Metsä Group betalar en betydande tilläggsbonus för Metsä Group Plus-virkesaffärer, vilka betonar mångfald

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group betalar upp till 300 €/ha tilläggsbonus till sina nuvarande och nya ägarmedlemmar som gör en virkesaffär enligt Metsä Group Plus-skötselmodellen under tiden 1.230.4.2024.

”Det är Metsä Groups och dess moderbolag Metsäliitto Osuuskuntas medlemmars gemensamma fördel att mångfalden i de finländska skogarna ökar, varvid de bevarar sin livskraft och hälsa också i framtiden. Metsä Group Plus-skötselmodellen sammanbinder sådana praktiska åtgärder som leder till att vi kan uppnå dessa mål”, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

Metsä Group betalar 100 €/ha bonus för gallringar och 300 €/ha för slutavverkningar utöver den normala virkeshandelsbonusen, då affären görs under tiden 1.2–30.4.2024 enligt Metsä Group Plus-skötselmodellen. Bonusen erbjuds både nuvarande och nya ägarmedlemmar som ansluter sig som medlem i Metsä Group och gör en Metsä Group Plus-virkesaffär under tiden 1.2–30.4.2024.

Metsä Groups avtalskunder får dessutom en obegränsad prisgaranti för massaved och stamprissatt virke för virkesaffärer som görs under kampanjen. Avtalskunder får också retroaktiva förmåner.

”Metsäliitto Osuuskunta fyller 90 år i år. Vi är ett finländskt skogsbolag som ägs av skogsägare och vi investerar och utvecklar vår produktion långsiktigt uttryckligen i Finland. Våra fabriker förädlar våra ägarmedlemmars virke till produkter som människor runt om i världen använder varje dag i sin vardag. Våra ägarmedlemmar har alltid förtur i virkeshandeln och de har tillgång till omfattande förmåner samtidigt som de skapar hållbar tillväxt i Finland också framledes. Under 2023 betalade vi ut rekordhöga 101 miljoner euro i vinstutdelning för året 2022 och utöver det cirka 24 miljoner euro i virkeshandelsbonus och prisgarantier”, säger Jumppanen.

Läs mera om kampanjen och dess villkor: metsagroup.com/gottfranmetsa

Tilläggsuppgifter
Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, +358 50 384 4808
Juho Rantala, direktör för virkeshandel och skogstjänster, Metsä Group +358 40 143 6347
Juha Laine, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Metsä Group, +358 50 346 0350


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. 

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering

Följ Metsä palvelee på X | Facebook