Kestävän kehityksen tavoitteemme

Metsä Group uudisti strategiset ja koko konsernia koskevat kestävän kehityksen tavoitteensa keväällä 2019. Vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet kattavat konsernin koko toiminnan ja heijastuvat myös toimitusketjuun. Tavoitteiden kautta rakennamme tietä kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Tältä sivulta löydät keskeiset toimet, joita puunhankinta ja metsäpalvelut tekee kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Tavoite: Metsiin ja tuotteisiin sitoutuvan hiilen määrän lisääminen

 • Kasvatamme metsänviljelyn ja taimikonhoidon määrää, jotta puut kasvavat ja järeytyvät paremmin. Lue lisää 

Tavoite: Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen

 • Lisäämme lahopuun määrää metsissä tekemällä tekopökkelöitä harvennushakkuilla ja jättämällä säästöpuuryhmiä uudistuskohteilla. Lue lisäät tekopökkelöistä täältä, säästöpuista täältä ja metsänomistajien monimuotoisuuteoista täältä
 • Parannamme vesiensuojelua metsätöissä. Lue lisää täältä 
 • Teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa kehittääksemme toimintatapojamme erityisesti monimuotoisuuden ja vesiensuojelun alalla.

Puunhankinnalla ja metsäpalveluilla on Metsä Groupin liiketoiminta-alueista erityinen vastuu metsien hiilinielujen kasvattamisessa ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toteutamme ekologisen kestävyyden ohjelmaa, josta voit lukea lisää täältä.

Tavoite: Fossiilittomat tehtaat

 • Vastaamme uusiutuvan metsäenergian toimittamisesta tuotantolaitoksille

Tavoite: Resurssitehokas tuotanto

 • Katkomme puut parhaan mahdollisen jalostusarvon mukaan jo metsässä
 • Vastaamme tuotantolaitoksilla syntyvien sahahakkeen, kuoren ja purun toimituksesta jatkojalostuksen

 

Tavoite: Fossiilittomat raaka-aineet

 • Hankimme kaiken Metsä Groupin tuotantolaitosten käyttämän puun. Lue lisää täältä 

Tavoite: Vastuullinen toimitusketju

 • Hankkimamme puu on täysin jäljitettävää. Lue lisää täältä.
 • Tunnemme sopimusyrittäjämme ja yhteistyömme on pitkäjänteistä.
 • Optimoimme logistiikkaamme koko Itämeren alueella

Tavoite: Vastuullinen yrityskulttuuri

 • Me, sopimusyrittäjämme ja kumppanimme olemme sitoutuneet eettisiin toimintaperiaatteisiimme 
 • Henkilöstömme arvioi toimintaamme eettisyysbarometrin ja työyhteisön toimintaa arvioivien kyselyien avulla ja osallistumalla toiminnan kehittämiseen

Tavoite: tapaturmaton työympäristö

 • Seuraamme sekä omalle henkilökunnalle että sopimusyrittäjillemme tapahtuvien tapaturmien määrää, tutkimme tapaturmat ja kehitämme toimintaamme