Gör gott av din skog och ta nytta av tilläggsbonus

Ansvarsfull skogsvård ökar skogens livskraft och tryggar välfärd också för kommande generationer.

Metsäliitto Osuuskunta fyller 90 år och vill under tiden 1.2-30.4.2024 erbjuda sina ägarmedlemmar en kampanjförmån genom att betala en förhöjd bonus på 300 €/ha för slutavverkningar och 100 €/ha för gallringar vilka utförs enligt Metsä Group Plus-skötselmodellen som betonar mångfald. Bonusen erbjuds både nuvarande och nya ägarmedlemmar som ansluter sig som medlem i Metsä Group och gör en Metsä Group Plus-virkesaffär under tiden 1.2–30.4.2024.

Metsä Group Plus är en skötselmodell, som ännu noggrannare än tidigare beaktar skogarnas mångfald och skogsnaturen då skogsarbeten utförs. Metsä Group Plus följer principerna för förnyande skogsbruk och svarar mot deras målsättning om att skogarna ska bli mångfaldigare och livskraftigare år för år och att följande generation alltid ska få ta emot skogen i bättre skick än den var då föregående generation fick ta emot skogen. Skötselmodellen gör det möjligt att bedriva skogsbruk med respekt för naturvärden och främjande av generationsöverskridande ansvarsfullhet bättre än för närvarande.

Begär anbud på virkesaffär

Begär anbud på virkesaffär av vår skogsexpert. Skogsexperten kan ge råd angående vilken typ av avverkning lämpar sig bäst för din skog och fyller dina önskemål. Du kan också begära anbud i Metsäverkko.

Tack för ditt meddelande!

Min anbudsbegäran gäller
Jag vill bli kontaktad


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.

Förmåner under kampanjen

Kampanjförmån för alla ägarmedlemmar

Du får Metsä Group Plus-tilläggsbonus 100 €/ha för gallringar och förstagallringar och 300 €/ha (norm. 200 €/ha) för slutavverkningar som du säljer under tiden 1.2 – 30.4.2024.
Tilläggsbonusen betalas till alla som har gjort en Metsä Group Plus-affär, oberoende av om man har bonusrättighet eller inte.
Om du har rätt till bonus, erhåller du normal virkeshandelsbonus utöver Metsä Group Plus-bonusen.

Extra förmåner för avtalskunder

Den förhöjda Metsä Group Plus-bonusen betalas retroaktivt till de avtalskunder som under perioden 1.11.2023–31.1.2024 har gjort en Metsä Group Plus -affär.

Under tiden 1.11.2023–30.4.2024 får du en obegränsad prisgaranti för massaved och stam- och stamvolymprissatta virkesaffärer. Gäller för både rot- och leveransaffärer. Tillämpas också på andra affärer än Metsä Group Plus-affärer. Andra förmåner enligt avtalsvillkoren. 

Förmåner för nya medlemmar

Om en skogsägare ansluter sig som medlem i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta, erhåller den nya medlemmen ägarmedlemmarnas förmåner under kampanjtiden.
Om en ny medlem samtidigt tecknar avtal om medlemsförmåner eller avtal om skötsel av skogsegendomen, erhåller den nya medlemmen avtalsmedlemmarnas förmåner under kampanjtiden.