Metsä Group håller kvar minimidiametern för massaved vid fem centimeter

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group har fattat beslut om att fortsätta med en lägre minimidiameter för massaved inom virkesanskaffningen i Finland.

Metsä Group minskade 17.8.2023 minimidiametern för massaved som används för tillverkning av cellulosa från sex till fem centimeter till 31.12.2023.

”Vi har följt upp förändringens effekt i hela vår värdekedja. Enligt resultaten vi har fått vi fortsätter med massaveds minimidiameter på fem centimeter från och med årsskiftet. Efterfrågan på massaved är på en god nivå. Nu är ett bra tillfälle att göra en gallringshandel och på så sätt säkerställa en stark tillväxt av skog också i framtiden ”, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

Minimidiametern på fem centimeter gäller

  • tall-, gran- och björkmassaved som används för tillverkning av cellulosa
  • nya och gamla virkesaffärer
  • rot- och leveransaffärer
  • sortiment- och stamvolymprissatta affärer

Minskningen av minimidiametern till fem centimeter ökar i typiska stämplingsposter utfallet av gagnvirke med några procent och har därmed en positiv effekt på skogsägarens virkesförsäljningsinkomster.

Läs ett tidigare meddelande här.

Tilläggsuppgifter:

Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, tfn 050 384 4808

Juha Laine, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn 050 346 0350


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. 

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering

Följ Metsä palvelee på X | Facebook