Metsä Group utnyttjar artificiell intelligens för uppskattning av beståndsuppgifter

Metsä Group pressmeddelande 13.4.2022
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

En tillämpning som har utvecklats och tagits i bruk av Metsä Group utnyttjar på ett mångsidigt sätt öppet platsdatamaterial och artificiell intelligens för uppskattning av beståndsuppgifter. Med hjälp av tillämpningen kan man på ett pålitligt sätt uppskatta beståndets och stämplingspostens uppgifter för virkesaffär till och med utan fältbesök.

Skogsägarna har nytta av Metsä Groups nya tillämpning på det sättet, att virkeshandelsanbuden är exaktare än tidigare. Virkeshandel bedrivs utgående från uppskattade beståndsuppgifter. Virkesförsäljningsinkomsterna kommer också framledes att grunda sig på de exakta virkesvolymer som skördaren mäter.

”Skogsexperten avgränsar den stämplingspost som är föremål för anbud på en digital karta och tillämpningen fastställer objektets beståndsuppgifter, så som stockandel samt grovlek, kvalitet och stamvolymfördelning per trädslag. Uppskattning av beståndsuppgifter med hjälp av artificiell intelligens grundar sig på omfattande offentligt platsdatamaterial, som vi kompletterar med vårt eget material, så som mätningsuppgifter från skördare och mätanordningarna vid våra sågverk”, berättar Metsä Groups direktör för digitalisering av virkesanskaffning och skogstjänster Olli Leino.

”Vår egen personal förverkligade tillämpningen från idé till färdig tillämpning på ett par år. Den togs nyss i bruk i hela landet då vi köper förnyelseavverkningar. En utvidgning av tillämpningen för uppskattning av gallringsbestånd är under arbete. De nuvarande algoritmernas noggrannhet förbättras också hela tiden genom maskininlärning”, säger Leino.

Enligt Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen är nyttan störst för det arbete som utförs av skogsexperter som köper virke.

”Metsä Group bygger världens modernaste sågverk i Raumo och en bioproduktfabrik i Kemi. Vår virkesanskaffning i Finland ökar avsevärt och vi rekryterar ny personal. Användningen av en tillämpning som uppskattar beståndsuppgifter befriar våra skogsexperter från fältarbete till betjäning av våra ägarmedlemmar och rådgivning i hållbar skogsvård.”

”Vi har varit föregångare inom utnyttjande av digitalisering av virkesanskaffningen. Vi tog bland annat som första aktör i bruk elektronisk virkeshandel 2015. Vi vill fortsätta på denna bana också i framtiden.”

Tilläggsuppgifter:

Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, tfn 050 384 4808
Olli Leino, digitaliseringsdirektör, Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster, tfn 0400 662 517

Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 
www.metsaforest.com 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter Facebook