Metsä Group ja CollectiveCrunch kehittävät tekoälysovelluksen myrsky- ja hyönteistuhojen tunnistamiseen

Metsä Groupin lehdistötiedote 8.12.2022
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Group ja metsätalouden johtava tekoälyn soveltaja CollectiveCrunch kehittävät yhdessä tekoälyyn, koneoppiseen ja avoimeen dataan perustuvan sovelluksen myrsky- ja hyönteistuhoja tunnistamiseen ja visualisointiin.

”Metsä Groupin ja CollectiveCrunchin tavoitteena on tuottaa sovellus, joka täydentää käyttämiämme digitaalisia aineistoja muun muassa kartoilla, joissa näkyvät näkyvät hyönteis- ja myrskytuhot”, Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden digitalisaatiojohtaja Olli Leino kertoo.

Yhteisessä projektissa kehitetään tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä sovellus, joka tulkitsee kaukokartoitusaineistoja ja havaitsee niissä näkyvät kirjanpainaja- ja myrskytuhot. Tavoitteena on, että sovellus havaitsee kuusikoiden kirjanpainajatuhot ennen kuin ne näkyvät ihmissilmin.

”Kehittyneen teknologian, kuten tekoälyn ja koneoppimisen avulla kykenemme tarjoamaan syvempää ymmärrystä metsien hyvinvoinnista sekä erityisesti metsässä tapahtuvista muutoksista nopeammin kuin koskaan aiemmin.  Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät metsissämme jo nyt, ja on hienoa, että pääsemme kehittämään tätä täysin uutta, metsiemme hyvinvointia parantavaa palvelua Metsä Groupin kaltaisen metsäalan edelläkävijän kanssa” toteaa CollectiveCrunchin toimitusjohtaja Jarkko Lipponen.

Tukee metsien säilymistä terveinä

”Metsien säilyminen elinvoimaisina ja terveinä on tärkeää Metsä Groupille ja omistajajäsenillemme. Nyt hyödynnämme digitalisaatiota metsien terveyden säilyttämisessä ja tuomme aivan uudenlaisen palvelun omistajajäsentemme käyttöön ”, Leino sanoo.

Kirjanpainaja on noin puolen sentin mittainen kaarnakuoriainen, joka uhkaa erityisesti kuusikoita. Se on aiheuttanut Keski-Euroopassa ja Ruotsissa merkittäviä metsätuhoja. Sekä kirjanpainaja- että myrskytuhojen ennakoidaan lisääntyvän Suomessa ilmaston lämmetessä.

”Kun kirjanpainajatuhot esittävä kartta-aineisto päivitetään useamman kerran kesässä, havaitsemme tuhot hyvissä ajoin, näemme miten tuhot etenevät ja voimme olla yhteydessä metsänomistajaan ja yhdessä estää tuhojen laajenemisen. Uusi sovellus parantaa myös kykyämme tunnistaa myrskytuhojen laajuus ja pahiten vaurioituneet alueet nopeasti. Näin voimme esimerkiksi siirtää ripeästi korjuukalustoa oikeisiin kohteisiin tuhoutuneiden puiden korjaamiseksi”, Leino kertoo.

Metsä Group otti aiemmin tänä vuonna käyttöön sovelluksen, joka hyödyntää laajasti avointa dataa, Metsä Groupin omaa dataa ja koneoppimista puustotietojen määrittämisessä. Myrskytuhon sattuessa sovelluksen avulla pystytään arvioimaan tuhoutuneiden puiden määrä turvallisesti käymättä koko tuhoaluetta läpi.

Kaarnakuoriaistuhoista tuotettu kartta-aineisto tulee näkyviin sekä Metsä Groupin puunhankinnan henkilöstön käyttämiin karttasovelluksiin, että omistajajäsenten käyttämään Metsäverkko-palveluun.

Metsäverkko on Metsä Groupin metsänomistajille tarjoama verkkopalvelu, jonka avulla he voivat hoitaa metsäomaisuuttaan. Osa Metsäverkon palveluista, kuten tuleva myrsky- ja kirjanpainajatuhot näyttävä kartta-aineisto on ainoastaan Metsä Groupin omistajajäsenten käytössä.

Lisätietoja:
Olli Leino, digitaalisuusjohtaja, Metsä Group, 0400 662 517
Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group, 050 526 4911
Jarkko Lipponen, toimitusjohtaja, CollectiveCrunch, jl@collectivecrunch.com, 040 481 4629


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
 
metsagroup.com/puunhankinta

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu lähes 100 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 2,0 miljardia euroa, ja työllistämme noin 850 henkilöä.

Metsä palvelee: Twitter | Facebook