Metsä Group säilyttää kuitupuun minimiläpimitan viidessä senttimetrissä

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Group jatkaa alennetulla kuitupuun minimiläpimitalla Suomen puunhankinnassa.

Metsä Group laski 17.8.2023 sellun valmistuksessa käytettävän kuitupuun minimiläpimitan kuudesta senttimetristä viiteen määräaikaisesti 31.12.2023 saakka.

”Olemme seuranneet alennetun minimiläpimitan vaikutuksia koko arvoketjussamme. Seurannan tulosten perusteella jatkamme kuitupuun viiden senttimetrin minimiläpimitalla vuodenvaihteesta eteenpäinkin. Kuitupuun kysyntä on hyvällä tasolla. Nyt on hyvä aika tehdä harvennuskauppaa ja näin varmistaa metsien vahva kasvu tulevaisuudessakin”, sanoo Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen.

Viiden senttimetrin minimiläpimitta koskee

  • sellun valmistamiseen käytettäviä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuita
  • uusia ja vanhoja puukauppoja
  • pysty- ja hankintakauppoja
  • puutavaralaji- ja runkohintakauppoja

Viiteen senttimetriin laskettu kuitupuun minimiläpimitta kasvattaa tyypilliseltä leimikolta tulevan ainespuun määrää muutamalla prosentilla ja vaikuttaa täten metsäomistajan puukauppatuloihin positiivisesti.

Lue aiempi tiedote täältä.

Lisätietoja:

Juha Jumppanen, metsäjohtaja, Metsä Group, puh. 050 384 4808

Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group, p. 050 346 0350


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu yli 90 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen. Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. 

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 750 henkilöä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Metsä palvelee: X | Facebook