Metsä Group erbjuder nya förmåner till virkessäljare 1.2–30.4.2023

Metsä Group pressmeddelande 1.2.2023
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group betalar minst en euro bonus per kubikmeter för alla virkesaffärer som nuvarande och nya ägarmedlemmar gör under tiden 1.2–30.4.2023 Ifrågavarande virkesaffärer ges också en prisgaranti, vilken kan höja virkespriserna retroaktivt.

Bonus och prisgarantin ges till både Metsä Groups nuvarande ägarmedlemmar och till skogsägare som ansluter sig som ägarmedlem i Metsä Group under tiden 1.2-30.4.2023 och gör en virkesaffär med bolaget. Bonus införtjänas också av skogsvårdsbeställningar.

Under kampanjen får ägarmedlemmarna förmåner, som normalt förutsätter tidigare virkesaffärer med Metsä Group. För avtalskunder finns även förmåner retroaktivt.

”Genom kampanjen vill vi påskynda god skogsvård och vinterns virkeshandel och trygga våra entreprenörers arbetstillfällen under sommarperioden. Nu är det god tid att göra virkesaffärer, ansluta sig som ägarmedlem i Metsä Group och delta i skapandet av hållbar tillväxt i Finland”, berättar skogsdirektör Juha Jumppanen.

Metsä Groups investeringar i Finland ökar bolagets virkesanskaffning och de större volymerna vill bolaget köpa av ägarmedlemmarna. Världens modernaste sågverk startades i Raumo i september och den nya bioproduktfabriken i Kemi startar under årets tredje kvartal.

”Metsä Group förädlar förnybart nordligt trä till produkter som vi alla använder i vardagen och vilka ersätter produkter som tillverkas av fossila råvaror. Tillsammans med våra ägarmedlemmar skapar vi välfärd för alla finländare”, säger Jumppanen.

Bekanta dig med kampanjerna och deras villkor på adressen metsagroup.com/gottfranmetsa

Tilläggsuppgifter:

Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, tfn 050 384 4808
Jani Riissanen, direktör, virkeshandel och skogstjänster, Metsä Group, tfn 050 598 8714
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook