Välfärd från Metsä – för dig och dina närmaste

Skogarna är ryggraden i Finlands ekonomi och en viktig kolsänka för klimatet. Både du och hela Finland har nytta av ansvarsfull skogsanvändning. Som ägarmedlem i Metsä Group får du en rejäl bonus på virke som du säljer 1.2.–30.4.2023. Dessutom kontrollerar vi i november, att du har fått årets bästa pris för ditt virke.

Begär anbud på virkesaffär

Begär anbud på virkesaffär av vår skogsexpert. Skogsexperten kan ge råd angående vilken typ av avverkning lämpar sig bäst för din skog och fyller dina önskemål. Du kan också begära anbud i Metsäverkko.

Min anbudsbegäran gäller
Jag vill bli kontaktad


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.

Förmåner under kampanjen

1 €/m3 bonus för virkesaffärer

Metsä Group betalar minst en euro bonus per kubikmeter för virkesaffärer som nuvarande och nya ägarmedlemmar gör under tiden 1.2–30.4.2023. Dessutom införtjänas minst 2 % bonus på fakturans slutsumma för skogsvårdsbeställningar som görs under nämnda tidsperiod. Se noggrannare i tabellen nedan hur bonus införtjänas.

Prisgaranti för virkesaffärer

Vi ger en prisgaranti* för virkesaffärer som nuvarande och nya ägarmedlemmar gör under tiden 1.2-30.4.2023. Det innebär att Metsä Group i november jämför stock- och massavedspriserna med priserna i motsvarande affärer som bolaget gjort under slutet av året i samma kommun. Om de priser som Metsä Group har betalat har stigit, betalas ett retroaktivt tilläggspris för affärerna, dock högst 3 euro per kubikmeter.

*Noggrannare villkor enligt virkeshandelsavtalet.

Obegränsad prisgaranti för avtalskunder

Våra avtalskunder får under pågående prisgarantiperiod retroaktivt en obegränsad prisgaranti på massaved och på stampris- och stamvolymprisaffärer som de har gjort med oss (stockens prisgaranti enligt avtalsvillkoren). Avtalskundernas prisgaranti gäller virkesaffärer som har gjorts enligt avtalsvillkoren under den prisgarantiperiod som inleddes i slutet av 2022 och avslutas 31.5.2023.

Så här införtjänas bonus:

Mottagning av virke under fyra föregående år, m3 Under 500 500–1500 1501–2500 Över 2500
  Normal bonus, €/m3 Bonus under kampanjen, €/m3 Normal bonus, €/m3 Bonus under kampanjen, €/m3 Normal bonus, €/m3 Bonus under kampanjen, €/m3 Normal bonus, €/m3 Bonus under kampanjen, €/m3
Kund med avtal om skötsel av skogsegendom 0,40 1,00 0,60 1,00  1,00 1,00 1,40 1,40
Kund med avtal om medlems-tjänster 0,30 1,00 0,50 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00
Medlem - 1,00 0,30 1,00 0,40 1,00 0,60 1,00

Ägarmedlemmarna införtjänar minst 2 % bonus av fakturans slutsumma för skogsvårdsbeställningar som görs under perioden 1.2–30.4.2023. Kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen införtjänar 4 % bonus för sina skogsvårdsbeställningar som normalt.