Kierrätettäviä tuotteita uusiutuvasta raaka-aineesta

Metsä Groupin tuotteet ovat kierrätettäviä ja tehty uusiutuvasta raaka-aineesta

Turvallisia ja vastuullisia tuotteita

Sulje

Puunhankinta ja metsäpalvelut

Olemme edelläkävijä metsäomaisuuden kestävässä hoidossa ja tarjoamme metsänhoitopalveluita metsänomistajille. Toimitamme sertifioitua puuta ja puuenergiaa tehtaillemme ja teollisille asiakkaillemme.

Sulje

Puutuotteet

​Kestävät ja kevyet puutuotteet valmistetaan energiatehokkaasti ja tuottaen vähemmän jätettä. Puutuotteet varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan.

Sulje

Sellu ja sahatavara

​Puhtaista ja turvallisista selluistamme valmistetaan kartonkeja, pehmopapereita ja ruoanlaittopapereita. Sellutuotannon sivutuotteista syntyy biomateriaaleja, bioenergiaa ja biokemikaaleja ja lannoitteita.

Sulje

Kartonki

Recyclable products

​Keveiden kartonkiemme valmistuksessa käytetään energiaa, materiaaleja ja vettä kilpailevia laatuja tehokkaammin. Tuotteiden laatuominaisuuksissa ei tingitä mutta keveyden ansiosta tuotteiden kuljetus tehostuu ja jätteen määrä vähenee. Turvalliset ensikuitukartonkimme sopivat erinomaisesti ruokapakkaamiseen.

Sulje

Pehmo- ja tiivispaperit

Reducing food waste with Saga

​Pehmopaperit tuovat mukavuutta arkeen ja parantavat hygieniaa. Biohajoavilla tiivispapereillamme ammattikeittiöiden ruokahävikkiä voidaan jopa puolittaa. Myös energiaa, vettä ja pesuaineita säästyy, kun tiskaus helpottuu.

        

Metsä Groupin tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva, pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä tuleva puu, jonka hyödyntämisessä olemme edelläkävijöitä. Valmistamme perinteisiä biotuotteita eli sellua, puutuotteita, ensikuitukartonkeja sekä pehmo- ja tiivispapereita. Puu on raaka-aine myös uusissa biotuotteissa – puun jokaisen osan hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti on kestävää kehitystä parhaimmillaan. Kestävä biotalous on myös kiertotalouden perusta.

Kaikki tuotteemme ovat kierrätettäviä. Ne ovat erinomainen vaihtoehto uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetuille tuotteille. Esimerkiksi Metsä Boardin taivekartongit ovat 30 % kilpailevia tuotteita kevyempiä. Keveyden ansiosta materiaalia kuluu vähemmän ja  jätettä syntyy vähemmän läpi toimitusketjun. SAGA-ruoanlaittopapereiden avulla voi vähentää ruokahävikin määrää jopa 50 %.

 
 

Tuoteturvallisuus

Turvallisia tuotteita 
 

Turvallisia tuotteita vaativiin käyttötarkoituksiin

Puukuitu on luonnostaan puhdasta. Puhtaasta ensikuidusta tehty materiaali vastaa hyvin monenlaisiin tuoteturvallisuutta sekä haju- ja makuominaisuuksia koskeviin v​aatimuksiin. Tuoteturvallisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää tuotteissa, joita käytetään elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa. Kaikki tehtaamme, joissa valmistetaan elintarvikekäyttöön tarkoitettuja tuotteita tai niiden valmistuksessa käytettävää kemiallista sellua, on sertifioitu ISO 22000 - tai BRC elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien mukaisesti.

 

lue lisää

Innovaatiot ja tuotekehitys

Values guide Metsä Group's operations 
 

Innovaatiot ja tuotekehitys tehdään yhteistyössä

Metsä Groupin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (T&K&I) keskittyy resurssitehokkuuteen, uusiutuvien raaka-aineiden mahdollisuuksiin ja tuotteidemme arvon lisäämiseen. Innovoimme ja teemme tuotekehitystä eri verkostoissa.

 

Tuotteiden ympäristövaikutukset

Avointa ympäristövaikutusten raportointia  
 

Tarjoamme monipuolista ympäristötietoa tuotteistamme

Asiakkaat ja muut sidosryhmämme ovat yhä kiinnostuneempia tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Metsä Groupin tavoitteena on jatkuvasti vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia, jo​ista asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneempia. Metsä Groupilla ja sen yhtiöillä on kolmannen osapuolen varmentamat ympäristösertifikaatit sekä tuotteilla ympäristömerkkejä, jotka helpottavat kuluttajaa tekemään kestäviä valintoja. Teemme myös erillisiä ympäristötuotelaskelmia.

Elinkaariarviointi (LCA)

Elinkaariarvioinnilla saamme tietoa tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksista, raaka-aineen hankinnasta aina tuotteen toimittamiseen asiakkaalle. Elinkaariarviointien tietoja käytämme ympäristötuoteselosteissa.

Environmental Product Declaration (EPD®)

Environmental Product Declaration (EPD®) on kolmannen osapuolen varmentama ympäristötuoteseloste, joka perustuu tuotteen elinkaariarvioon (LCA) sekä muihin kansainvälisen ISO 14025 -standardin mukaisiin tietoihin. Lisäksi Metsä Wood on laatinut EPD:n Kerto®-puutuotteelle ja vanerituotteille.

Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen ilmastovaikutuksia

Tuotteen hiilijalanjäljen laskennassa käytämme laskentapohjana tuotteen elinkaarilaskentaa. Huomioimme tuotteen valmistuksessa syntyneiden hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonepäästöjen vaikutuksen ilmaston lämpenemiseen. Hiilijalanjälki ilmoitetaan CO2-ekvivalenttina. 

Paper Profile – paperi- ja kartonkituotteiden ympäristötuoteseloste

Paper Profile on standardoitu Euroopan johtavien paperinvalmistajien kehittämä ympäristötuoteseloste. Se helpottaa asiakasta vertailemaan eri paperi- ja kartonkituotteiden ympäristösuorituskykyä. Paper Profile kertoo tuotteen koostumuksen lisäksi tuotteen valmistuksessa syntyneistä vesi- ja ilmapäästöistä. Metsä Board julkaisee myös tarkempaa tietoa tuotteeseen käytetystä puuraaka-aineesta. Metsä Board on julkaissut kaikkien paperi- ja kartonkituotteiden Paper Profile -selosteet vuodesta 2001 lähtien, ja ne ovat julkisesti ladattavissa Metsä Boardin verkkosivuilta.

Ympäristömerkit kuluttajan apuna

Ympäristömerkit kertovat kuluttajalle tuotteen ympäristövaikutuksista. Osallistumme ympäristömerkkien kriteerien kehittämiseen. Ympäristömerkit, kuten EU Ecolabel ja pohjoismainen ympäristömerkki Joutsenmerkki, osoittavat, että Metsä Tissuen pehmopaperit sekä tiivispaperit ​ovat kestävän kehityksen mukaisesti valmistettuja. SAGA-ruoanlaittopapereille myönnetty Nordic Ecolabel -ympäristömerkki auttaa kuluttajia valitsemaan ympäristömyönteisen ruoanvalmistustavan. Pakkaustuotteille ei ole vielä kehitetty vastaavia yhteisiä ympäristömerkkikriteereitä.