja kestävän kehityksen periaatteita. Lisäksi heidän on oltava

  • luotettavia
  • kilpailukykyisiä
  • hyvämaineisia
  • päteviä
  • kyvykkäitä
  • ympäristön huomioon ottavia
  • sitoutuneita täyttämään konsernin odotukset.

Yritykset, jotka ovat kiinnostuneet yhteistyöstä Metsä Groupin kanssa, voivat täyttää yhteydenottolomakkeemme. Otamme yhteyttä, mikäli meillä on tarvetta tarjoamallesi tuotteelle tai palvelulle.