Ekosysteemi Ekosysteemi

Biotalouteen keskittyneiden yritysten ekosysteemi


Metsä Groupin ja bioalan yritysten yhdessä rakentamat teolliset ekosysteemit hyödyntävät pohjoisen puuraaka-aineen sataprosenttisesti ja tuottavat siitä korkealaatuisen sellun lisäksi muun muassa sellusta jatkojalostettuja biokomposiitteja.

Biotalous on ratkaisu

Nykyisten biotuotteiden lisäksi Metsä Group kehittää uusia biotuotteita erityisesti innovaatioyhtiö Metsä Springin johdolla. ”On tärkeää, että Suomessa kehitetään uusia biotuotteita ja metsäteollisuuden tuoteportfoliota laajennetaan. Metsä Spring vie metsään perustuvan bio- ja kiertotalouden täysin uudelle tasolle ja jalostaa aktiivisesti uusia liiketoimintakonsepteja yhteistyössä eri alojen osaajien kanssa”, sanoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Nämä yhteistyön tuloksena syntyvät tulevaisuuden biotuotteet ovat vahva osoitus metsäteollisuuden kyvystä uusiutua ja tarjota vastuullisia vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan korvata fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.

Biotalous jalostaa uusiutuvia luonnonvaroja ekologisiksi tuotteiksi

Metsä Groupin teolliset ekosysteemit tuovat runsaasti synergiaetuja bioalan yrittäjille.

Ekosysteemi

Symbioosi tuo merkittäviä etuja ja mahdollisuuksia

Metsä Groupin teolliset ekosysteemit synnyttävät uutta, toimialat ylittävää liiketoimintaa. Lisäksi ne tarjoavat pienille ja keskisuurille bioalan osaajille ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää ja valmistaa innovatiivisia biotuotteita maailmanluokan teollisuuslaitoksen rinnalla.

Yksi esimerkki innovaatioyhtiö Metsä Springin investoinneista on Äänekosken biotuotetehtaan alueelle rakennettava koelaitos, jossa valmistetaan puupohjaista 3D-kuitutuotetta. Sillä voidaan korvata esimerkiksi fossiilisista raaka-aineista valmistettuja ruokapakkauksia. Tuotetta valmistetaan suoraan märästä puukuitumassasta ilman välivaiheita. Koelaitos on Metsä Springin ja Valmetin yhteinen investointi.

Äänekosken biotuotetehtaan yhteydessä toimii myös Metsä Springin ja japanilaisen Itochun yhteisyrityksen koetehdas, joka valmistaa biotuotetehtaan sellusta puupohjaista tekstiilikuitua. Tekstiilikuidun valmistus perustuu suoraliuotusmenetelmään, joka hyödyntää uutta sellua liuottavaa yhdistettä ja on nykyistä tekstiilikuidun valmistusmenetelmiä ympäristöystävällisempi.

Äänekosken tehdasalueella sijaitsee myös Metsä Fibren biokaasulaitos, joka tuottaa tehtaan sivuvirroista energiaa innovatiivisella prosessilla. Biokaasulaitos valmistaa ensimmäisenä maailmassa biopellettejä ja tulevaisuudessa myös biokaasua selluntuotannossa syntyvistä puupohjaisista lietteistä. Biopelletit voivat korvata fossiilisten raaka-aineiden käyttöä lämpö- ja voimalaitoksissa. Biokaasua voidaan puolestaan jalostaa ajoneuvojen polttoaineeksi.           

Biotalous on ratkaisu

Logistisesti helpompaa ja ekologisesti fiksumpaa

Aqvacompin taustalla olevan Elastopolin Oy:n toimitusjohtaja Markku Nikkilä on samoilla linjoilla. ”Selluntuotannon ympärille rakentuneet teolliset ekosysteemit tuovat runsaasti mahdollisuuksia ja synergiaetuja bioalan yrittäjille”, sanoo Markku Nikkilä.

      

”Biotuotetehtaan kyljessä biokomposiitin valmistaminen on logistisesti helpompaa ja ekologisesti fiksumpaa.”

MARKKU NIKKILÄ|ELASTOPOLI OY

Aqvacomp valmistaa Rauman biotuotetehtaan tontilla biokomposiittia yhdistämällä muovia ja lujitteena käytettävää sellua. Markku Nikkilän mukaan biotuotetehtaan kyljessä biokomposiitin valmistaminen on logistisesti helpompaa ja ekologisesti fiksumpaa.

”Suora yhteys tehtaiden välillä vaikuttaa myös lopputuotteemme laatuun ja energian kulutukseen, sillä biokomposiitissamme käytettävä sellukuitu voidaan sekoittaa muoviin märkänä, jolloin energiaa säästyy ja tuotteesta saadaan tasalaatuista”, Nikkilä summaa.

 

Älykäs puukuitu

Älykäs puukuitu on tulevaisuuden raaka-aine.

Lisätietoja:
Niklas von Weymarn
Toimitusjohtaja, Metsä Spring Oy
Puh. 040 547 6977

Vieraile Metsä Springin sivuilla