Saat meiltä maastotarkastetun, yksilöllisen metsäsuunnitelman

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan käsikirja, jonka avulla pysyt ajan tasalla metsäsi tilasta. Metsäsuunnitelma laaditaan seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi. Se sisältää mm. kuviokohtaiset ehdotukset metsänhoitotöistä ja hakkuista helpottaen näin niiden suunnittelua ja toteutusta sekä niistä koituvien tulojen ja menojen arviointia.

Metsäsuunnitelma kannattaa hankkia erityisesti silloin, jos tilalla ei ole suunnitelmaa tai edellisen suunnitelman tekemisestä on kulunut aikaa noin kymmenen vuotta.  Tilan myyntiä tai sukupolvenvaihdosta harkitseville suunnitelman laatiminen antaa tarkemman kuvan omaisuuden arvosta.

Suunnitelmassa tilan metsät jaetaan puuston kehitysvaiheen, kasvupaikan sekä tulevien hoito- ja hakkuutarpeiden mukaan tarkoituksenmukaisiin kuvioihin. Kuviointityössä hyödynnämme mm. ilmakuvia ja laserkeilausaineistoon perustuvia puuston pituusmalleja.

Tilaa metsäsuunnitelma omalta metsäasiantuntijaltasi

Metsä Groupilta tilattu metsäsuunnitelma on aina mitattu maastossa, eli metsäsuunnitelman laatija kiertää läpi metsätilan jokaisen kuvion. Maastotarkastettu suunnitelma on tarkka ja luotettava, ja siinä voidaan ottaa yksilöllisesti huomioon metsänomistajan tavoitteet sekä metsätilan erityispiirteet. Tiedossa olevat erityisen tärkeät luontokohteet sekä suunnittelun yhteydessä havaitut kohteet näytetään metsäsuunnitelmassasi.

Tilattu metsäsuunnitelma toimitetaan ladattuna sähköiseen Metsäverkko-palveluumme, jonka lisäksi saatavilla on lisämaksusta myös perinteinen paperiversio kansiossa. Lisäksi voit ottaa käyttöön maksuttoman mobiilisovelluksen jonka löydät yleisimmistä sovelluskaupoista. Metsäverkossa suunnitelmasi pysyy ajan tasalla, sillä teemme kasvunlaskennan vuosittain ja voit itse myös päivittää suunnitelman kuviotietoja. Jos metsänhoitotyö tai hakkuu on meidän tekemämme, päivitämme sen Metsäverkkoon automaattisesti.

Metsäsuunnitelman voit tilata omalta metsäasiantuntijaltasi tai Metsäverkosta. Suunnitelmaa tilattaessa metsäsiantuntijamme kartoittaa, mitä tavoitteita ja toiveita sinulla on metsäsi suhteen. Kun metsäsuunnitelma on valmis, metsäsiantuntijamme luovuttaa sen sinulle ja käy kanssasi läpi suunnitelman tiedot sekä ajankohtaiset metsänhoito- ja hakkuutarpeet. Laskutamme metsäsuunnitelman vasta valmiin suunnitelman luovutuksen jälkeen.