Metsä Board har lämnat in MKB-beskrivning för Kaskö kartongbruk till Södra Österbottens NTM-central – Offentligt möte 19.6.2023 i Kaskö idrottshall

Metsä Board Oyj pressmeddelande 25.5.2023
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Board

Metsä Board som ingår in Metsä Group har i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning lämnat in MKB-beskrivningen för Kaskö kartongbruk till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM). Beskrivningen kungörs för utlåtanden och kommentarer från allmänheten mellan 25.5.2023–21.7.2023.

NTM-centralen i Södra Österbotten lägger fram MKB-beskrivningen offentligt för framförande av åsikter och utlåtanden under 60 dagars tid från och med den 25 maj. Under denna tid går det att ta del av beskrivningen på internet på http://www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA och på följande ställen:

  • Kaskö stadshus och stadsbibliotek
  • Närpes stadshus och huvudbibliotek
  • Kristinestads stadshus och bibliotek

I MKB-förfarandet behandlas miljökonsekvenserna av Metsä Boards planerade kartongbruk på en befintlig fabriksplats i Kaskö. MKB-förfarandet är ett förfarande i två steg. I det första skedet utarbetar projektutvecklaren ett bedömningsprogram och i det andra skedet genomförs bedömningarna och en bedömningsbeskrivning utarbetas.

Resultaten av konsekvensbedömningen kommer att beaktas i den pågående planerings- och beslutsprocessen. Genom MKB-förfarandet fattas inga beslut om projektet, utan syftet är att tillhandahålla information som stöd för beslutsfattandet och att öka allmänhetens tillgång till information och inflytande.

Nästa offentliga möte om MKB-processen hålls måndagen den 19 juni kl. 17.00–20.00 i Kaskö idrottshall, Slussgatan 11, 64260 Kaskö. Det kommer också att vara möjligt att delta via Teams. Länken finns på www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA före det offentliga evenemanget.

Metsä Board inledde förplanering av det nya kartongbruket i Kaskö hösten 2022, som bygger på fossilfri produktion och en resurs-, produktions- och miljöeffektivitet i världsklass. Enligt Metsä Boards bedömning kan ett eventuellt investeringsbeslut fattas tidigast 2024.

Mer information om projektet finns på www.metsagroup.com/KaskinenFBB.

För mer information, kontakta gärna:
Tero Ojala, Projektdirektör, Metsä Board
Mobil: 040 703 3817
Email: tero.ojala@metsagroup.com

Anna Riikka Nickull, Projektchef, Metsä Group
Mobil: 050 598 7381
Email: annariikka.nickull@metsagroup.com


Metsä Board
www.metsagroup.com/metsaboard/

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av premiumkartong av färskfiber. Vi fokuserar på lätt och högkvalitativ falskartong, kartong för matservice och vita kraftliners. Den rena färskfibern vi använder i våra produkter är en förnybar och återvinningsbar resurs som kan spåras tillbaka till hållbart brukade nordiska skogar. Vi är en föregångare inom hållbarhet och vi strävar efter helt fossilfria bruk och råvaror till slutet av 2030.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa förpackningslösningar för att skapa bättre konsumentupplevelser med mindre miljöpåverkan. År 2022 uppgick försäljningen till 2,5 miljarder euro och vi har cirka 2 250 anställda. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på Nasdaq Helsingfors.

Follow Metsä Board: Twitter LinkedIn YouTube Instagram

Metsä Group
www.metsagroup.com

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnyelsebart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och pergaminpapper.  

Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 7 miljarder euro, och vi har omkring 9 500 medarbetare i 30 länder. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av över 90 000 skogsägare. 

Follow Metsä Group: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare