Metsä Group och CollectiveCrunch utvecklar en tillämpar artificiell intelligens för identifiering av storm- och insektsskador

Metsä Group pressmeddelande 8.12.2022
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group och skogsbrukets ledande tillämpare av artificiell intelligens CollectiveCrunch har tillsammans utvecklat en tillämpning för identifiering och visualisering av storm- och insektsskador, vilken utnyttjar artificiell intelligens, maskininlärning och öppen information.

”Metsä Group och CollectiveCrunch har som mål att utveckla en tillämpning som kompletterar vårt digitala material med bland annat kartor, vilka visar insekts- och stormskador”, berättar Metsä Groups direktör för digitalisering av virkesanskaffning och skogstjänster Olli Leino.

Inom det gemensamma projektet utvecklas en tillämpning som utnyttjar artificiell intelligens och maskininlärning, vilken tolkar fjärrkarteringsmaterial och identifierar skador som förorsakats av stormar eller granbarkborrar. Målet är att tillämpningen skulle identifiera barkborrens skador i granbestånd redan innan de är synliga för ögat.

”Tack vare utvecklad teknologi, så som artificiell intelligens och maskininlärning kan vi erbjuda djupare förståelse av skogens välmående och särskilt av de förändringar som sker i skogen snabbare än någonsin tidigare. Klimatförändringens effekter syns i våra skogar redan nu och det är fint att vi kan utveckla denna, helt nya tjänst som förbättrarskogens välmående tillsammans med en sådan föregångare inom skogsbranschen som Metsä Group” konstaterar CollectiveCrunchs verkställande direktör Jarkko Lipponen.

Stöder skogens hälsa

”Bevarande av skogarnas livskraft och hälsa är viktigt för Metsä Group och våra ägarmedlemmar. Nu utnyttjar vi digitalisering för bevarande av skogarnas hälsa och erbjuder våra ägarmedlemmar en helt ny typ av tjänst”, säger Leino.

Barkborren är en cirka halv centimeter lång skalbagge som särskilt hotar granbestånd. Den har förorsakat omfattande skador i Centraleuropa och Sverige. Både barkborre- och stormskador förväntas öka i Finland då klimatet blir varmare.

”Då kartmaterialet som visar barkborrens skador uppdateras flera gånger under sommaren, upptäcker vi skadorna i god tid och vi ser hur skadorna framskrider så att vi kan kontakta skogsägaren och tillsammans förhindra spridning av skadorna. Den nya tillämpningen förbättrar också vår förmåga att snabbt identifiera stormskadornas omfattning och de värst drabbade områdena. På det sättet kan vi till exempel snabbt förflytta drivningsutrustning till rätt områden för drivning av stormskadat virke”, berättar Leino.

Metsä Group tog tidigare i år i bruk en tillämpning, som utnyttjar öppen information, Metsä Groups egen information och maskininlärning för uppskattning av beståndsuppgifter. Då det sker en stormskada, kan man med hjälp av tillämpningen uppskatta mängden skadade träd på ett tryggt sätt utan att behöva besöka hela det skadade området.

Kartmaterialet som produceras över barkborreskadorna kommer att visas i de karttillämpningar som Metsä Groups virkesanskaffningspersonal använder, men även i den Metsäverkko-tjänst som ägarmedlemmarna använder.

Metsäverkko är en webbtjänst som Metsä Group tillhandahåller skogsägarna, men vilken de kan sköta sin skogsegendom. En del av tjänsterna i Metsäverkko, så som det kommande kartmaterialet som visar storm- och barkborreskador finns endast tillgängligt för Metsä Groups ägarmedlemmar.

Tilläggsuppgifter:
Olli Leino, direktör för digitalisering, Metsä Group,  tfn +358 (0) 400 662 517
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group. tfn +358 (0) 50 526 4911
Jarkko Lipponen, verkställande direktör, CollectiveCrunch, jl@collectivecrunch.com,  tfn +358 40 481 4629


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 
metsagroup.com/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter Facebook