Så här lyckas du med plantering av ny skog

Den självverksamma skogsägaren kan utföra planteringen av ny skog själv, eftersom ett planteringsrör och en plantkorg är de enda verktyg som behövs. Genom att följa dessa anvisningar hålls plantorna i gott skick och planteringen lyckas så att din skog får en bra start. Din egen skogsexpert hjälper dig om du behöver råd. Av skogsexperten kan du också beställa planteringsarbetet, om du inte själv har tid att utföra det.

Kontrollera plantorna

Öppna några lådor slumpmässigt då du har fått plantorna och kontrollera kvaliteten före planteringen. Plantorna bör vara friska och livskraftiga. De får inte ha

  • flera toppar eller bruna toppar
  • mögel, spår av sjukdom eller insekter eller mekaniska skador
  • kraftigt böjd stam
  • flera plantor i samma kruka
  • större löv än ”mössöron” i fråga om lövträd

Kontrollera att plantorna uppfyller den minimihöjd som står angiven på lådan eller säcken.

Det finns alltid en viss variation också mellan plantor från samma parti och det kan finnas enstaka plantor av sämre kvalitet. Kontakta omedelbart skogsexperten om mera än fem procent av plantorna är av dålig kvalitet. Reklamationer av plantorna ska göras inom en vecka efter att plantorna har överlåtits.

Förvara plantorna rätt före plantering

Om du har beställt fryslagrade plantor som levereras djupfrysta i lådor, ställ lådorna i skuggan och öppna handtagsluckorna. På det sättet kommer luften åt att cirkulera i lådorna.

Om plantorna har levererats i säckar, rullas säcken ned till övre kanten på plantkrukorna. Låt plantorna tina upp. En sval plats, skyddad för direkt solljus är lämplig. I regel tar upptinandet 3–5 dygn i anspråk.

Det är rätt tid att plantera, då plantkrukorna har tinat och lossnar från varandra. Plantera plantorna så fort som möjligt efter att de har tinat. Följ med hur fuktiga plantorna är, öppna lådorna, och bevattna dem vid behov om du inte planterar dem genast.

Om plantorna har tinat då de levereras, ska lådorna omedelbart öppnas och vattnas under lagringen. Plantera plantorna så fort som möjligt. Rätt lagrade plantor som bevattnas hålls i bra skick 2–3 veckor.

Plantera plantan mitt på högen

Plantorna kan planteras, då de har tinat och det kommer lite vatten från krukan då man klämmer den lätt. Bevattna plantorna vid behov.

Plantera plantorna i tjälfri, markberedd mark. Det bästa planteringsstället är mitt på högen eller på den högsta punkten av en mineraljordsyta, om ingen markberedning har utförts. En planta som har planterats tillräckligt djupt mitt i markberedningshögen rotar sig väl och växer bäst.

Plantorna har behandlats med ämnen som repellerar snytbagge, vilket kan förorsaka hudsymptom hos en del. Använd handskar av nitrilgummi då du hanterar plantorna för att undvika hudsymptom. Tvätta händerna efter att du har hanterat plantor. Notera att planteringsredskap aldrig får tvättas i naturvatten.

Plantera plantan tillräckligt djupt. Lämna minst 2-5 cm jord på plantans torvklump. Mineraljordsskiktet runt plantan skyddar plantan mot skadorav snytbagge. Undvik att plantera utan föregående markberedning! Lämna inte tomma lådor i terrängen. De kan lämnas i bland- eller energiavfall.

Planteringspunkten vid vändhögläggning

En väl utförd markberedning utgör grunden för en lyckad skogsodling och god plantskogsutveckling. Markberedningen är dock bortkastad, om plantering utförs på fel sätt.

Vändhögläggning är den vanligaste av de markberedningsmetoder som Metsä Group använder sig av. Från denna illustration kan du kontrollera den rätta planteringspunkten vid vändhögläggning.

Maanmuokkaus sv.jpg

  • På det högsta stället, så nära mitten som möjligt.
  • Plantan på minst 15 cm avstånd från humusen.
  • Tillräckligt djupt, dvs. plantkrukans botten bör nå ända ned till humusskiktet.
  • Vid planteringen packas högen lätt kring plantkrukan.