Luotettava metsätila-arvio omalta metsäasiantuntijalta

Metsätila-arvio on luotettava dokumentti, joka kertoo metsäsi taloudellisen arvon. Tila-arvio on tarpeen esimerkiksi sukupolvenvaihdosta tehtäessä, perukirjaa laadittaessa tai metsätilaa myytäessä.

Metsätila-arviota varten metsäasiantuntijamme arvioi metsätilan puuston määrän ja laadun sekä muut tilan arvoon vaikuttavat tekijät maastossa. Puuston määrän ja laadun lisäksi tilan arvoon vaikuttavat odotettavissa olevat tulot, maapohjien ravinteisuus, tilan sijainti ja saavutettavuus sekä metsänhoidollinen tila. Ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma nopeuttaa tila-arvion laadintaa merkittävästi. 

Metsäasiantuntijamme laatii tietojen pohjalta selkeän yhteenvedon, josta selviää metsätilan nykyarvo. Hän luovuttaa metsätila-arvion ja käy tarvittaessa sen sisällön läpi yhdessä sinun kanssasi. Sinä saa metsätilallesi ammattitaidolla laaditun tila-arvion, joka auttaa tekemään metsääsi koskevia päätöksiä. 

Metsätila-arvion voit tilata omalta, paikalliselta metsäasiantuntijaltasi, joka tuntee parhaiten tilasi arvoon vaikuttavat tekijät. Saat laadukkaan tila-arvion, jonka tietoihin voit luottaa. Teemme metsätila-arvioita ympäri vuoden sääolosuhteiden salliessa. Metsätila-arvion toimitusaika on 1–2 kuukautta.