Koko runko hyödynnetään – eikä mikään mene hukkaan Koko runko hyödynnetään – eikä mikään mene hukkaan

Koko puu hyödynnetään – eikä mitään mene hukkaan


Metsä Group hyödyntää vastuullisesti kasvatetun, pohjoisen puuraaka-aineen sataprosenttisesti: noin 60% puusta on tukkia, josta tehdään puutuotteita muun muassa rakentamiseen. Noin 25 % puusta on kuitupuuta, josta valmistetaan sellua ja muita biotuotteita. Loput 15 % puusta on kuorta ja oksia, joista tuotetaan uusiutuvaa energiaa.

”Tavoite on, että tunnemme puun komponentit niin hyvin, että voimme hyödyntää puun ja kaikki tuotannossa syntyvät sivuvirrat sataprosenttisesti mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteisiin. Näin arvokkaasta raaka-aineesta saadaan maksimaalinen lisäarvo irti”, kertoo Metsä Fibren liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen.

Puun sataprosenttinen käyttö lähtee jo metsästä
Puun sataprosenttinen käyttö lähtee jo metsästä

Tarkka ja tehokas metsäkatkonta on puun sataprosenttisen käytön lähtökohta”, sanoo Metsä Fibren sahaliiketoiminnan tuotantojohtaja Harri Haapaniemi.

Puut katkotaan metsässä tarkasti sahoilta tulleiden ohjeiden mukaan ja osat jaetaan kolmeen pinoon: yhteen pinoon tulevat tukit, jotka lähtevät sahoille sekä vaneri- ja Kerto® LVL - tehtaille. Toiseen pinoon ladotaan puun ohuemmat rungot eli kuitupuut. Kolmanteen pinoon kasataan oksat.

”Tämä on selkeä jaottelu, jolla voidaan varmistaa rungon sataprosenttinen käyttö ja paras mahdollinen jalostusarvo jo metsässä”, sanoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Tukkien mittaus on taitolaji
Tukkien mittaus on taitolaji

​Metsä Fibren Vilppulan saha on yksi maailman moderneimmista sahoista. Sahan huipputeknologia mahdollistaa tehokkaan ja joustavan tuotannon.

Sahalla jokainen tukki mitataan, optimoidaan ja sahataan tuotteiksi tarkkaan. Vilppulan sahan 3D-mittarit mittaavat tukin strategiset ulkomitat sekä muodon, ja optimoivat röntgenit katsovat puun sisään. Ne kertovat, mitä tuotteita tukista kannattaa tehdä ja missä suunnassa se kannattaa sahata, että arvokkaasta materiaalista saadaan kaikki irti.

”Vilppulan yksi valtti on optimoiva sahalinja, jossa sahaus voidaan räätälöidä jokaiselle tukille erikseen”, Harri Haapaniemi kertoo. Optimoivalla sahalinjalla jokainen puu kuvataan sahauksen aikana useita kertoja ja tukki muuntuu nopeasti yksilöllisesti sahatuiksi sahatavarakappaleiksi.

”Fiksu sahalinja optimoi toimintaansa kokoajan. Se tarkistaa, syntyykö tuote niin kuin pitää vai kannattaako sahausta räätälöidä uudelleen, ettei raaka-ainetta mene hukkaan”, Haapaniemi jatkaa.

Sahalla koko puun runko hyödynnetään
Vilppulan sahan portille saapuu tavallisen työpäivän aikana 100 rekkakuormallista tukkeja, joista sahataan 45 rekallista sahatavaraa. Tämän lisäksi sahalta saadaan 25 kuormallista haketta sellunkeittoon, 14 rekallista sahanpurua samalla tontilla sijaitsevalle pellettitehtaalle sekä 11 rekallista kuorta, joista tuotetaan sahan omassa biovoimalaitoksessa uusiutuvaa energiaa.

”Jokainen tuotannon sivuvirta hyödynnetään sahoilla niin tarkasti, ettei pieninkään puru valu hukkaan”, toteaa Harri Haapaniemi.

Biotuotetehdas hyödyntää sivuvirrat tehokkaasti
Biotuotetehdas hyödyntää sivuvirrat tehokkaasti

Metsä Groupin selluprosesseissa arvokas puuraaka-aine ja kaikki tuotannon sivuvirrat hyödynnetään biotuotteina ja uusiutuvana energiana lähes sataprosenttisesti.

Biotuotetehtaan ytimenä toimii energiatehokas sellutehdas, joka tuottaa päätuotteinaan korkealaatuista sellua. ”Noin puolet tehtaalle tulevasta puusta päätyy selluksi, puolet sivuvirtoihin – ja näitä jakeita teollisuus on oppinut vuosikymmenten aikana hyödyntämään tehokkaasti”, Niklas von Weymarn kertoo.

Uusien biotuotteiden valmistus on keskeinen osa biotuotetehtaan toimintaa. Selluntuotannossa syntyy erilaisia oheistuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä sekä eri muodoissa olevaa uusiutuvaa energiaa.

Tulevaisuuden biotuotetehtaista ei synny grammaakaan jätettä
Tavoite on, että biotuotetehtaista ei synny grammaakaan jätettä, vaan kaikki materiaali hyödynnetään aina siellä, missä siitä on eniten hyötyä. Äänekosken uudella biotuotetehtaalla ollaan jo hyvin lähellä tätä tavoitetta.

Uusiutuvaa energiaa metsästä
Uusiutuvaa energiaa metsästä

Metsä Group tuottaa uusiutuvaa energiaa biotuotetehtaiden sivuvirroista, sahoilta tulevasta kuoresta ja purusta sekä metsästä saatavasta hakkuutähteestä, kuten puun oksista ja latvuksista. Näistä tuotetaan biotuotetehtaissa muun muassa sähköä ja lämpöä.

”Nyrkkisääntö on, että arvokas puuraaka-aine käytetään aina siellä, missä siitä on eniten hyötyä. Kaikki puun osat ja selluntuotannon sivuvirrat pyritään käyttämään ensisijaisesti tuotteiden raaka-aineita. Ne tuotannon tähteet, jotka eivät sovellu materiaalien tuotantoon, hyödynnetään uusiutuvana energiana”, kertoo Metsä Groupin energiajohtaja Ilkka Latvala.

Uusiutuvaa energiaa puuperäisistä lietteistä
Äänekosken biotuotetehdas on malliesimerkki vastuullisesta tehdasintegraatista, joka pystyy hyödyntämään ja kierrättämään materiaalivirtansa lähes sataprosenttisesti. Yksi esimerkki sen sivuvirtojen maksimaalisesta hyödyntämisestä on sellun valmistusprosessissa syntyvien lietteiden uudelleen käyttö energiana.

”Aiemmin lietteet hävitettiin, mutta nyt ne johdetaan putkia pitkin tehtaallemme ja me valmistamme niistä biokaasua ja biopellettejä. Näin toisen jäte voi olla toisen arvokas raaka-aine – ja me hyödynnämme sen sataprosenttisesti”, kertoo Äänekosken teollisessa ekosysteemissä toimivan EcoEnergy SF Oy:n toimitusjohtaja Tero Mäki.