Ekosysteemi Ekosysteemi

Biotalouteen keskittyneiden yritysten ekosysteemi


Metsä Groupin ja bioalan yritysten yhdessä rakentamat teolliset ekosysteemit hyödyntävät pohjoisen puuraaka-aineen sataprosenttisesti ja tuottavat siitä korkealaatuisen sellun lisäksi muun muassa sellusta jatkojalostettuja biokomposiitteja.

Biotalous on ratkaisu

Nykyisten biotuotteiden lisäksi Metsä Group kehittää uusia biotuotteita erityisesti juuri perustetun innovaatioyhtiö Metsä Springin johdolla. ”On tärkeää, että Suomessa kehitetään uusia biotuotteita ja metsäteollisuuden tuoteportfoliota laajennetaan. Metsä Spring vie metsään perustuvan bio- ja kiertotalouden täysin uudelle tasolle ja jalostaa aktiivisesti uusia liiketoimintakonsepteja yhteistyössä eri alojen osaajien kanssa”, sanoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Nämä yhteistyön tuloksena syntyvät tulevaisuuden biotuotteet ovat vahva osoitus metsäteollisuuden kyvystä uusiutua ja tarjota vastuullisia vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan korvata fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.

Biotalous jalostaa uusiutuvia luonnonvaroja ekologisiksi tuotteiksi

Metsä Groupin teolliset ekosysteemit tuovat runsaasti synergiaetuja bioalan yrittäjille.

"Prosessiemme välillä on napanuora, jota pitkin saamme raaka-ainetta käyttöömme aina juuri oikeaan aikaan oikean määrän – ja vielä halvimmalla ja ympäristöä vähiten kuormittavalla tavalla."

TERO MÄKI|ECO ENERGY

Ekosysteemi

Symbioosi tuo merkittäviä etuja ja mahdollisuuksia

Metsä Groupin teolliset ekosysteemit synnyttävät uutta, toimialat ylittävää liiketoimintaa. Lisäksi ne tarjoavat pienille ja keskisuurille bioalan osaajille ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää ja valmistaa innovatiivisia biotuotteita maailmanluokan teollisuuslaitoksen rinnalla.

Yksi esimerkki Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan ekosysteemiin kuuluvista yhteistyökumppaneista on Eco Energy SF, joka tuottaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamon lietteistä. Aiemmin selluntuotannosta syntyneet lietteet olivat jätettä, jotka hävitettiin polttamalla. Nyt ne johdetaan putkia pitkin EcoEnergyn tuotantolaitokselle ja niistä tuotetaan biokaasua ja biopellettejä ensimmäisenä maailmassa.

EcoEnergy SF:n toimitusjohtaja Tero Mäen mukaan symbioosi ison biotuotetehtaan kanssa on yritykselle valtava logistinen etu. ”Prosessiemme välillä on napanuora, jota pitkin saamme raaka-ainetta käyttöömme aina juuri oikeaan aikaan oikean määrän – ja vielä halvimmalla ja ympäristöä vähiten kuormittavalla tavalla. Lisäksi voimme hyödyntää biotuotetehtaan tuottamaa uusiutuvaa energiaa ja vettä ilman isoja investointeja. Tämä tekee toimintamme kilpailukykyiseksi, sillä ilman näitä hyödykkeitä taloudellinen toimintamallimme olisi täysin toisenlainen”, Tero Mäki kertoo.

”Äänekoskella asiat toimivat ja keskustelut käydään hyvässä hengessä samalta tasolta – tehtaiden kahden tai kolmen dekadin kokoeroista huolimatta. Sille annan suuren arvon”, toteaa Tero Mäki.

      
Biotalous on ratkaisu

Logistisesti helpompaa ja ekologisesti fiksumpaa

Aqvacompin taustalla olevan Elastopolin Oy:n toimitusjohtaja Markku Nikkilä on samoilla linjoilla. ”Selluntuotannon ympärille rakentuneet teolliset ekosysteemit tuovat runsaasti mahdollisuuksia ja synergiaetuja bioalan yrittäjille”, sanoo Markku Nikkilä.

      

”Biotuotetehtaan kyljessä biokomposiitin valmistaminen on logistisesti helpompaa ja ekologisesti fiksumpaa.”

MARKKU NIKKILÄ|ELASTOPOLI OY

Aqvacomp valmistaa Rauman biotuotetehtaan tontilla biokomposiittia yhdistämällä muovia ja lujitteena käytettävää sellua. Markku Nikkilän mukaan biotuotetehtaan kyljessä biokomposiitin valmistaminen on logistisesti helpompaa ja ekologisesti fiksumpaa.

”Suora yhteys tehtaiden välillä vaikuttaa myös lopputuotteemme laatuun ja energian kulutukseen, sillä biokomposiitissamme käytettävä sellukuitu voidaan sekoittaa muoviin märkänä, jolloin energiaa säästyy ja tuotteesta saadaan tasalaatuista”, Nikkilä summaa.

 

Älykäs puukuitu

Älykäs puukuitu on tulevaisuuden raaka-aine.

Lisätietoja:
Niklas von Weymarn
Toimitusjohtaja, Metsä Spring Oy
Puh. 040 547 6977

Vieraile Metsä Springin sivuilla