Preliminär planering av Kaskö kartongfabrik

Metsä Board har inlett preliminär planering av en ny kartongfabrik i Kaskö. Vårt mål är fossilfri produktion och resurseffektivitet av världsklass.

I september 2022 meddelade Metsä Board att företaget inleder förplanering av bygget av en ny kartongfabrik på fabriksområdet i Kaskö. Fabriken kommer att ha en årlig kapacitet på cirka 800 000 ton.

I preliminär planering ingår teknisk planering och planering av infrastruktur- och logistiklösningar.

Dessutom kommer företaget att konkurrensutsätta inköpen av huvudanläggningar. Som en del av preliminär planeringen inleddes en miljökonsekvensbedömning (MKB) och nödvändiga tillståndförvaranden i anknytning till projektet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) lämnade en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen gällande Metsä Boards kartongfabrik i Kaskö 22.9.2023. Slutsatsen innebär att miljökonsekvensbedömningen av kartongfabriksprojektet avslutades. Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland (RFV) kungjorde miljötillståndsansökningarna för kartongbruksprojekt i Kaskö mellan 6.10.2023–13.11.2023.

Enligt Metsä Boards bedömning kan ett eventuellt investeringsbeslut fattas tidigast 2024.

Målet är resurseffektivitet av världsklass och hållbarhet

Utgångspunkten för planeringen av den nya kartongfabriken är fossilfri produktion och resurs-, produktions- och miljöeffektivitet av världsklass.

Planen är att utnyttja bästa möjliga tillgängliga teknik, vilket gör att förbrukningen av råvaror, energi och vatten per producerat ton kartong kommer att vara betydligt mindre än på de nuvarande produktionsanläggningarna. Tanken är att i produktkonceptet utnyttja Metsä Boards långsiktiga utvecklingsarbete för att tillverka högklassig och lätt kartong.

Ta kontakt

Vi ber dig fylla i uppgifterna nedan för att kontakta oss. Vi svarar på frågorna så snart som möjligt.

Metsä Board Oyj respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter du har lämnat till oss för att ta kontakt och för en eventuell affärsrelation som kan uppstå till följd av den första kontakten. Om det företag du representerar redan är Metsä Boards kund, uppdateras dina nuvarande kontaktuppgifter med de uppgifter som du nu har lämnat. Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning för kunder.

Metsä Board Oyj respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter du har lämnat till oss för att ta kontakt och för en eventuell affärsrelation som kan uppstå till följd av den första kontakten. Om det företag du representerar redan är Metsä Boards kund, uppdateras dina nuvarande kontaktuppgifter med de uppgifter som du nu har lämnat. Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning för kunder.