Metsä Group brand tool

Metsä-brändityökalu

Täältä löydät käytännön työvälineitä ja ohjeita jokapäiväiseen brändin rakentamiseen.

 

Metsä Group hyödyntää maailman parasta uusiutuvaa raaka-ainetta, pohjoista puuta, vastuullisesti ja tehokkaasti. Brändimme perustuu kolmeen kulmakiveen: vastuulliseen tuloksentekoon, vahvaan arvoketjuun ja Metsä-asenteeseen. Jokainen niistä on merkityksellinen, innostava ja aito.

Olemme vastuullisesti kannattavia kaikessa, mitä teemme. Huipputulokset puhuvat puolestaan. Arvoketjumme on ainutlaatuinen, ja puu- ja kuituosaamisemme ansiosta tuotteemme ovat maailman huippuluokkaa. Asenteemme haastaa sekä meidät että kumppanimme pyrkimään jatkuvasti parempiin tuloksiin.

Näin toteutamme periaatettamme ”Make the most of Metsä”.

     

Metsä Group logo 
 

On vain yksi Metsä-brändi. Siinä on johdonmukainen tyyli ja tuntuma, jotka rakentavat ja vahvistavat brändin kokonaistunnettuutta ja heijastavat edelläkävijän asemaamme sekä moderneja ja innovatiivisia ominaisuuksiamme. Metsä-logo toimii brändin pääsymbolina. Brändihierarkiamme on yksinkertainen, looginen ja helposti ymmärrettävä.

Lue enemmän Metsä-logosta ”Peruselementit” -sivulta.

Metsä Group style 
 

Metsän tyyli on pitää viesti selkeänä ja ymmärrettävänä. Kaikki Metsä-brändin elementit – valokuvista ja kyltityksistä puhtaasti graafisiin sovelluksiin ja kuvituksiin – esitetään aidosti ja tehokkaasti.

Sävymme on aina aito ja ytimekäs. Olemme mutkattomia ja rehellisiä, ja vältämme liian teknisten termien käyttöä. Kirjoitamme ja puhumme kuin ihminen ihmiselle.

 

Brändin kulmakivet

Vastuullinen tuloksenteko

Huipputulokset puhuvat puolestaan

Hyvinvointi syntyy vastuullisesta toiminnasta. Kun teemme taloudellisesti kestäviä päätöksiä, hyvinvointi heijastuu ympäristöön ja ihmisiin. Vastuullisuus ulottuu pohjoisen hyvin hoidetuista metsistä teknologiaan, ympäristöön, talouteen, metsänomistajiin ja jokaiseen meistä.

Käytämme parhaita teknologioita, joilla minimoimme vaikutukset ympäristöön, ja asetamme tuotantolaitoksillemme aina standardeja tiukemmat päästörajat.

Tiedämme että tulevaisuus on metsässä. Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia kasvaa kannattavasti, tuottaa parempaa tulosta omistajillemme ja asiakkaillemme – ja luoda innovaatioiden kautta tulevaisuuden kasvua.​


Vastuullinen tuloksenteko

Kasvua uuden sukupolven biotuotetehtaasta

Äänekosken biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa ja maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. Tehtaamme käyttämä puuraaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti.

Lue lisää

Investoinneista kasvuloikka erikoistuotteisiin

​Metsä Woodin 100 miljoonan euron investointiohjelma kohdistuu Kerto LVL:n ja vanerin tuotantoon Suomessa ja Virossa. Nyt tehtävät investoinnit ovat kokoluokaltaan suurimmat Metsä Woodin historiassa ja merkittävä kasvuloikka erikoistuotteisiin.

Lue lisää

Vesi kiertää tehtailla jopa 15 kertaa

​Vettä hyödynnetään tehtaillamme mahdollisimman tehokkaasti – käytön sijaan puhumme kierrättämisestä. Veden kierrättäminen pienentää jätevesien määrää ja säästää energiaa, mikä taas vaikuttaa positiivisesti ilmastoon.

Lue lisää

Maailman parasta kartonkia Husumista

​Metsä Board tunnetaan korkealaatuisista, keveistä taivekartongeista, joita käytetään pakkaamiseen ympäri maailman. Husumin uuden taivekartongin tuotantolinjan ansiosta vastaamme entistä paremmin tarjoilupakkaamisen kysyntään ja vaatimuksiin.

Lue lisää

Vahva arvoketju

Puu- ja kuituosaamisemme ansiosta tuotteemme ovat maailman huippuluokkaa

Muodostamme ainutlaatuisen arvoketjun metsästä lopputuotteisiin. Tunnemme pohjoisen puun ja sen alkuperän läpikotaisin ja tiedämme, miten siitä tehdään maailmanluokan puu- ja biotuotteita, kartonkeja ja pehmopapereita parasta teknologiaa hyödyntäen. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti siten, että tuotteemme ovat huippuluokkaa myös tulevaisuudessa.

Metsä tuottaa tulosta, kun hyödynnämme puun parhaalla mahdollisella tavalla koko arvoketjun matkalta.


Vahva arvoketju

Tekopökkelöt lisäävät monimuotoisuutta

Harvennus- ja uudistushakkuissamme tehdään kaksi tekopökkelöä joka hehtaarille. Tekopökkelöt tarjoavat lahotessaan elinympäristön lukuisille kolopesijöille, laajalle hyönteis- ja kääpäkirjolle sekä jäkälille.

Lue lisää

Sivuvirroista syntyy bioenergiaa ja raaka-ainetta

​Sellutehtaamme ovat 150-prosenttisesti omavaraisia sähköenergian suhteen ja Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Bioenergiaa riittää oman tuotannon lisäksi sähkönä verkkoon ja kaukolämpönä lähiyhteisöille.

Lue lisää

Hyvinvointia tulevaisuuden puusukupolville

​Kestävä metsänkäyttö luo työtä ja toimentuloa tulevaisuuteen. Suomen metsien puumäärä kasvaa joka vuosi: jokaista kaadettua puuta kohti istutamme neljä tainta.

Lue lisää

Kerto kiinnostaa Australiassa

​Metsä Woodin markkinat laajenevat yli Euroopan: Kerton suurin asiakas tulee nyt Australiasta. Luotettavuus, laatu ja aktiivinen tuotekehitys ovat kilpailukykymme salaisuuksia uusilla markkinoilla.

Lue lisää

Metsä-asenne

Haastamme itseämme ja toisiamme jatkuvasti

Keskitymme vahvuuksiimme ja teemme sitä, minkä parhaiten osaamme. Uudistumme ja luomme ratkaisuja tulevaisuuteen: parempia puutuotteita, kevyempiä kartonkeja, uusia biotuotteita – tai kokonaisen digimetsän.

Jaamme yhdessä vastuun menestyksestämme, ja jokaisen idea on arvokas matkalla metsistä huipputuotteisiin.

Olemme itseohjautuvia, jaamme avoimesti parhaita toimintatapoja ja etsimme aktiivisesti uusia ratkaisuja, jotka kehittävät työtapojamme, tuotteitamme ja tehokkuuttamme. Ennen kaikkea luomme uusia ratkaisuja asiakkaillemme.

Haastamalla jatkuvasti itseämme ja kumppaneitamme olemme aina askeleen edellä – ja rakennamme yhdessä tulevaisuuden Metsää.​


Metsä-asenne

Töitä uuden ajan metsäasiantuntijoille

Metsä Inside Out -videosarja esittelee työ- ja uramahdollisuuksia Metsässä – meillä saa innostua, olla ylpeä omasta työstään ja kehittää osaamistaan!

Lue lisää

Millaisia ovat tulevaisuuden tehtaat?

​Metsä Fibressä käyttöön otettu Tulevaisuuden tehtaat -malli on hieno esimerkki uudenlaisesta organisoitumisesta ja johtamisesta. Asiakkaillemme tämä näkyy luotettavana kumppanuutena: yhä laadukkaampina palvelukokonaisuuksina, uusina innovaatioina ja vastuullisena toimintana.

Lue lisää

Kesä Metsässä – kokemuksia metsäteollisuuden eturivistä

​Kesätyö Metsässä tarjoaa huikeita mahdollisuuksia saada kokemusta oman alan töistä ja hahmottaa opintopolkua, jos opiskelujen suunta vielä askarruttaa. Tarjoamme nuorille tekijöille mahdollisuuksia työssä oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Lue lisää

Tulevaisuus on virtuaalimetsässä

​Jo yli 30 prosenttia puukaupoista ja lähes 40 prosenttia metsäpalvelumyynnistä tehdään sähköisesti Metsäverkossamme. Teknologian kehittyessä virtuaalimetsässä voidaan simuloida yksittäisten kuvioiden näkymiä esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päähän ja näyttää, mitä toimenpiteitä kannattaisi tehdä.

Lue lisää