VERKKOSIVUJEN TIETOSUOJAPERIAATTEET

LUE SEURAAVASTA LISÄTIETOJA METSÄ GROUPIN VERKKOSIVUJEN TIETOSUOJAPERIAATTEISTA

Näillä tietosuojaperiaatteilla suojataan henkilötietojasi käydessäsi Metsäliitto Osuuskunnan tai muiden Metsä Group -konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Metsä Group”) verkkosivuilla.

Metsä Group pitää yksityisyyttäsi tärkeänä. Näissä tietosuojaperiaatteissa on yleistietoa siitä, miten Metsä Group käsittelee henkilötietojasi www.metsagroup.com-sivuilla ja muilla Metsä Groupin verkkosivuilla (jäljempänä yhdessä ”verkkosivut”). Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi aina soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyviä henkilö-tietojen käsittelyperiaatteita noudattaen. Jos et hyväksy näitä verkkosivujen tietosuojaperiaatteita, Metsä Group suosittelee, että et käytä verkkosivujamme tai anna meille henkilötietojasi.

Jos käyt verkkosivuillamme ja käytät niitä, sinun katsotaan hyväksyvän nämä verkkosivujen tietosuojaperiaatteet.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Voit vierailla Metsä Groupin verkkosivuilla paljastamatta henkilöllisyyttäsi, mutta joissakin tapauksissa tarvitsemme tai käyttämämme palveluntarjoajat tarvitsevat henkilötietojasi tilauksesi käsittelyyn, palvelujemme tarjoamiseen tai haluamasi tiedon tai vastauksen antamiseen.

Henkilötiedot ovat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

Jos keräämme henkilötietojasi, pyrimme parhaamme mukaan ilmoittamaan sinulle tietojen keräämisen yhteydessä, mihin tarkoitukseen käytämme tietojasi.

Henkilötietojasi voidaan käyttää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Metsä Groupin verkkosivujen, tuotteiden ja palvelujen ylläpitoon ja kehittämiseen;
 • markkinointiin ja viestintään, kuten markkinatutkimuksiin, suoramarkkinointiin sekä uusista tuotteista ja erikoistarjouksista tiedottamiseen;
 • asiakastyytyväisyyskyselyihin;
 • sinun ja Metsä Groupin välisen sopimuksen täyttämiseen; ja
 • tilastointia ja analytiikkaa varten.

Metsä Group voi käyttää rekrytointitarkoituksiin mitä tahansa henkilötietoja, joita annat työnhakuprosessin yhtey-dessä riippumatta siitä, ilmoitetaanko työpaikasta Metsä Groupin verkkosivuilla tai muualla. Ellet toisin määrää, Metsä Group säilyttää tietosi tulevaisuudessa avautuvia työpaikkoja varten työhakemuksille määriteltyjä  tietojen säilytysperiaatteita noudattaen. Rekrytoinnista saat lisätietoja Metsä Groupin verkkosivujen Ura Metsässä -osiossa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLINEN PERUSTE

Oikeudellinen perusteemme henkilötietojesi keräämiseen ja käsittelyyn liittyy asiakassuhteeseen tai muuhun vastaa-vaan yhteistyösuhteeseen, joka syntyy välillemme, kun käyt verkkosivuillamme, otat meihin yhteyttä tai käytät tai tilaat palvelujamme, tuotteitamme, kampanjoitamme tai muuta sisältöämme verkossa. Käsittelemme tietojasi, jotta voimme tehdä tai toimeenpanna sopimuksen kanssasi. Tietojesi käsittelyperusteena voi olla myös oikeutettu etu, kuten välillemme syntyneen yhteistyösuhteen ylläpito ja kehittäminen sekä tuotteidemme, palvelujemme, verkkosi-vustojemme ja muun sisältömme seuranta ja parantaminen. Tietyissä tilanteissa lainsäädäntö voi edellyttää, että meidän on pyydettävä suostumustasi joidenkin henkilötietojen keräämiseen.

Jos annat meille muiden henkilötietoja, kuten puolisosi tai kollegasi tietoja, oletamme, että olet saanut heiltä siihen luvan.

YKSILÖIMÄTTÖMÄT TIEDOT

Verkkosivuillamme käytetään teknologiaa, jolla kerätään tiettyjä teknisiä tietoja. Toimintaasi Metsä Groupin verkkosivustoilla voidaan seurata. Emme kuitenkaan yritä tarkoituksellisesti tunnistaa sinua, vaan käytämme tietoja perustietojen saamiseen Metsä Groupin verkkosivujen käytöstä esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • palvelun käytön seuranta
 • sivuston eri osien käyttöaste
 • sivuston käyttöaika
 • käyttäjän demografiset tiedot ja maantieteellinen sijainti
 • käytetty tekniikka
 • toimintahäiriöt.

Nämä tiedot auttavat meitä parantamaan jatkuvasti verkkosivujemme toimintaa ja käyttäjäkokemusta.

EVÄSTEET JA VERKKOSIVUJEN ANALYTIIKKA

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivut lähettävät laitteellesi ja joita säilytetään verkkoselaimessasi niin kauan kuin selailet sivustoa. Käytämme evästeitä verkkosivustoillamme. Lue lisää evästeistä ja kuinka voit muuttaa evästeasetuksia.

Verkkosivustoillamme käytetään kolmannen osapuolen analytiikkapalveluja, kuten Google ja/tai Adobe Analytics. Lisätietoja keräämästämme tiedosta ja sen käytöstä on edellä kohdassa ”Yksilöimättömät tiedot”. Emme yritä tarkoituksellisesti tunnistaa sinua tällaisista tiedoista.

Verkkosivuillamme voidaan käyttää yhteisöpalvelujen liitännäisiä, kuten esimerkiksi Facebook- ja LinkedIn-palvelujen ”Tykkää”-painikkeita. Vaikka tällaiset painikkeet ovat verkkosivuillamme, niiden sisältö tulee suoraan kyseisestä yhteisöpalvelusta. Jos olet kirjautuneena yhteisöpalveluun käydessäsi verkkosivuillamme, selaimesi luo suoran yhteyden yhteisöpalvelun palvelimiin. Verkkosivuillamme olevia yhteisöpalvelujen liitännäisiä koskevat kyseisten yhteisöpalvelujen tietosuojaehdot. Emme saa näiltä yhteisöpalveluilta tietoja yksilöitävässä muodossa, ellet ole antanut siihen suostumustasi.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE.

Metsä Group voi siirtää henkilötietojasi valtuuttamilleen kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme näissä verkkosivujen tietosuojaperiaatteissa tai tietosuojaselosteissamme esitettyihin tarkoituksiin. Sopimusvelvoitteidensa mukaisesti nämä kolmannet osapuolet käyttävät henkilötietoja vain sovittujen palvelujen tuottamiseen. Emme jaa tai myy henkilötietojasi Metsä Groupin ulkopuolisille kolmansille osapuolille markkinoin-titarkoituksiin emmekä myöskään anna niitä maksua vastaan tällaisten osapuolten markkinointikäyttöön. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi lainsäädännön niin edellyttäessä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tietojen antaminen veroviranomaisille tai tilintarkastajille.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Metsä Group hallinnoi henkilötietojasi sekä poistaa ja korjaa säännöllisesti tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot, kun  välisemme yhteydenpito on aktiivista. Kun yhteydenpitomme ei ole enää aktiivista, säilytämme henkilötietojasi ennalta määrätyn ajan, joka perustuu rekisterinpitäjänä toimivan Metsä Groupin yhtiön todellisiin tarpeisiin ja oikeudellisiin velvoitteisiin. Henkilötiedot poistetaan vähitellen niiden säilytysperiaatteiden mukaisesti. Saat lisätie-toja henkilötietojen säilytysperiaatteista Metsä Groupin verkkosivuilta löytyvistä tietosuojaselosteista.

SINUN OIKEUTESI

TIETOJEN KÄSITTELYN VASTUSTAMINEN

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvin erityisin perus-tein. Tämä oikeus on kuitenkin voimassa vain siinä laajuudessa kuin käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella tilanteissa, joissa tietojen käsittelylle ei ole muita oikeudellisia perusteita. Jos pyydät meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn, sinun on kuvattava kyseinen henkilökohtainen tilanne, johon pyyntösi perustuu.

Sinulla on myös oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista ja siihen liittyvästä profiloinnista.

KOPIO HENKILÖTIEDOISTA

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme sekä oikeus saada niistä kopio.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN

Joissakin tilanteissa sinulla voi olla oikeus pyytää Metsä Groupia siirtämään kopio henkilötiedoistasi suoraan ulkopuoliselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee vain henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille nimenomai-sella suostumuksellasi tai välisemme sopimuksen toteutukseen.

OIKEUS TIETOJEN KORJAAMISEEN, POISTAMISEEN JA RAJOITTAMISEEN

Jos ilmenee, että henkilötietosi ovat vääriä, virheellisiä, vanhentuneita tai tarpeettomia tai niitä käytetään vastoin näissä verkkosivujen tietosuojaperiaatteissa ja mahdollisissa muissa tietojen käsittelyyn liittyvissä tietosuojailmoituk-sissa esitettyjä tietojen käsittelytarkoituksia, voit pyytää meitä korjaamaan tilanteen. Jos tilanteen korjaaminen ei ole mahdollista, voit pyytää meitä anonymisoimaan ja lopulta poistamaan kyseiset tiedot. Vaihtoehtoisesti voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

TIETOSUOJAN VALVONTAVIRANOMAINEN

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, keskustelemme mielellämme asiasta kanssasi, jotta voimme löytää kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Jos kuitenkin olet sitä mieltä, että emme ole noudattaneet sovelletta-via tietosuojalakeja, etkä pääse kanssamme ratkaisuun, sinulla on aina oikeus tehdä valitus tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

MAAILMALLA

Metsä Group on kansainvälisesti toimiva konserni, jolla on valtioiden rajat ylittäviä liiketoimintayksiköitä, prosesse-ja, johtamisrakenteita ja teknisiä järjestelmiä.

Verkkosivuston tietosuojaperiaatteemme on suunniteltu suojaamaan henkilötietojasi maailmanlaajuisesti.

Voimme jakaa henkilötietojasi Metsä Group -konsernin sisällä ja siirtää niitä maihin, joissa meillä on liiketoimintaa. Henkilötietojen suojan taso ei ole kaikkialla maailmassa yhtä vahva kuin EU:ssa. Metsä Group  käsittelee joka tapauksessa henkilötietojasi kaikkialla näiden verkkosivujen tietosuojaperiaatteiden ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojasi voidaan käsitellä myös EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella mikäli henkilötietoja käsitte-levät tahot ovat sitoutuneet Euroopan komission mallisopimuslausekkeisiin tai muihin kulloinkin voimassa oleviin lainvoimaisiin menetelmiin, joilla varmistetaan asianmukaiset tietosuojajärjestelyt.

LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN

Metsä Groupin verkkosivuilla voi olla linkkejä muille verkkosivuille. Metsä Group ei vastaa muiden verkkosivujen-tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

VERKKOSIVUJEN TIETOSUOJAPERIAATTEIDEN MUUTOKSET

Voimme tehdä muutoksia näihin verkkosivujen tietosuojaperiaatteisiin tai tehdä muutoksia tai estää pääsyn Metsä Groupin verkkosivuille tai niiden sisältöön milloin tahansa. Saat ajantasaista tietoa henkilötietojen käsittelykäytän-nöistämme vierailemalle säännöllisesti Metsä Groupin  tietosuojasivuilla.

REKISTERINPITÄJÄ JA OIKEUKSIEN KÄYTTÖ

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on joko Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Groupin emoyhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka ja pääkonttori ovat osoitteessa Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, tai se Metsä Groupin yritys, jonka verkkosivuilla vierailet. Löydät rekisterinpitäjän nimen ja yhteystiedot verkkosivuiltamme.

Jos sinulla on kysyttävää näistä verkkosivujen tietosuojaperiaatteista tai henkilötietojen käsittelykäytännöistämme, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy[a]metsagroup.com. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja otamme vastaan verkkosivujen tietosuojaperiaatteita koskevaa palautetta.

Voit käyttää oikeuksiasi, kuten oikeuttasi saada tietää mitä henkilötietojasi käsittelemme, täyttämällä tältä sivustolta löytyvän yhteydenottolomakkeen ja toimittamalla sen meille lomakkeesta löytyvää ohjeistusta noudattaen. Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenet ja metsänomistajat voivat tehdä tietopyynnön myös Metsäverkon asiakastiedot-osiossa www.metsaverkko.fi.

Oikeuksien käyttäminen on yleensä maksutonta. Voimme harkintamme mukaan kuitenkin
a) kieltäytyä täyttämästä pyyntöä tai
b) periä kohtuullisen maksun toistuvien samanlaisten pyyntöjen tai ilmeisen perusteettomien tai kohtuuttoman laajojen pyyntöjen täyttämisestä.

Metsä Groupilla on aina oikeus kieltäytyä täyttämästä pyyntöä oikeudellisin perustein. Ilmoitamme, jos emme voi täyttää pyyntöäsi, ja kerromme päätöksemme perusteet.

KATSO MYÖS