Kestävä kehitys käytännössä

Olemme kestävän biotalouden edelläkävijä

Values guide Metsä Group's operations 
 

Kestävä biotalous mahdollistaa kiertotalouden

Metsä Groupin valmistamien tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu, ja tuotteemme korvaavat fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Puun hankimme pohjoisista metsistä, joiden kestävästä hoidosta, kasvusta ja luontoarvoista huolehdimme. Käytämme raaka-aineet, veden ja energian resurssiviisaasti ja tuotamme sivuvirroista uusiutuvaa energiaa. Tätä on kestävä ja resurssitehokas biotalous, jonka edelläkävijä Metsä Group on.

 

 

Kestävän kehityksen teemat

                                                                

Kestävä kehitys on mukana kaikessa mitä teemme – tuotteista metsään saakka. Kaikki valmistamamme tuotteet ovat turvallisia ja kierrätettäviä. Pääraaka-aineemme on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Käytämme parasta mahdollista teknologiaa tuotannossamme, huolehdimme henkilöstömme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, ja luomme hyvinvointia lähellä ja maailmalla.

Kestävän kehityksen työmme on jaettu neljään pääteemaan, jotka kattavat kaiken toimintamme. Lue lisää teemoista, tavoitteista ja saavutuksistamme näiltä sivuilta ja vastuullisuusraportistamme.

Kestävän kehityksen teemamme ovat:

  • Tuomme metsän luoksesi – Raaka-aineet ja toimitusketju
  • Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja – Tuotteet ja palvelut
  • Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme – Resurssitehokkuus ja ympäristövaikutukset
  • Luomme hyvinvointia – Sidosryhmät ja sosiaaliset vaikutukset

Tuotteet ja palvelut

Kierrätettäviä tuotteita

Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja – kierrätettäviä ​​tuotteita uusiutuvasta raaka-aineesta

        

Tuotteidemme pääraaka-aine on uusiutuva puu, josta valmistamme turvallisia ja kierrätettäviä tuotteita.
Tarjoamme myös kestävän metsänhoidon palveluita ja kehitämme uusia biotuotteita.

Valmistamme pehmo- ja tiivispapereita, ensikuitukartonkeja, sellua ja puutuotteita. Kierrätettävät tuotteemme ovat erinomainen vaihtoehto uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetuille tuotteille.
Tarjoamme puunhankinnan ja kestävän metsänhoidon palveluja ja ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin.
Panostamme tutkimustyöhön ja kehitämme uusia, puupohjaisia biotuotteita.

Lue lisää kestävistä tuotteista ja palveluista Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja -osiosta.

Kestävä metsätalous, uusiutuva raaka-aine ja toimitusketju

Raaka-aineet ja toimitusketju

Kestävästi hoidetuista metsistä

Tuomme metsän luokseksi – puuta pohjoisen
kestävästi hoidetuista metsistä

        

Käyttämämme puu hankitaan Pohjois-Euroopan runsasmetsäisiltä alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Tunnemme aina hankkimamme puun alkuperän. Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä.

Meille on tärkeää edistää vastuullisuutta koko arvoketjussa. Teemme läheistä yhteistyötä sekä tavara- ja palvelutoimittajien että asiakkaidemme kanssa. Yli 1 000 toimittajan verkostomme mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan logistiikan.

Lue lisää metsistä ja toimitusketjusta Tuomme metsän luoksesi -osiosta.

Resurssitehokkuus ja ympäristövaikutukset

Ympäristötehokasta tuotantoa

Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme – enemmän
pohjoise​sta
puusta

                                                                   

Käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä mahdollisimman tehokkaasti ja hyödynnämme puun jokaisen osan sille parhaiten sopivaan tarkoitukseen – tukit sahoille, kuitupuun selluksi ja edelleen jalostettavaksi sekä oksat, latvat ja kuoret bioenergian tuotantoon. Resurssitehokkuus on tapamme toimia.

Metsä Groupilla on tuotantoa seitsemässä Euroopan maassa. 80 % tuotannossamme käytettävästä energiasta on uusiutuvaa. Pyrimme maksimoimaan uusiutuvan energian käyttöä ja olemme vähentäneet merkittävästi päästöjämme ilmaan ja veteen. Sellutehtaamme ovat merkittäviä uusiutuvan energian tuottajia ja myyvät sitä myös lähiyhteisöille kaukolämpönä ja sähkönä verkkoon.

Lue lisää ilmasto- ja ympäristöasioista Metsä Groupissa 
Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme -osiosta.

Sidosryhmät ja sosiaaliset vaikutukset

Paikallinen ja kansainvälinen toimija

Luomme hyvinvointia – olemme paikalli​nen ja kansainvälinen toimija

                                      

Metsä Group työllistää noin 9 500 ihmistä ja luo välillisesti tuhansia työpaikkoja muun muassa hakkuu- ja kuljetusyrittäjille ja kaupan alalle. Tuotteemme kuuluvat miljoonien ihmisten arkeen.

Metsä Group on kansainvälinen yhtiö, jolla on juuret vankasti Suomessa. Edellytämme eettistä toimintatapaa omalta henkilöstöltämme ja toimittajiltamme. Panostamme työturvallisuuteen ja edistämme vastuullista johtamista. Haluamme olla reilu ja avoin naapuri paikallisyhteisöissämme.

Vuonna 2018 toteutimme ihmisoikeuksien vaikutusten arviointiprosessin syventääksemme ymmärtämystämme toimintamme aiheuttamista todellisista ja mahdollisista ihmisoikeusvaikutuksista. Tulosten perusteella olemme jatkaneet toimintamme ja prosessiemme kehittämistä edelleen ehkäistäksemme tehokkaasti toiminnastamme johtuvia haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia.

Lue lisää, miten luomme hyvinvointia.

 

                                        
 ​​

Uutiset ja julkaisut