Metsä Group maksaa monimuotoisuutta korostavista Metsä Group Plus-puukaupoista merkittävän lisäbonuksen

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Group maksaa nykyisille ja uusille omistajajäsenilleen Metsä Group Plus -hoitomallin mukaisista puukaupoista jopa 300 €/ha lisäbonuksen 1.2.30.4.2024.

”On Metsä Groupin ja sen emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenten yhteinen etu, että suomalaisten metsien monimuotoisuus saadaan lisääntymään, jolloin ne ovat jatkossakin elinvoimaisia ja terveitä. Metsä Group Plus -hoitomalliin on koottu niitä käytännön toimia, joilla näihin tavoitteisiin päästään”, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen sanoo.

Metsä Group maksaa kaikille 1.2.–30.4.2024 tehdyille Metsä Group Plus -hoitomallin mukaisille harvennushakkuille bonusta 100 €/hehtaari ja uudistushakkuille bonusta 300€/hehtaari normaalin puukauppabonuksen lisäksi. Bonus on tarjolla sekä nykyisille että uusille omistajajäsenille, jotka liittyvät Metsä Groupin omistajajäseniksi ja tekevät Metsä Group Plus -puukaupat 1.2. - 30.4.2024.

Metsä Groupin sopimusasiakkaat saavat lisäksi kampanjan aikana tehdyille puukaupoilleen rajattoman hintatakuun kuitupuille ja runkohinnoitelluille puukaupoille. Sopimusasiakkaille on tarjolla etuja myös takautuvasti.

”Metsäliitto Osuuskunta täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Me olemme suomalainen, metsänomistajien oma metsäyhtiö, joka investoi ja kehittää tuotantoaan pitkäjänteisesti nimenomaan Suomessa. Tehtaamme valmistavat omistajajäsentemme puusta tuotteita, joita ihmiset ympäri maailmaa käyttävät arjessaan joka päivä. Omistajajäsenemme ovat aina puukaupoissa etusijalla ja heille on tarjolla kattavat edut samalla, kun he ovat mukana luomassa kestävää kasvua Suomeen jatkossakin. Vuonna 2023 maksoimme omistajajäsenille ennätyksellisen 101 miljoonan euron voitonjaon vuodelta 2022 sekä lisäksi puukaupan bonuksia ja hintatakuita noin 24 miljoonaa euroa.”, Jumppanen sanoo.

Lue lisää kampanjasta ja sen ehdoista: metsagroup.com/hyvaametsasta

Lisätietoja
Juha Jumppanen, metsäjohtaja, Metsä Group, +358 50 384 4808
Juho Rantala, puukauppa- ja metsäpalvelujohtaja, Metsä Group +358 40 143 6347
Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group, +358 50 346 0350


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu yli 90 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen. Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. 

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 750 henkilöä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Metsä palvelee: X | Facebook