Menekinedistämismaksulla rahoitetaan metsäelinkeinoa edistävää toimintaa

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, puunostajien ja muun metsäalan yhteinen yleishyödyllinen apurahasäätiö sekä tärkeä suomalaisen puun ja metsätalouden puolestapuhuja. Metsäsäätiön tavoitteena on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen.

Säätiön rahoitus kerätään vapaaehtoisilla menekinedistämismaksuilla, jotka kerätään puukaupan yhteydessä. Metsäomistajana sinäkin voit puukauppaa tehdessäsi osallistua Metsäsäätiön toiminnan tukemiseen maksamalla menekinedistämismaksun. Valinta tehdään puukauppasopimuksella. Jos maksat menekinedistämismaksun, sitoudumme myös me maksamaan saman summan Metsäsäätiölle. Silloin säätiö saa siis summan kaksinkertaisena.

Menekinedistämismaksua maksetaan pystykaupoissa 0,2 % ja hankintakaupoissa 0,1 % puukaupan arvosta, kuitenkin vähintään 8 euroa. Metsä Group perii menekinedistämismaksun puun myyjältä puukaupan viimeisellä mittaustodistuksella ja tilittää maksut Suomen Metsäsäätiölle. Menekinedistämismaksun voi vähentää puun myyntituloverotuksessa, jolloin se merkitään kirjanpidossa muuksi menoksi.

Metsäsäätiö jakaa vuosittain apurahoja noin 1,5 miljoona euroa. Summalla tuetaan metsäalaa tukevan tutkimuksen, lasten ja nuorten hankkeiden sekä erilaisien viestintähankkeiden toteutumista. Lisäksi menekinedistämismaksuista kertyvillä varoilla katetaan Metsäsäätiön toiminnan mahdollistavia kuluja.

Metsäsäätiöllä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa (RA/2023/1002).

Lisätietoa Metsäsäätiön toiminnasta voit lukea Metsäsäätiön verkkosivuilta tai sosiaalisesta mediasta:
X 
Facebook
Instagram