Tietosuojalausuma

Lue tämä tietosuojalausuma, jotta tiedät miten Metsä Group suojaa henkilötietojasi käydessäsi Metsä Gropin www-sivustoilla.

Metsä Group pitää yksityisyyttäsi tärkeänä. Näillä tietosuojaperiaatteilla suojataan henkilötietojasi käydessäsi Metsä Groupiin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Metsä Group”) www-sivuilla.

Tässä lausumassa kerrotaan Metsä Groupin www-sivustoilla käytetyt tietojen käsittelykäytännöt. Käytäntöihin sisältyvät kerättävien ja jäljitettävien tietojen laji, tietojen käyttötavat sekä se, kenelle tietoja luovutetaan. Siirtymällä Metsä Groupin sivustolle ja käyttämällä sitä hyväksyt myös nämä henkilötietojen suojaperiaatteet. Jos et hyväksy näitä tietosuojaperiaatteita, lopeta sivuston käyttö.

Henkilökohtaiset tiedot

Henkilötiedolla tarkoitetaan muun muassa seuraavia tietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, edustamasi yhteisön nimi tai muu henkilöä koskeva tieto, jonka olet toimittanut tai joka sinusta on kerätty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Yleensä voit vierailla Metsä Groupin www-sivustolla paljastamatta henkilöllisyyttäsi tai antamatta mitään tietoja itsestäsi. Tietyissä tilanteissa Metsä Group saattaa kuitenkin tarvita sinulta joitakin tietoja. Tällöin voit halutessasi antaa Metsä Groupille henkilö- ja yhteystietosi, kuten nimen ja osoitteen tai sähköpostiosoitteen, joita voidaan tarvita esimerkiksi yhteydenottoon, tilauksen käsittelyyn tai tiedotteiden lähetykseen. Jos hankit Metsä Groupin www-sivustolta esimerkiksi tuotteen, palvelun tai ohjelmiston tai muuten tuotat sisältöä sivustolle, Metsä Group käyttää antamiasi tietoja hankinnan tai pyynnön toteutuksessa. Ellei sovellettava lainsäädäntö siihen velvoita, emme kuitenkaan ilman lupaasi anna näitä tietoja kolmannelle osapuolelle, ellei se ole tarpeen tilauksesi käsittelemiseksi tai pyyntösi täyttämiseksi. Jos annat tietoja jostakusta toisesta henkilöstä, kuten puolisostasi tai työtoveristasi, oletamme, että sinulla on tähän kyseisen henkilön lupa.

Ei yksilöitävät tiedot

Metsä Group voi aika ajoin kerätä anonyymejä tietoja www-sivustojensa käytöstä sivustojen ja Metsä Groupin palveluiden parantamiseksi. Kerättäviä käyttötietoja ovat mm.

  • sivustolle tehtävien käyntien määrä ja kesto;
  • käyttäjän maantieteellinen sijainti;
  • sivuston eri osien käyttöaste;
  • käytetty tekniikka;
  • toimintahäiriöt. 

Tietoja ei tarkastella yksilötasolla (esimerkiksi nimi, osoite, syntymäaika) ilman antamaasi nimenomaista lupaa.

Evästeet (cookies)

Metsä Group voi käyttää evästeitä näillä sivustoilla. Eväste on tiedosto, jonka www-sivusto voi lähettää käyttäjän selaimeen ja josta se voidaan tallentaa käyttäjän järjestelmään anonyyminä tunnisteena. Evästeen avulla tunnistetaan tietokone, mutta ei sen käyttäjää. Mikäli et halua ottaa vastaan evästeitä tai haluat ilmoituksen silloin, kun niitä ollaan siirtämässä koneellesi, voit tehdä web-selaimeesi tällaisen asetuksen, mikäli selaimesi sen mahdollistaa. On hyvä ymmärtää, että mikäli evästeiden käyttöä ei sallita, on mahdollista, että et voi nähdä sivuston tiettyjä osia, jotka voisivat edesauttaa sivuston käyttämistä.

Metsä Groupin keräämiä anonyymejä tietoja käytetään ja analysoidaan vain kokonaistasolla, mikä edistää sivustojen kehittämistä. Lisäksi evästeiden avulla voidaan mahdollistaa se, että kerran palveluumme kirjauduttuasi sinun ei enää tarvitse antaa salasanaasi uusien käyntien yhteydessä. 

Antamasi tietojen oikeellisuus

Tätä sivustoa ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojattujen tietojen julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Metsä Groupille tai kolmansille osapuolille. Toimittaessasi tällaisia tietoja sivuston välityksellä, annat Metsä Groupille sitoumuksetta sekä ilman korvausvelvollisuutta oikeuden käyttää, kehittää, esittää, levittää, julkaista tai siirtää toimittamiasi tietoja kokonaisuudessaan tai osaa niistä ja/tai liittää lähetettyä tietoja johonkin toiseen aineistoon, tuotteeseen tai palveluun.

Antamiesi henkilötietojen käsittely

Metsä Groupin kerätessä anonyymeja käyttötietoja, sen tavoite on mitata sivuston kävijämääriä, sivustolla vietettyä aikaa, eri sivuston osien käyttöä jne. Näillä tiedoilla Metsä Group pyrkii parantamaan sivuston sisältöä ja sen kautta tarjottavia palveluita.

Yksilöitävissä olevia tietoja kerätessä Metsä Group pyrkii parhaansa mukaan ilmoittamaan sinulle, mihin tarkoitukseen tietoa kysytään. Yleensä yksilöitävissä olevia tietoja pyydetään, jotta voimme vastata kysymyksiisi tai pyyntöihisi tai toteuttaaksemme tekemisiäsi tilauksia. Metsä Group voi jakaa tällaista tietoa sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa näissä suojaperiaatteissa mainittuja tarkoituksia varten.

Metsä Group käyttää alihankkijoita tiettyjen tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseksi sinulle. Meillä voi olla tarve jakaa henkilötietojasi näiden alihankkijoiden kanssa, jotta he voisivat tarjota palvelujaan meille. Alihankkijamme eivät saa käyttää tällaisia henkilötietoja mihinkään muihin tarkoituksiin ja edellytämme heidän palveluiltaan luottamuksellisuutta. Metsä Group ei myy tai vaihda henkilötietoja muiden yritysten kanssa markkinointitarkoituksia varten.

Metsä Group julkistaa antamasi tiedot nimenomaisesta pyynnöstäsi tai jos sovellettava lainsäädäntö, hallinnollinen määräys tai tuomioistuimen päätös siihen velvoittaa.

Metsä Group voi ottaa sinuun yhteyttä asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimusten suorittamiseksi.

Toimenpidepyyntö:

Jos hankit Metsä Groupin sivustolta esimerkiksi tuotteen, palvelun tai ohjelmiston tai pyydät yhteydenottoa tai esitteitä, Metsä Group käyttää antamiasi tietoja hankinnan tai pyynnön toteutuksessa. Toteutus saattaa edellyttää tietojen luovutusta esimerkiksi muille siihen osallistuville tahoille, kuten tytäryhtiöille tai alihankkijoille.

Markkinointi:

Metsä Group ja sen valitsemat kolmannet osapuolet voivat käyttää annettuja henkilötietoja markkinointitarkoituksiin. Ennen tietojen käyttöä Metsä Group tarjoaa sinulle kuitenkin tilaisuuden päättää, saako Metsä Group käyttää tietoja tähän tarkoitukseen.

Henkilöstöhallinto:

Metsä Groupin www-sivustolla tai muussa välineessä julkistettua työpaikkaa koskevassa hakemuksessasi tai tiedustelussasi sinä voit antaa Metsä Groupille henkilötietoja, esimerkiksi ansioluettelosi. Metsä Group voi käyttää näitä tietoja kaikissa yksiköissään työhönottopäätöksiä tehdessään tai tiedustelun osoittamassa tarkoituksessa. Metsä Group voi säilyttää tiedot tulevaa käyttöä varten, jos et ole tätä kieltänyt.

Alihankkijat tietojenkäsittelyssä:

Metsä Group käyttää tietyissä tilanteissa alihankkijoita, jotka keräävät, analysoivat ja muuten käsittelevät tietoja Metsä Groupin puolesta. Metsä Groupin käytäntö on, että alihankkijoilta edellytetään sitoutumista Metsä Groupin tietosuojaperiaatteisiin. 

Muuta huomioon otettavaa:

Tietyt Metsä Groupin sivustot saattavat sisältää sivustokohtaisia ilmoituksia niiden ja niissä annettujen tietojen käytöstä.

Tietosuojaa koskevat kysymykset ja tietojen saanti

Henkilötietojesi käsittelijä on se Metsä Groupiin kuuluva yhtiö, kenen www-sivusto on kulloinkin kyseessä (emoyhtiöiden pääkonttori osoitteessa Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo). Käsittelijän tarkemmat tiedot selviävät yleensä myös palvelun/tuotetilauksen ehdoista.  

Jos sinulla on kysyttävää Metsä Groupin tietosuojapolitiikasta, voit käyttää palautelomaketta. Metsä Group ottaa mielellään vastaan kaikki kysymykset ja ehdotukset sivustoamme koskien.  

Samaa palautelomaketta käyttäen voit lähettää myös henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset sekä henkilötietojen tiedoksisaanti- ja korjauspyynnöt.

Kaikkialla maailmassa pätevät käytännöt

Metsä Group on kansainvälinen yritys, jonka yksiköt, liiketoiminta, hallinto ja tekniset järjestelmät on hajautettu useaan maahan.
 
Metsä Groupin tietosuojakäytännöt on suunniteltu siten, että henkilötiedot ovat suojassa kaikkialla maailmassa.

Metsä Group voi luovuttaa henkilötietoja yrityksen sisäiseen käyttöön ja siirtää niitä maihin, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Joissakin maissa lainsäädäntö tarjoaa heikomman suojan henkilötiedoille. Näissäkin maissa Metsä Group käsittelee tietoja tässä lausumassa kuvatulla tavalla.

Linkit muille sivustoille

Metsä Groupin sivustoilla on linkkejä muihin www-sivustoihin. Metsä Group ei ole vastuussa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Muutokset tietosuojaperiaatteisiin

Metsä Group voi milloin tahansa, myös ilman etukäteisilmoitusta, muuttaa näitä henkilötietojen suojaperiaatteita sekä muuttaa tai rajoittaa sivuston käyttöoikeuksia ja myös kokonaan estää pääsyn sivustolle.

katso myös