Metsä Group sänker minimidiametern för massaved i Finland

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group sänker från 17.8.2023 minimidiametern för massaved till 5 cm i nya och gamla rot- och leveransaffärer. Minimidiametern har tidigare varit sex centimeter. Förändringen gäller tall-, gran- och björkmassaved som används för tillverkning av massa. Granslipmassavedens minimidiameter är oförändrad av förädlingstekniska orsaker. Förändringen gäller både sortiment- och stamprissatta affärer och den är tidsbunden till årets slut.

”Förändringen ökar gagnvirkesutfallet med några procent på typiska stämplingsposter och har en positiv inverkan på skogsägarens virkesförsäljningsinkomster. Vi följer med förändringens effekter på värdekedjan till årets slut, varefter vi utvärderar förutsättningarna för att fortsätta med fem centimeter minimidiameter. Nu är det alltså ett bra tillfälle att göra särskilt gallringsaffärer och ta hem de fördelar som förändringen innebär för skogsägaren samt skapa hållbar tillväxt i Finland”, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

Bland Metsä Groups investeringsprojekt i Finland kommer bioproduktfabriken i Kemi och linerfabrikens utvecklingsarbete i Kemi att bli färdiga i år. Den senare tas i bruk i samband med att bioproduktfabriken tas i bruk.

”Vi har investerat kraftigt särskilt i Finland och vi vill öka virkesanskaffningen av våra ägarmedlemmar. Metsä Group förädlar förnybart nordligt virke till produkter som vi alla använder i vår vardag och vilka ersätter produkter som tillverkas av fossila råvaror. Tillsammans med våra ägarmedlemmar skapar vi välfärd för alla finländare”, fortsätter Jumppanen.

Tilläggsuppgifter:

Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, tfn 050 384 4808

Juha Laine, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn 050 346 0350


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering

Följ Metsä palvelee på X | Facebook